V STAROVEKU boli mnohé mestá chránené silnými hradbami. Ak nepriatelia prelomili čo i len malú časť hradieb, celé mesto sa ocitlo v ohrození. Naše telo je ako také opevnené mesto. Náš zdravotný stav úzko súvisí s tým, ako posilňujeme obranyschopnosť svojho tela. Pouvažujme o piatich faktoroch, ktoré môžu zvýšiť riziko ochorenia, a o tom, ako sa čo najlepšie chrániť.

1. VODA

HROZBA: Nebezpečné organizmy sa môžu dostať do nášho tela kontaminovanou vodou.

AKO SA CHRÁNIŤ: Najlepšie je chrániť zdroj vody pred znečistením. Ak máte podozrenie, že je vodný zdroj kontaminovaný, môžete si doma upraviť vodu tak, aby bola bezpečná. * Vodu uchovávajte v uzatvorených nádobách a naberajte z nej čistou naberačkou alebo na nádobu pripevnite kohútik. Nikdy nedávajte ruky do nádoby s vodou na pitie. Ak je to možné, vyberte si na bývanie oblasť, kde sa bezpečne odstraňujú výkaly a vodné zdroje nie sú kontaminované.

2. POTRAVINY

HROZBA: Nebezpečné mikroorganizmy sa môžu nachádzať v potravinách alebo na ich povrchu.

AKO SA CHRÁNIŤ: Kontaminované jedlo sa na prvý pohľad môže zdať čerstvé a výživné. Preto si vytvorte zvyk dôkladne umývať všetko ovocie a zeleninu. Keď pripravujete alebo podávate jedlo, dbajte na to, aby ste mali čisté ruky, kuchynský riad a pracovnú dosku. Niektoré jedlá je nutné variť pri určitej teplote, aby sa zničili nebezpečné mikroorganizmy. Buďte opatrní, ak majú potraviny zvláštnu farbu, zápach alebo chuť — čo môže signalizovať, že sa tam skrýva celá armáda mikróbov. Nepoužité potraviny dajte čo najskôr do chladničky. Nepripravujte druhým jedlo, keď ste chorí. *

3. HMYZ

HROZBA: Niektoré druhy hmyzu môžu prenášať nebezpečné mikroorganizmy, ktoré v nich žijú.

 AKO SA CHRÁNIŤ: V čase, keď je hmyz, ktorý prenáša choroby, aktívny, sa zdržiavajte vnútri. Noste oblečenie, ktoré vás ochráni pred hmyzom, napríklad odev s dlhými rukávmi a dlhé nohavice. Spite pod ochrannými sieťami napustenými prípravkami na ničenie hmyzu a používajte repelenty. Odstráňte nádoby so stojatou vodou, ktoré môžu byť liahňami komárov. *

4. ZVIERATÁ

HROZBA: Mikroorganizmy, ktoré žijú vo zvieratách a sú pre ne neškodné, môžu vážne ohroziť naše zdravie. Ak vás nejaké zviera pohryzie, poškriabe alebo prídete do kontaktu s jeho výkalmi, môžete byť v ohrození.

AKO SA CHRÁNIŤ: Niektorí ľudia sa rozhodli mať zvieratá vonku, aby s nimi neboli v úzkom kontakte. Po každom kontakte s domácim zvieraťom si umyte ruky a vyhýbajte sa divým zvieratám. Ak vás nejaké zviera pohryzie alebo poškriabe, dôkladne ranu vyčistite a vyhľadajte lekársku pomoc. *

5. ĽUDIA

HROZBA: Niektoré nebezpečné mikroorganizmy sa môžu do vášho tela dostať kvapôčkami uvoľnenými pri kašli alebo pri kýchaní. Môžu sa šíriť aj dotykom, napríklad pri podávaní rúk alebo pri objatí. Tieto mikroorganizmy môžu byť aj na takých veciach, ako sú kľučky, zábradlia, diaľkové ovládače alebo počítačové obrazovky či klávesnice.

AKO SA CHRÁNIŤ: Nepožičiavajte svoje osobné veci, ako holiaci strojček, zubnú kefku alebo uterák. Vyhnite sa kontaktu s telesnými tekutinami zvierat alebo ľudí vrátane krvi a výrobkov obsahujúcich krv. Nepodceňujte význam dôkladného a pravidelného umývania rúk. Je to asi najlepší spôsob, ako zabrániť šíreniu infekcií.

Keď ste chorí, zostaňte doma, ak je to možné. Organizácia Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb v Spojených štátoch odporúča nekašľať a nekýchať do rúk, ale do vreckovky či do rukáva.

Jedno staroveké príslovie hovorí: „Rozumný je ten, kto uvidel nešťastie a ide sa skryť.“ (Príslovia 22:3) Aké praktické sú tieto slová dnes, keď svet sužujú rôzne nebezpečné choroby! Preto sa informujte v miestnom zdravotníckom zariadení o tom, ako sa im dá vyhnúť, a chráňte sa dodržiavaním hygieny. Posilňujte si imunitu a snažte sa obmedziť riziko, že ochoriete.

^ 6. ods. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča niekoľko spôsobov, ktorými môžeme zlepšiť kvalitu vody v domácnostiach, napríklad chlórovanie, dezinfekcia vody slnkom, filtrovanie, preváranie.

^ 9. ods. Ďalšie informácie o bezpečných potravinách nájdete v Prebuďte sa! z júna 2012 na stranách 3 – 9.

^ 12. ods. Rady, ako bojovať proti malárii, nájdete v Prebuďte sa! z júla 2015 na stranách 14 a 15.

^ 15. ods. Ak máte zranenie, ktoré vám spôsobil nejaký jedovatý živočích, najlepšie je okamžite vyhľadať lekársku pomoc.