Kde sú mŕtvi?

„Si prach a do prachu sa vrátiš.“ (1. Mojžišova 3:19)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Niektorí si myslia, že po smrti žijeme ďalej — v nebi, pekle alebo očistci. Iní veria, že po smrti sa znova narodíme v nejakej inej forme. No a tí, ktorí zavrhujú náboženské predstavy, sú presvedčení, že smrť je jednoducho koniec existencie človeka.

ČO HOVORÍ BIBLIA

V knihe Kazateľ 9:10 sa píše, že „nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole [v hrobe], na mieste, na ktoré ideš“. Biblia vysvetľuje aj to, čo sa s ľuďmi i zvieratami deje po smrti. Hovorí: „Všetci idú na jedno miesto. Všetci pochádzajú z prachu a všetci sa vracajú do prachu.“ (Kazateľ 3:20)

 V akom stave sú mŕtvi?

„Jeho duch vychádza, on sa vracia do svojej zeme; v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky.“ (Žalm 146:4)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Mnohých ľudí učili, že to, čo sa s človekom deje po smrti, závisí od toho, čo robil počas života na zemi. Ak robil dobro, bude odmenený večnou blaženosťou, ale ak bol zlý, čakajú ho večné muky. Niektorí tvrdia, že ľudia musia byť po smrti očistení od hriechu, aby sa mohli dostať do Božej prítomnosti. Tí, ktorí nie sú očistení, údajne túto radosť nikdy neokúsia.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Mŕtvi nezažívajú radosť ani muky. Nič si neuvedomujú, a preto nič neprežívajú. Nemôžu živým pomáhať ani škodiť. Tak ako hovorí Kazateľ 9:5, 6: „Živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič... A zahynula aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť, a na neurčitý čas už nemajú podiel na ničom, čo sa musí robiť pod slnkom.“

Je nejaká nádej pre tých, ktorí zomreli?

„Keď zomrie telesne schopný muž, môže znovu ožiť? Po všetky dni svojej nútenej služby budem čakať, kým príde moja úľava.“ (Jób 14:14)

ČO HOVORIA ĽUDIA

Mnohí veria, že keď sa niekto dostane do pekla, nemá už žiadnu nádej, ale trpí pekelné muky večne. Tí, ktorí sú v očistci, vraj dosiahnu nebeskú blaženosť, až keď sa očistia od svojich hriechov v ohni očistca.

ČO HOVORÍ BIBLIA

Tých, ktorí zomreli, Boží Syn vzkriesi, čiže privedie späť k životu, a budú znova žiť tu na zemi. Biblia hovorí: „Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas a vyjdú.“ (Ján 5:26, 28, 29) To, či človek dostane večný život, bude závisieť od toho, ako bude konať po vzkriesení. *

^ 14. ods. Viac informácií o vzkriesení nájdete v 7. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.