Izraeliti viedli v staroveku vojny v mene svojho Boha Jehovu. Znamená to, že Boh schvaľuje vojny?

Prečo Izraeliti v staroveku viedli vojny?

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA:

 

Niektorí hovoria, že Izraeliti uctievali krvilačného „kmeňového boha vojny“.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

 

Národy, proti ktorým Izraeliti bojovali, boli skazené, násilnícke a mali zvrátené praktiky, ako napríklad pohlavný styk so zvieratami, incest či detské obete. Boh im po stáročia dával možnosť zmeniť sa. Až potom povedal: „Tým všetkým sa znečistili národy, ktoré pred vami posielam preč.“ ​(3. Mojžišova 18:21–25; Jeremiáš 7:31)

„Je to v skutočnosti pre skazenosť týchto národov, že ich Jehova, tvoj Boh, zaháňa pred tebou.“ ​(5. Mojžišova 9:5)

Stavia sa dnes Boh vo vojne na niečiu stranu?

MOŽNO STE SI VŠIMLI:

 

V mnohých vojnách náboženskí vodcovia na oboch stranách vyhlasovali, že Boh je s nimi. Kniha The Causes of War (Príčiny vojny) uvádza: „Náboženstvo hralo podstatnú úlohu vo všetkých vojnách, ktoré sa kedy viedli.“

ČO HOVORÍ BIBLIA:

 

Kresťania nemajú proti svojim nepriateľom bojovať. Apoštol Pavol spolukresťanom napísal: „Ak je to možné, pokiaľ to záleží na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi. Sami sa nepomstite.“ ​(Rimanom 12:18, 19)

Ježiš svojich učeníkov neposielal bojovať. Naopak, povedal im: „Stále milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú; aby ste dokázali, že ste synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach.“ ​(Matúš 5:44, 45) Kresťania by mali zostať vždy neutrálni, aj keby bojovala krajina, v ktorej žijú, pretože „nie sú časťou sveta“. (Ján 15:19) Ak Boh chce, aby ľudia zo všetkých národov milovali svojich nepriateľov a zostali oddelení od sveta, ako by mohol vo vojne podporovať nejakú bojujúcu stranu?

„Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo časťou tohto sveta, moji služobníci by boli bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Moje kráľovstvo však nie je odtiaľto.“ ​(Ján 18:36)

 Skončia sa raz vojny?

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA:

 

Podľa niektorých ľudí sú vojny nevyhnutné. V knihe War and Power in the 21st Century (Vojna a moc v 21. storočí) sa píše: „Vojna má budúcnosť. Určite nehrozí, že by v tomto storočí nastal celosvetový a trvalý mier.“

ČO HOVORÍ BIBLIA:

 

Vojny sa skončia vtedy, keď tu už nebude nikto, kto by chcel bojovať. Božie Kráľovstvo, skutočná vláda, ktorá vládne z neba, už čoskoro odstráni zo zeme všetky zbrane a bude vyučovať ľudí, aby boli pokojamilovní. Biblia nás uisťuje, že Boh „napraví záležitosti ďalekých, mocných národov. A budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Nepozdvihnú meč, národ proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.“ ​(Micheáš 4:3)

V Biblii sa píše, že pod vládou Božieho Kráľovstva už nebudú existovať rôzne vlády, ktoré by presadzovali svoje vlastné záujmy. Skončí sa nespravodlivosť, proti ktorej sa mnohí búria. Ľudia nebudú mať ani predsudky, ktoré ich dnes rozdeľujú. Vďaka tomu už viac nebudú vojny. Boh sľubuje: „Nebudú nijako škodiť ani pôsobiť skazu... pretože zem bude istotne naplnená poznaním o Jehovovi tak, ako vody pokrývajú samotné more.“ ​(Izaiáš 11:9)

„Pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme. Láme luk a kopiju seká na kusy; vozy páli ohňom.“ ​(Žalm 46:9)