Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Prebuďte sa!  |  č. 1/2017

 Z TITULNEJ STRANY

Depresia u mladých — Kde hľadať pomoc?

Depresia u mladých — Kde hľadať pomoc?

„KEĎ na mňa doľahne depresia, nemám chuť robiť nič, ani veci, ktoré ma obyčajne bavia. Chce sa mi iba spať. Často sa cítim bezcenná, mám pocit, že ma nikto nemôže mať rád a že som druhým len na príťaž,“ hovorí Anna. *

Julia spomína: „Uvažovala som o samovražde. No v skutočnosti som nechcela zomrieť, chcela som sa len oslobodiť od tých pocitov. Bežne sa o druhých zaujímam, ale keď mám depresiu, nezaujíma ma vôbec nič.“

Anna mala asi 13 rokov a Julia asi 14, keď mali prvýkrát depresiu. Každý mladý človek môže byť občas smutný. Ale Anna a Julia zažívali obdobie depresie, ktoré pretrvávalo celé týždne či mesiace. „Je to, akoby ste uviazli v hlbokej čiernej diere, z ktorej sa nedá uniknúť,“ hovorí Anna. „Máte pocit, že strácate zdravý rozum, a prestávate byť sami sebou.“

Problém Anny a Julie vôbec nie je zriedkavý. Počet prípadov depresie u mladých ľudí alarmujúco narastá, a ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), depresia je „hlavnou príčinou chorôb a invalidity u chlapcov i dievčat vo veku 10 až 19 rokov“.

 Príznaky depresie sa teda môžu prejaviť už počas dospievania. Môžu k nim patriť zmeny v spánkových a stravovacích návykoch a v hmotnosti. Môže sa tiež objaviť smútok, zúfalstvo, beznádej či pocity bezcennosti. K ďalším príznakom patrí čokoľvek, čo naznačuje, že mladý človek uvažuje o samovražde, vyhýbanie sa kontaktu s druhými, problémy s pamäťou či sústredením alebo ďalšie príznaky, ktoré lekárska veda nevie vysvetliť. Keď majú odborníci na duševné zdravie podozrenie, že ide o depresiu, zvyčajne si všímajú, či sa u človeka prejavujú viaceré príznaky, ktoré pretrvávajú niekoľko týždňov a bránia mu v každodenných činnostiach.

MOŽNÉ PRÍČINY DEPRESIE U MLADÝCH

Podľa organizácie WHO „depresia je výsledkom zložitého spolupôsobenia sociálnych, psychologických a biologických faktorov“. Prečítajte si, čo k nim môže patriť.

Fyzické faktory. Depresia je často dedičná, podobne ako to bolo v prípade Julie. Z toho vyplýva, že určitú úlohu zohrávajú gény. Tie môžu napríklad ovplyvňovať chemickú aktivitu v mozgu. K rizikovým faktorom patria aj srdcovo-cievne choroby a zmeny v hladine hormónov. Aj zneužívanie drog môže vyvolať depresiu alebo ju zintenzívniť. *

Stres. Hoci stres môže byť v istom množstve prospešný, dlhotrvajúci alebo nadmerný stres je škodlivý tak pre telo, ako aj pre psychiku. U dospievajúcich môže vyvolať depresiu, pretože sú zvlášť zraniteľní, keďže v ich tele prebieha množstvo hormonálnych zmien. Príčiny depresie však stále nie sú úplne jasné, a ako už bolo uvedené, môže ísť o kombináciu viacerých faktorov.

 Medzi faktory súvisiace so stresom, ktoré môžu viesť k depresii, patrí rozvod či rozchod rodičov, smrť blízkeho človeka, fyzické alebo sexuálne zneužívanie, traumatický zážitok, choroba či porucha učenia — najmä ak sa dieťa pre ňu cíti odmietané. Ďalším faktorom môžu byť príliš veľké očakávania zo strany rodičov, napríklad pokiaľ ide o výsledky v škole. K možným príčinám patrí aj šikanovanie, strach z budúcnosti, citová odcudzenosť zo strany rodiča, ktorý trpí depresiou, či nepredvídateľné správanie rodičov. Kde hľadať pomoc, ak mladý človek trpí následkom týchto vecí depresiou?

JE POTREBNÉ STARAŤ SA O MYSEĽ I O TELO

Na zmiernenie ťažkej depresie je obyčajne nutné vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie a užívať lieky. * Ježiš Kristus povedal: „Silní nepotrebujú lekára, ale chorí.“ (Marek 2:17) Choroba môže postihnúť ktorúkoľvek časť nášho tela, teda aj mozog. A keďže naša myseľ a telo sú úzko prepojené, môže byť dobré zmeniť životný štýl.

Ak trpíte depresiou, snažte sa dobre starať o svoje telesné i duševné zdravie. Zdravo sa stravujte, doprajte si dostatok spánku a pravidelne cvičte. Pri cvičení sa uvoľňujú chemické látky, ktoré vám môžu zlepšiť náladu, dodať viac energie a skvalitniť spánok. Ak je to možné, snažte sa zistiť, čo depresiu spúšťa, naučte sa rozpoznať prvé varovné signály depresívnej nálady a naplánujte si, čo vtedy urobíte. Zverte sa niekomu, komu dôverujete. Členovia rodiny a blízki priatelia vám môžu pomôcť lepšie zvládať depresiu a zmierniť jej príznaky. Zapisujte si svoje myšlienky  a pocity do denníka — to pomohlo aj Julii. A predovšetkým sa usilujte uspokojovať svoje duchovné potreby. Môže vám to veľmi pomôcť mať pozitívnejší pohľad na život. Ježiš Kristus povedal: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ (Matúš 5:3)

Zdravo jedzte, športujte a doprajte si dostatok spánku

Venujte pozornosť svojim duchovným potrebám, môže vám to veľmi pomôcť

Anna i Julia potvrdzujú pravdivosť Ježišových slov. Anna hovorí: „Duchovné činnosti mi pomáhajú, aby som sa zameriavala na iných ľudí, a nie iba na svoje problémy. Nie je to vždy ľahké, ale som potom šťastnejšia.“ Julii prináša útechu modlitba a čítanie Biblie. Hovorí: „Keď si v modlitbe vylejem srdce pred Bohom, vždy ma to upokojí. A Biblia mi pomáha chápať, že Boh ma považuje za cennú a že sa o mňa naozaj zaujíma. Vďaka čítaniu Biblie mám tiež pozitívny pohľad do budúcnosti.“

Keďže Boh Jehova je náš Stvoriteľ, dokonale rozumie tomu, ako naša výchova, zážitky i naše gény ovplyvňujú náš pohľad na život a naše emócie. Preto nás dokáže najlepšie podporiť a utešiť. Niekedy to robí prostredníctvom súcitných a chápavých ľudí. A v budúcnosti nás Boh uzdraví zo všetkých našich chorôb, telesných i duševných. Potom sa splnia slová z Izaiáša 33:24: „Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“

V Biblii sa píše, že Boh nám „zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti“. (Zjavenie 21:4) To je naozaj utešujúci Boží sľub. Ak by ste sa radi dozvedeli viac o Božom zámere s ľuďmi a so zemou, navštívte našu stránku jw.org. Nájdete tam veľmi dobrý preklad Biblie online a tiež články na rôzne témy, okrem iného aj o depresii.

^ 3. ods. Mená boli zmenené.

^ 10. ods. Náladu môžu ovplyvňovať stovky chorôb, liekov a tiež drogy, a preto je dôležité, aby diagnózu stanovil lekár.

^ 14. ods. Časopis Prebuďte sa! neodporúča žiadnu konkrétnu liečbu.