„Podnecuje nás láska, ktorú má Kristus... Zomrel za všetkých, aby tí, ktorí žijú, nežili už viac pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel.“ (2. Korinťanom 5:14, 15)

KEĎ dostaneme nejaký výnimočný dar, mali by sme prejaviť vďačnosť. Ježiš na to poukázal, keď uzdravil desiatich mužov z vážnej choroby, na ktorú v tom čase neexistoval liek. No len jeden „sa vrátil a silným hlasom oslavoval Boha“. Ježiš povedal: „Či ich nebolo očistených desať? Kde je teda tých deväť ostatných?“ (Lukáš 17:12–17) Ako rýchlo niekedy zabudneme na to, že nám niekto prejavil láskavosť!

Výkupná obeť je dar ako žiadny iný. Je to ten najväčší dar, aký sme kedy dostali. Ako sa môžeme Bohu odvďačiť za to, čo pre nás urobil?

  • Spoznajte Darcu. Výkupná obeť neprinesie večný život automaticky všetkým ľuďom. Ježiš v modlitbe k Bohu povedal: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ (Ján 17:3) Čo ak by ste sa dozvedeli, že vám niekto zachránil život, keď ste boli dieťaťom? Nechceli by ste sa dozvedieť, kto to bol a prečo to urobil? Boh Jehova, ktorý dal za nás výkupné, aby nám zachránil život, chce, aby ste ho spoznali a vytvorili si k nemu blízky vzťah. V Biblii nachádzame toto povzbudenie:  „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ (Jakub 4:8)

  • Prejavujte vieru vo výkupnú obeť. „Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život.“ (Ján 3:36) Ale čo znamená prejavovať vieru? Znamená to dať ju najavo skutkami. Vyžaduje si to teda nejaké konanie. (Jakub 2:17) Aké napríklad? Doslovný dar dostanete, iba ak po ňom siahnete a prijmete ho. Ak chcete mať úžitok z výkupnej obete, tiež je potrebné niečo urobiť. Zistite, čo od vás Boh chce, aký spôsob života sa mu páči, a potom podľa toho konajte. * Modlite sa k Bohu o odpustenie a čisté svedomie. Modlite sa s dôverou, že všetci, ktorí prejavujú vieru vo výkupné, sa budú môcť tešiť z nekonečného života v pokoji, bezpečí a nebude im nič chýbať. (Hebrejom 11:1)

  • Zúčastnite sa Slávnosti na pamiatku Ježišovej smrti. Ježiš zaviedol túto výročnú slávnosť, aby sme si pripomínali jeho výkupnú obeť. V súvislosti s jej slávením povedal: „Stále to robte na moju pamiatku.“ (Lukáš 22:19) Tento rok si Jehovovi svedkovia budú pripomínať Ježišovu smrť v utorok 11. apríla po západe slnka. Slávnostný program bude trvať približne hodinu a bude v ňom vysvetlené, aký význam má Ježišova smrť a aký úžitok z nej môžete mať dnes i v budúcnosti. Minulý rok sa na celom svete zúčastnilo tejto slávnosti okolo 20 miliónov ľudí. Srdečne vás pozývame, aby ste sa na nej zúčastnili spolu s nami a prejavili tak vďačnosť za najväčší dar od Boha.

^ 7. ods. Najlepší spôsob, ako spoznať Boha a vytvoriť si s ním bližší vzťah, je štúdium jeho Slova, Biblie. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte osloviť niekoho z Jehovových svedkov alebo navštívte webovú stránku www.jw.org.