Keby ste sa ocitli v ťažkostiach, určite by ste od dobrého priateľa očakávali, že urobí niečo, aby vám pomohol. Preto je pre niektorých ťažké považovať Boha za svojho priateľa, lebo majú pocit, že im vôbec nepomáha. No v skutočnosti Boh toho pre nás urobil už veľmi veľa. A navyše už čoskoro odstráni všetky problémy a utrpenie, ktoré dnes zažívame. Čo všetko urobí?

UKONČÍ VŠETKO ZLO

Boh ukončí všetko zlo tým, že odstráni jeho zdroj. Biblia poukazuje na tento zdroj slovami: „Celý svet leží v moci toho zlého.“ (1. Jána 5:19) Kto je „ten zlý“? Satan Diabol, ktorého Ježiš označil za „vládcu tohto sveta“. (Ján 12:31) Hlavnou príčinou zlých podmienok na zemi je to, že celý svet je pod Satanovým vplyvom. Čo s tým Boh urobí?

Boh Jehova už zakrátko prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista, zakročí, aby „zničil toho, ktorý má prostriedky na spôsobenie smrti, totiž Diabla“. (Hebrejom 2:14; 1. Jána 3:8) Biblia ukazuje, že aj sám Diabol vie, „že má krátky čas“. (Zjavenie 12:12) Boh tiež odstráni všetkých, ktorí konajú zlo. (Žalm 37:9; Príslovia 2:22)

UROBÍ ZO ZEME RAJ

Keď náš Stvoriteľ odstráni zo zeme všetko zlo, začne uskutočňovať svoj zámer so zemou a s ľuďmi. Na čo všetko sa môžeme tešiť?

Trvalý mier a bezpečie. „Mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ (Žalm 37:11)

Množstvo dobrého a zdravého jedla. „Na zemi bude hojnosť obilia; na vrcholku hôr bude nadbytok.“ (Žalm 72:16)

Kvalitné bývanie a uspokojujúca práca. „Istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť ich ovocie... moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk.“ (Izaiáš 65:21, 22)

Netúžite to zažiť aj vy? Už čoskoro sa z takýchto podmienok budú môcť tešiť všetci ľudia na zemi.

ODSTRÁNI CHOROBY A SMRŤ

Dnes každý môže ochorieť a zomrieť, no takto to už dlho nebude. Boh už čoskoro uskutoční všetky dobré veci, ktoré sú možné vďaka Ježišovej výkupnej obeti, aby „nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život“. (Ján 3:16) Teda čo všetko umožní výkupné?

Budú odstránené choroby. „Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘ Ľudu, ktorý býva v krajine, bude odpustené ich previnenie.“ (Izaiáš 33:24)

Už nebude smrť. Zvrchovaný Pán Jehova „navždy pohltí smrť“ a „istotne zotrie slzy zo všetkých tvárí“. (Izaiáš 25:8)

Ľudia budú žiť večne. „Dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rimanom 6:23)

Tí, ktorí zomreli, budú vzkriesení. „Nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých.“ (Skutky 24:15) Vďaka výkupnému, tomuto vzácnemu Božiemu daru, budú môcť opäť žiť.

Ako to všetko Boh uskutoční?

ZRIADI DOKONALÚ VLÁDU

Boh uskutoční svoj pôvodný zámer s ľudstvom a so zemou prostredníctvom nebeskej vlády,  v ktorej ustanovil za Kráľa Ježiša Krista. (Žalm 110:1, 2) To je vláda alebo kráľovstvo, o ktoré sa majú modliť nasledovníci Ježiša, tak ako ich to učil: „Náš Otče v nebesiach... Nech príde tvoje kráľovstvo.“ (Matúš 6:9, 10)

Božie Kráľovstvo prevezme moc nad zemou a z celej zeme odstráni bolesť a utrpenie. Toto Kráľovstvo je najlepšou vládou, akú môže ľudstvo mať. Preto sa Ježiš počas svojej služby na zemi tak veľmi namáhal, aby čo najviac oznamoval „dobré posolstvo o kráľovstve“, a svojim učeníkom hovoril, aby to robili aj oni. (Matúš 4:23; 24:14)

Boh Jehova ľudí veľmi miluje, a preto sľúbil, že pre nich urobí všetky tieto úžasné veci. Netúžite mať k nemu blízky vzťah, keď o tom všetkom uvažujete? Čo to môže pre vás znamenať, ak sa rozhodnete Boha lepšie spoznať a vytvoriť si k nemu takýto vzťah? O tom sa dozviete v nasledujúcom článku.

ČO BOH EŠTE UROBÍ Boh odstráni choroby a smrť, spôsobí, aby sa ľudia tešili z jednoty pod vládou jeho Kráľovstva, a urobí zo zeme raj.