KAŽDÝ záhradník vie, že dobrá úroda závisí od toho, či sa semená zasejú v správnom čase na správne miesto. Preto môže znieť čudne, že jedni z najlepších záhradníkov v dažďovom pralese sejú v noci a zo vzduchu. Týmito záhradníkmi sú kalone, plodožravé netopiere, niekedy tiež prezývané lietajúce líšky. *

Roznášanie semien

Väčšina kaloňov sa vydáva za svojou potravou v noci. Hľadajú stromy s chutným ovocím alebo kvetmi plnými nektáru. Lietajú zo stromu na strom, pojedajú ovocie a vylučujú nestrávené zvyšky vrátane semien. A aby ich záhradníckej práce nebolo málo, tak popritom ako popíjajú sladký nektár, opeľujú kvety.

Kalone v noci prekonávajú značné vzdialenosti a trusom roznášajú semená na rozsiahlom území. Semená, ktoré prejdú ich tráviacim traktom, dopadnú na zem spolu s „hnojivom“, čo podporí rast semien. Preto neprekvapuje, že viacero druhov rastlín v pralese závisí od kaloňov, od ich opeľovania a roznášania semien.

 Keďže sa kalone pohybujú na veľkom priestore, musia mať dobré navigačné schopnosti a vynikajúci zrak. V tme vidia oveľa lepšie než ľudia. Dokonca rozlišujú aj niektoré farby. A ani lietanie cez deň im nerobí problém.

Rodinný život

VEDELI STE? Kalone na rozdiel od iných netopierov nevyhľadávajú potravu echolokáciou, ale pomocou zraku a čuchu. Ich veľké oči sú veľmi dobre prispôsobené nočnému životu.

Kalone samoanské (Pteropus samoensis) vytvárajú páry na celý život. Samičky niektorých druhov sa príkladne starajú o svoje mláďatá — nosia ich so sebou niekoľko týždňov a dávajú im cicať mlieko takmer do dospelosti. A v prípade dvoch druhov kaloňov samičkám pri vrhoch mláďat pomáhajú „pôrodné asistentky“.

Žiaľ, prirodzené prostredie kaloňov je sústavne ničené, a preto je veľa druhov na pokraji vyhynutia. Pre ostrovy v južnom Tichomorí by to znamenalo katastrofu, pretože niektoré druhy rastlín opeľujú zrejme len netopiere. Teda práca týchto lietajúcich záhradníkov je oveľa dôležitejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo.

^ 2. ods. Kalone žijú najmä v Afrike, Ázii, Austrálii a na niektorých tichomorských ostrovoch.