PROBLÉM

Váš päťročný syn sa hrá vo vedľajšej izbe. Zrazu počujete, že sa niečo rozbilo. Bežíte za ním a nájdete ho stáť pri rozbitej porcelánovej váze. Jeho previnilý pohľad hovorí za všetko.

„Čo si to urobil?“ prísne sa spýtate svojho syna.

„Nič, mami!“ vyhŕkne.

Nie je to prvý raz, čo vám do očí klame. Malo by vás to znepokojovať?

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Každé klamstvo je zlé. Biblia hovorí, že Boh Jehova odsudzuje „lživý jazyk“. (Príslovia 6:16, 17, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Podľa Zákona, ktorý dal Boh Izraelu, mal byť prísne potrestaný každý, kto niekoho podviedol. (3. Mojžišova 19:11, 12)

Nie je však klamstvo ako klamstvo. Niektorí ľudia klamú so zlým úmyslom, aby uškodili inému človeku. Niekomu sa však môže stať, že povie lož pod tlakom, možno aby sa vyhol trápnej situácii alebo trestu. (1. Mojžišova 18:12–15) Teda hoci každé klamstvo je zlé, niektoré lži sú závažnejšie ako iné. Preto ak pristihnete vaše dieťa, že vám klame, vezmite do úvahy jeho vek a dôvod, prečo vám nepovedalo pravdu.

Venujte pozornosť tomuto problému, kým je vaše dieťa ešte malé. „Je dôležité, aby sa deti naučili hovoriť pravdu, hlavne v situácii, keď je to ťažké,“ píše Dr. David Walsh. „Vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere, no klamstvo dôveru narúša.“ *

Nepodliehajte panike. Fakt, že vaše dieťa klame, neznamená, že z neho vyrastie zloduch. Pamätajte na to, že Biblia hovorí: „Pochabosť je priviazaná na srdci chlapca.“ (Príslovia 22:15) U niektorých detí sa pochabosť prejavuje tým, že klamú. Možno si myslia, že je to jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť trestu. Preto je dôležité, ako na ich klamstvo zareagujete.

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

Snažte sa pochopiť, prečo vaše dieťa klame. Bojí sa trestu? Nechce vás sklamať? Ak si vymýšľa príbehy, aby ohúrilo svojich kamarátov, je to preto, že ešte nedokáže rozlíšiť rozdiel medzi realitou a fantáziou? Ak zistíte, prečo vaše dieťa klame, budete ho môcť lepšie usmerniť. (Biblická zásada: 1. Korinťanom 13:11)

Namiesto otázky skúste použiť konštatovanie. V situácii opísanej v úvode sa mama svojho syna prísne opýtala: „Čo si to urobil?“, hoci vedela, čo sa stalo. Jej syn klamal, lebo sa možno bál, že sa nahnevá. Predstavme si, že mama by namiesto vyčítavej otázky jednoducho povedala: „Och, nie, ty si rozbil vázu.“ Tým nevytvára situáciu, v ktorej by jej dieťa cítilo pokušenie klamať — a pomáha mu prejavovať čestnosť. (Biblická zásada: Kolosanom 3:9)

Vyzdvihujte čestnosť. Deti prirodzene túžia páčiť sa svojim rodičom, a tak tento sklon využite. Hovorte deťom, že čestnosť je vo vašej rodine veľmi dôležitá, a preto očakávate aj od neho, že bude pravdovravné. (Biblická zásada: Hebrejom 13:18)

Vysvetlite dieťaťu, že klamanie narúša dôveru a že môže trvať dlho, kým si ju človek opäť získa. Povzbudzujte ho k pravdovravnosti tým, že ho pochválite, keď povie pravdu. Môžete napríklad povedať: „Veľmi sa teším, že si sa čestne priznal.“

Dávajte dobrý príklad. Asi ťažko môžete očakávať, že vaše dieťa bude hovoriť pravdu, keď vás počuje hovoriť: „Povedz mu, že nie som doma“, ak nechcete s niekým hovoriť cez telefón, alebo: „Zostanem doma, lebo som chorý“, ak v skutočnosti chcete oddychovať. (Biblická zásada: Jakub 3:17)

Používajte Bibliu. Zásady a skutočné príbehy zo života, ktoré obsahuje, podnecujú k poctivosti. Kniha Uč sa od Veľkého Učiteľa, ktorú vydali Jehovovi svedkovia, vám môže pomôcť vštepovať biblické zásady svojmu dieťaťu. Napríklad 22. kapitola má názov „Prečo nesmieme klamať“. (Prečítajte si úryvok z nej v rámčeku „ Kniha, ktorá môže pomôcť vášmu dieťaťu“.)

^ 11. ods. Z knihy No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It