„Zrak mi vážne poškodili pri narodení, keď mi podali agresívne očné kvapky. Počas dospievania som úplne oslepla a upadla som do hlbokej depresie.“ (Paqui, žena v strednom veku, ktorej manžel je tiež nevidiaci)

SLEPOTA či vážne zrakové chyby majú mnoho príčin, vrátane zranenia či choroby, ktoré môžu spôsobiť postihnutie očí, zrakových nervov alebo mozgu. Zrakovo postihnutí ľudia, ktorí úplne stratili zrak alebo majú len zvyšky zraku, sa s tým často nedokážu zmieriť a prežívajú smútok a strach. No mnohí sa naučili plnohodnotne žiť aj so svojím postihnutím.

Všeobecne možno povedať, že oči sú hlavným prostriedkom na prijímanie informácií. Preto keď človek stratí zrak, je viac odkázaný na iné zmysly — na sluch, čuch, hmat a chuť.

Podľa časopisu Scientific American výskum neuroplasticity naznačuje, že mozog má schopnosť „meniť sa na základe skúseností“. V článku sa ďalej píše: „Veľké množstvo dôkazov ukazuje, že keď do mozgu prestanú prichádzať impulzy z jedného zmyslu, je schopný zreorganizovať sa tak, aby podporil a zvýšil citlivosť iných zmyslov.“

Sluch: Zvuky, či už hlasy, alebo kroky, môžu v mysli vytvárať obrazy. „Naučil som sa rozoznávať ľudí podľa hlasu a dokonca aj podľa krokov,“ hovorí Fernando, ktorý nevidí. Iný nevidiaci, Juan, hovorí: „Pre nevidiaceho je hlas identifikačným znakom človeka.“ Nevidiaci sú tak ako všetci veľmi vnímaví aj na tón hlasu, keďže môže prezrádzať širokú škálu pocitov.

Pre cvičené ucho nevidiaceho človeka sú zvuky zdrojom mnohých informácií aj o prostredí, v ktorom sa nachádza. Dokáže z nich zistiť napríklad smer, ktorým sa pohybujú dopravné prostriedky, veľkosť miestnosti či to, kde sa nachádzajú určité prekážky.

Čuch: Aj čuch môže sprostredkovať množstvo informácií, a to nielen o tom, z čoho sa šíri vôňa. Napríklad keď nevidiaci kráča po ulici, čuch mu pomáha vytvoriť si v mysli mapu, na ktorej sú kaviarne, reštaurácie, trhy a tak ďalej. A túto mapu  dokresľujú aj detaily spoznané cez hmat a známe zvuky .

Hmat: Francisco hovorí: „Moje prsty sú mojimi očami.“ Rozsah toho, koľko možno týmito „očami“ vnímať, je možné rozšíriť pomocou paličky. Manasés, ktorý sa narodil ako nevidiaci a paličku sa naučil používať už ako chlapec, povedal: „Viem presne rozpoznať, kde som, vďaka ostatným zmyslom, vďaka pamäti a vďaka špeciálnym vzorom dlažby na chodníku, ktoré viem rozlíšiť pomocou paličky.“

Časopis Strážna veža je vo viacerých jazykoch dostupný aj v Braillovom písme

Prostredníctvom hmatu si mnohí nevidiaci môžu čítať publikácie v Braillovom písme. A v dnešnej dobe majú nevidiaci viacero pomôcok, aby si obohatili duševný a duchovný život. Okrem publikácií v Braillovom písme majú k dispozícii audionahrávky a rôzne technické zariadenia pre prácu s počítačom. Vďaka tomu si môžu nevidiaci čítať Bibliu a rôzne publikácie na štúdium Biblie. *

 Prostredníctvom týchto duchovných pomôcok získali Paqui a jej manžel pevnú nádej a neoceniteľnú útechu. Okrem toho v kresťanskom zbore Jehovových svedkov našli veľkú milujúcu duchovnú rodinu, ktorá je im oporou. Paqui sa vyjadrila: „Teraz sme relatívne samostatní a žijeme plnohodnotným životom.“

Človek, ktorý stratil zrak, sa v živote stretáva so špecifickými problémami. Napriek tomu sa mnohí s týmto postihnutím dokázali vyrovnať a tešia sa zo života. Aké silné svedectvo o prispôsobivosti a nezlomnosti ľudského ducha!

^ 10. ods. Jehovovi svedkovia vydávajú pomôcky na štúdium Biblie v Braillovom písme vo viac než 25 jazykoch.