PROBLÉM

Vaše dieťa jednoducho nepovažuje „nie“ za odpoveď. Kedykoľvek mu niečo zamietnete, jeho spurná reakcia vyskúša hranice vašej trpezlivosti. Nech urobíte alebo poviete čokoľvek, nič ho neutíši. Nakoniec, keď si už neviete dať rady a ste na konci s nervami, rezignovane ustúpite. Vaše rozhodné „nie“ sa zase raz zmenilo na neochotné „áno“.

Tento dookola sa opakujúci scenár sa vám môže podariť zastaviť. Najprv sa však zamyslite, prečo je pri výchove slovíčko „nie“ dôležité.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ

Povedať „nie“ nie je kruté. Niektorí rodičia by s tým nesúhlasili. Možno si myslia, že rodičia by dieťaťu mali vysvetliť všetky dôvody, prečo sa nejako rozhodli, alebo by sa s ním dokonca mali dohodnúť na riešení. Tvrdia, že deťom nie je dobré hovoriť „nie“, lebo deti by sa mohli na svojich rodičov nahnevať.

Je pravda, že ak poviete svojmu dieťaťu „nie“, spočiatku môže byť sklamané. No naučí sa niečo dôležité — že v živote existujú určité hranice, ktorým sa človek musí podriadiť. Ak sa však poddáte, oslabujete svoju autoritu a učíte ho, že s vami môže manipulovať a že si fňukaním vždy vydobyje to, čo chce. Takýmto prístupom si ho po čase aj tak pohneváte. Veď ako si môže dieťa vážiť rodiča, s ktorým môže ľahko manipulovať?

Vaše „nie“ pripravuje dieťa na dospievanie a dospelosť. Učí ho to, že niekedy je dobré niečo si odoprieť. Je pravdepodobnejšie, že dieťa, ktoré pochopí túto dôležitú vec, v dospievaní nepodľahne tlaku brať drogy alebo mať predmanželský sex.

Vaše „nie“ pripravuje dieťa aj na dospelosť. „Faktom je, že [my dospelí] nedostaneme vždy to, čo chceme,“ píše Dr. David Walsh. „Svojim deťom nerobíme žiadnu láskavosť, keď ich učíme, že svet im vždy naservíruje všetko, čo chcú, na striebornom podnose.“ *

 ČO MÔŽETE ROBIŤ

Sústreďte sa na svoj cieľ. Ako rodič určite chcete, aby z vášho dieťaťa vyrástol schopný a úspešný človek, ktorý dokáže ovládať svoje emócie. Ale ak mu dáte všetko, čo si zažiada, bude vám to brániť v dosiahnutí tohto cieľa. Biblia hovorí, že ak je niekto od detstva rozmaznávaný, stane sa nevďačným. (Príslovia 29:21) Povedať dieťaťu na niektoré jeho žiadosti „nie“ je teda účinný výchovný prostriedok, ktorý vášmu dieťaťu neublíži, naopak, bude mu na úžitok. Biblická zásada: Príslovia 19:18

Vaše „nie“ musí byť rozhodné. Vy a vaše dieťa nie ste rovnocenní partneri. Preto ak mu niečo zamietnete, nemusíte s ním o tom diskutovať, akoby ste potrebovali jeho schválenie. Samozrejme, ako deti rastú, musia si cvičiť „svoju vnímavosť používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym“. (Hebrejom 5:14) Teda nie je zlé vysvetliť dieťaťu dôvody, prečo ste sa nejako rozhodli. No ak je dieťa malé, nedajte sa zatiahnuť do nekonečných debát o tom, prečo mu niečo nechcete dovoliť. Čím viac o tom budete s dieťaťom diskutovať, tým viac bude znieť vaše „nie“ ako návrh, a nie ako pevné rozhodnutie. Biblická zásada: Efezanom 6:1

Stojte si za svojím rozhodnutím. Vaše dieťa bude možno skúšať, či to myslíte vážne. Možno bude prosíkať alebo fňukať. Čo môžete urobiť, ak sa to stane doma? Kniha Loving Without Spoiling odporúča, aby ste ho nenechali trucovať vo vašej prítomnosti: „Povedzte dieťaťu: ‚Ak chceš fňukať, v poriadku, ale ja to nebudem počúvať. Choď do svojej izby. Tam môžeš fňukať, kým ťa to neprejde.‘“ Spočiatku bude možno pre vás ťažké zaujať taký pevný postoj — a pre dieťa bude ťažké prijať ho. Ale keď si uvedomí, že to myslíte vážne, jeho odpor sa pravdepodobne zmierni. Biblická zásada: Jakub 5:12

Nehovorte dieťaťu „nie“ len preto, aby ste mu ukázali, kto je doma pánom

Buďte rozumní. Nehovorte dieťaťu „nie“ len preto, aby ste mu ukázali, kto je doma pánom. Naopak, „nech sa vaša rozumnosť stane známou“. (Filipanom 4:5) Sú situácie, keď svojmu dieťaťu môžete povedať „áno“ — pokiaľ si to nevynútilo svojím fňukaním a jeho žiadosť je oprávnená. Biblická zásada: Kolosanom 3:21

^ 10. ods. Z knihy No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.