Niektorí ľudia si myslia, že utrpenie ľuďom spôsobuje Boh alebo že Boha naše utrpenie nezaujíma. Ale čo o tom učí Biblia? Možno vás jej odpoveď prekvapí.

Spôsobuje Boh ľuďom utrpenie?

„Boh skutočne nekoná zlo.“ (Jób 34:12)

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Niektorí ľudia hovoria, že všetko, čo sa stane, je Božia vôľa. Preto sú presvedčení, že aj ľudské utrpenie spôsobuje Boh. Napríklad keď sa udeje nejaká prírodná katastrofa, myslia si, že je to spôsob, akým Boh trestá hriešnikov.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Biblia jasne hovorí, že Boh nespôsobuje ľuďom utrpenie. Napríklad sa v nej píše, že keď zažívame nejaké problémy, bolo by chybou myslieť si: „Pokúša ma Boh.“ Prečo? „Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša,“ odpovedá Biblia. (Jakub 1:13) Inými slovami, Boh nikdy nespôsobuje ťažkosti, ktoré zažívame, ani utrpenie, ktoré nám spôsobujú. Ak by to robil, konal by zlo. No v Biblii čítame: „Boh skutočne nekoná zlo.“ (Jób 34:12)

Ak utrpenie nespôsobuje Boh, tak potom kto? Je smutné, že ľudia často trpia preto, lebo im ubližujú iní ľudia. (Kazateľ 8:9) Niekedy zažívame problémy jednoducho preto, že sa ocitneme v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, alebo ako to hovorí Biblia, všetkých nás postihujú „nepredvídané udalosti“. (Kazateľ 9:11) No hlavnou príčinou ľudského utrpenia je „vládca tohto sveta“, Satan Diabol. Biblia otvorene hovorí, že „celý svet leží v moci toho zlého“. (Ján 12:31; 1. Jána 5:19) Teda za ľudským utrpením nie je Boh, ale Satan.

 Zaujíma Boha to, že trpíme?

„Počas všetkej ich tiesne to bolo tiesnivé pre neho.“ (Izaiáš 63:9)

ČO HOVORIA ĽUDIA:

Niektorí ľudia si myslia, že Bohu je naše utrpenie ľahostajné. Istý pisateľ dokonca obvinil Boha z toho, že „v ňom ľudské utrpenie očividne nevyvoláva žiadnu ľútosť ani súcit“, a dodal, že ak Boh existuje, tak potom sa zhora na ľudí pozerá s „bezcitnou ľahostajnosťou“.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Biblia vôbec neopisuje Boha ako neľútostného či ľahostajného. Práve naopak, píše sa v nej, že ho to bolí, keď vidí, ako trpíme, a preto všetko utrpenie čoskoro ukončí. Pouvažujte o nasledujúcich troch dôvodoch, prečo si tým môžeme byť istí.

Boh pozná naše trápenie. Ani jedna slza vyronená od začiatku ľudských dejín neunikla pozornosti Boha Jehovu, * ktorého „oči hľadia... [a] skúmajú ľudských synov“. (Žalm 11:4; 56:8) Príkladom toho sú slzy, ktoré prelievali jeho ctitelia v staroveku. V Biblii čítame: „Určite som videl trápenie svojho ľudu.“ Znamená to, že Boh sa len tak zbežne zaujímal o ich situáciu? Nie, lebo ďalej povedal: „Dobre poznám bolesti, ktorými trpia.“ (2. Mojžišova 3:7) Táto myšlienka sama osebe prináša mnohým ľuďom útechu. Áno, Boh vidí všetko naše utrpenie, aj keby si ho nikto iný nevšimol alebo mu plne nerozumel. (Žalm 31:7; Príslovia 14:10)

Boh s nami súcití, keď trpíme. Jehova nielenže pozná naše trápenie, ale s nami aj hlboko súcití. Keď jeho ctitelia v staroveku trpeli, veľmi ho to znepokojovalo. V Biblii čítame: „Počas všetkej ich tiesne to bolo tiesnivé pre neho.“ (Izaiáš 63:9) Hoci Boh je ľuďom neporovnateľne nadradený, vie sa vcítiť do našej situácie do tej miery, akoby naše trápenie prežíval on sám. V Biblii nachádzame takéto uistenie: „Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný.“ (Jakub 5:11) Okrem toho nám dáva silu zvládnuť naše trápenie. (Filipanom 4:12, 13)

Boh ukončí utrpenie. Z Biblie sa dozvedáme, že Boh zabezpečí, aby nikto na tejto planéte už nemusel trpieť. Prostredníctvom svojej nebeskej vlády, Božieho Kráľovstva, spôsobí obrovskú zmenu k lepšiemu. V Biblii čítame, že v tom čase Boh „zotrie [ľuďom] každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ (Zjavenie 21:4) A čo bude s tými, ktorí medzičasom zomreli? Boh ich vzkriesi, aby sa aj oni mohli na zemi tešiť zo života bez utrpenia. (Ján 5:28, 29) Budú niekoho z nás sužovať bolestné spomienky na minulosť? Nie, lebo Jehova sľúbil: „Skoršie veci sa nebudú pripomínať, ani nevstúpia do srdca.“ (Izaiáš 65:17) *

^ 13. ods. Jehova je Božie meno, ktoré nachádzame v Biblii.

^ 15. ods. Viac informácií o tom, prečo Boh pripustil, aby ľudia určitý čas trpeli, a ako utrpenie odstráni, nájdete v knihe Čo učí Biblia? 8. kapitole a v 11. kapitole. Vydali Jehovovi svedkovia.