Očakávalo by sa, že náboženstvo bude ľudí spájať, ale až príliš často je to presne naopak — náboženstvo podnecuje ľudí ku konfliktom a vyvoláva nedôveru.

Svet

Viac ako tri štvrtiny svetovej populácie žije v krajinách so značne obmedzenou náboženskou slobodou, či už z dôvodu vládnych obmedzení, alebo z dôvodu sociálnych nepokojov. Za posledných päť rokov sa takmer zdvojnásobil počet krajín, v ktorých došlo k zneužitiu práv náboženských menšín.

NA ZAMYSLENIE: Prečo majú mnohí ľudia negatívny vzťah k náboženstvu? (Matúš 23:27, 28; Ján 15:19)

Anglicko

Bývalý britský premiér Tony Blair pre noviny The Observer uviedol, že v poslednom čase sa náboženstvo často zneužíva na teroristické činy. Povedal: „Je málo pravdepodobné, že boje v tomto storočí budú spôsobené extrémistickými politickými ideológiami — ako to bolo v 20. storočí. Pravdepodobnejšie je, že ľudí proti sebe postavia náboženské a kultúrne rozdiely.“

NA ZAMYSLENIE: Prečo je náboženstvo tak často zdrojom nepokojov? (Marek 7:6–8)

Austrália

Podľa Austrálskeho štatistického úradu sa až pätina Austrálčanov nehlási k žiadnemu náboženstvu. V správe sa tiež uvádzalo: „Hlásiť sa k náboženstvu ešte neznamená, že človek je aj nábožensky aktívny.“ Spomedzi ľudí, ktorí sa hlásia k nejakému náboženstvu, sa len 15 percent mužov a 22 percent žien vyjadrilo, že sú aktívnymi členmi svojho náboženstva alebo náboženskej skupiny.

NA ZAMYSLENIE: Akými negatívnymi črtami sa vyznačujú dnešné náboženské organizácie? (Matúš 7:15–20)