PROBLÉM

Manžel hovorí: „Keď sme sa vzali, mali sme s manželkou odlišné názory na to, čo znamená prejavovať úctu — neznamenalo to, že by jeden bol správny a druhý nesprávny, boli jednoducho odlišné. Často som mal pocit, že moja manželka by sa mala so mnou rozprávať úctivejšie.“

Manželka hovorí: „V prostredí, v ktorom som vyrastala, bolo bežné hovoriť hlasno, používať výraznú mimiku či skákať druhým do reči. Nepovažovali sme to za prejav neúcty. No môj manžel vyrastal v úplne odlišnom prostredí!“

Úcta by mala byť v manželstve samozrejmosťou. Ako môžete dávať svojmu manželskému partnerovi najavo, že si ho vážite?

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Muži zvlášť potrebujú cítiť úctu. V Biblii sú manželom adresované slová: „Nech každý jeden z vás miluje svoju manželku tak, ako sám seba.“ Ďalej sa však píše: „Manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi.“ (Efezanom 5:33) Hoci obaja partneri potrebujú cítiť lásku a úctu, muž potrebuje cítiť hlavne úctu. Carlos * hovorí: „Muž potrebuje mať pocit, že dokáže zvládať rôzne situácie, riešiť problémy a postarať sa o rodinu.“ Keď žena dáva najavo, že si manžela za takéto schopnosti váži, prospieva to nielen jej manželovi, ale aj jej samej. Corina hovorí: „Keď dávam manželovi najavo, že si ho vážim, ešte viac mi prejavuje lásku.“

Samozrejme, aj manželka potrebuje cítiť úctu. Je to logické, pretože muž nemôže ženu skutočne milovať, ak si ju neváži. Daniel hovorí: „Je potrebné, aby som si vážil názory a návrhy svojej manželky a rešpektoval jej pocity. To, že nerozumiem, prečo má určité pocity, neznamená, že ich môžem zľahčovať.“

Kľúčom k úcte je vidieť veci z pohľadu toho druhého. Nejde o to, či si vy myslíte, že prejavujete úctu, ale či ju od vás cíti váš manželský partner. To si vzala ako poučenie manželka citovaná v úvode tohto článku. Hovorí: „Nebolo podstatné, čo som si myslela ja. Ak som v manželovi vyvolala pocit, že som bola neúctivá, bolo potrebné, aby som sa zmenila.“

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

  • Napíšte si tri veci, ktoré si na svojom manželskom partnerovi ceníte. Môžu byť základom na to, aby ste mu prejavovali ešte viac úcty.

  • Týždeň si všímajte svoje správanie (nie správanie svojho manželského partnera) v nasledujúcich oblastiach.

V reči. Podľa jednej štúdie „manželskí partneri v šťastných, stabilných manželstvách vyjadrovali pri riešení nezhôd na každú negatívnu poznámku v priemere päť pozitívnych. Naproti tomu dvojice, ktoré smerovali k rozvodu, vyjadrili na každú negatívnu poznámku menej než jednu pozitívnu (0,8).“ * (Biblická zásada: Príslovia 12:18)

Položte si otázky: Hovorím so svojím manželským partnerom úctivo? Ako často ho kritizujem v porovnaní s tým, ako často ho chválim? Akým tónom hovorím o tom, čo som si všimol alebo čo sa mi nepáči? Súhlasil by váš partner s vašimi odpoveďami? (Biblická zásada: Kolosanom 3:13)

Vyskúšajte: Dajte si za cieľ každý deň svojho manželského partnera aspoň raz pochváliť. Návrh: Znovu si prečítajte, aké vlastnosti si na svojom partnerovi ceníte. Vytvorte si zvyk hovoriť mu, čo sa vám na ňom páči. (Biblická zásada: 1. Korinťanom 8:1)

V skutkoch. Alica hovorí: „Domáce práce mi zaberajú veľa času. A tak keď mi manžel dáva najavo, že si moje úsilie váži, napríklad tým, že si po sebe uprace alebo umyje riad, cítim, že moja námaha má cenu a že mám v našom manželstve dôležité miesto.“

Položte si otázky: Dávam tým, ako sa správam k svojmu partnerovi, najavo, že si ho vážim? Venujem mu dostatok času a pozornosti? Súhlasil by váš partner s vašimi odpoveďami?

Vyskúšajte: Napíšte na lístok, aké tri prejavy úcty zo strany vášho partnera by sa vám páčili. Nech to isté urobí aj váš partner. Potom si lístky vymeňte. Snažte sa pracovať na tom, čo napísal váš partner. Zamerajte sa na to, na čom potrebujete pracovať vy. Keď prejavíte iniciatívu, pravdepodobne to podnieti k prejavovaniu úcty aj vášho partnera.

^ 8. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.

^ 14. ods. Z knihy Ten Lessons to Transform Your Marriage (Desať rád, ako zmeniť svoje manželstvo).