RÔZNORODOSŤ svetových jazykov a ich obrovský počet — v súčasnosti je ich asi 7 000 — neraz komplikuje cestovanie, obchodovanie, vzdelávanie i riadenie štátov. Podobná situácia bola aj v minulosti. Napríklad perzský kráľ Ahasver (pravdepodobne Xerxes I.) pred asi 2 500 rokmi rozposlal svoj výnos po celej ríši „od Indie po Etiópiu, stodvadsiatim siedmim správnym oblastiam, do každej správnej oblasti jej vlastným štýlom písania a každému ľudu jeho vlastným jazykom“. *

Dnes by sa väčšina organizácií — a dokonca ani vlád — o niečo také ani nepokúsila. Existuje však jedna organizácia, ktorá sa na takúto náročnú úlohu podujala a darí sa jej. Jehovovi svedkovia vydávajú časopisy, audionahrávky a videá a mnohé knihy vrátane Biblie vo viac než 750 jazykoch, medzi ktorými je aj asi 80 posunkových jazykov. Vydávajú aj publikácie v Braillovom písme.

Zaujímavé je, že Jehovovi svedkovia z tejto práce nemajú žiaden finančný zisk. V ich pobočkách pracujú prekladatelia i ostatní pracovníci bez nároku na mzdu. Prečo sa tak veľmi namáhajú a prekladajú do toľkých jazykov? A ako to robia?

^ 3. ods. Pozri v Biblii knihu Ester 8:9.