DŇA 25. decembra 2010 istá 42-ročná žena z Británie nechala na jednej známej sociálnej sieti odkaz, že chce spáchať samovraždu. Jej odkaz znel ako zúfalá prosba o pomoc. Hoci na sociálnej sieti mala viac než tisíc internetových „priateľov“, na pomoc jej nikto z nich neprišiel. Na druhý deň polícia našla jej telo. Zomrela na predávkovanie liekmi.

Dnes nám moderná technológia umožňuje získať stovky alebo aj tisíce „priateľov“ prostredníctvom sociálnych sietí jednoducho tým, že si ich mená pridáme do zoznamu kontaktov v počítači. A keď sa rozhodneme jedno z takýchto „priateľstiev“ ukončiť, jednoducho vymažeme dotyčnú osobu zo svojho zoznamu. Tragická udalosť, ktorú sme spomenuli v úvode tohto článku, však zdôrazňuje zarážajúci fakt — mnohým ľuďom sa nedarí nájsť pravých priateľov. Jeden z nedávnych prieskumov v skutočnosti odhalil, že ľudia dnes majú menej blízkych priateľov ako v minulosti, hoci žijú aktívnejším spoločenským životom.

Tak ako väčšina ľudí zrejme súhlasíte s tým, že mať dobrých priateľov je dôležité. A možno si tiež uvedomujete, že ak chcete byť priateľom, vyžaduje si to viac než len mať s niekým kontakt cez počítač alebo smartfón. Aké vlastnosti si ceníte na priateľovi? Ako môžete byť dobrým priateľom vy? A ako si môžete vytvoriť trvalé priateľstvo?

Pouvažujte o nasledujúcich štyroch základných zásadách a všimnite si, ako vám praktické rady z Biblie môžu pomôcť stať sa pre druhých dobrým priateľom.

 1. Prejavujte úprimný záujem

Pravé priateľstvo zaväzuje. Inými slovami, dobrý priateľ sa voči vám cíti zodpovedný a skutočne mu na vás záleží. Samozrejme, takýto záväzok je vzájomný a na oboch stranách si vyžaduje námahu a obetavosť. Takéto úsilie sa však určite oplatí! Preto sa zamyslite: „Som pre svojho priateľa ochotný obetovať sa — venovať mu svoj čas a prostriedky?“ Pamätajte, že ak chcete získať dobrého priateľa, musíte byť najprv dobrým priateľom vy.

ČO SI ĽUDIA NA PRIATEĽOCH CENIA

Irene: „Podobne ako krásna záhrada, aj budovanie priateľstva si vyžaduje veľa času a starostlivosti. Začnite tým, že vy sami budete dobrými priateľmi. Buďte k druhým láskaví a prejavujte o nich osobný záujem. A buďte ochotní obetovať čas, keď vás váš priateľ potrebuje.“

Luis Alfonso: „Spoločnosť v dnešnej dobe povzbudzuje skôr k tomu, aby sa človek zameriaval na seba, než aby sa zaujímal o druhých. Preto je veľmi cenné, keď sa o vás niekto úprimne zaujíma bez toho, aby od vás na výmenu niečo očakával.“

ČO HOVORÍ BIBLIA?

„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Dávajte a ľudia budú dávať vám.“ (Lukáš 6:31, 38) Ježiš týmito slovami odporúča, aby sme boli nesebeckí a štedrí. Štedrosť je pre dobré priateľstvá ako životodarná vlaha pre rastliny. Preto ak sa pre svojich priateľov rozdávate bez toho, aby ste od nich niečo očakávali, prirodzene sa k vám budú cítiť priťahovaní.

2. Komunikujte otvorene

Pravé priateľstvo nemôže fungovať bez pravidelnej komunikácie. Preto sa spolu zhovárajte o tom, čo vás oboch zaujíma. Počúvajte, čo hovorí váš priateľ, a rešpektujte jeho názory. Vždy, keď je to možné, pochváľte ho alebo ho povzbuďte. Niekedy možno budete musieť svojmu priateľovi poradiť alebo dokonca napraviť jeho mylný názor. To vôbec nemusí byť ľahké. Verný priateľ však pozbiera odvahu na to, aby poukázal svojmu priateľovi na vážnu chybu a aby ho taktne usmernil.

ČO SI ĽUDIA NA PRIATEĽOCH CENIA

Juan: „Pravý priateľ by mal slobodne vyjadrovať svoje názory, ale nemal by sa nahnevať, keď s ním nesúhlasíte.“

Eunice: „Najviac si cením priateľov, ktorí sú ochotní venovať mi čas a počúvať ma, hlavne vtedy, keď mám problémy.“

Silvina: „Praví priatelia vám povedia pravdu — aj keď vedia, že vás to bude bolieť —, pretože im na vás záleží.“

ČO HOVORÍ BIBLIA?

„Každý človek má byť rýchly v počúvaní, pomalý v reči, pomalý v hneve.“ (Jakub 1:19) Dobrí priatelia si cenia, keď ich počúvame. Ak toho druhého nepustíme k slovu, vysielame tým signál, že naše názory sú dôležitejšie než jeho. Preto pozorne počúvajte, keď vám chce priateľ povedať niečo o svojich pocitoch alebo obavách. A neurazte sa, ak je k vám úprimný. „Zranenia spôsobené milujúcim sú mienené verne,“ hovoria Príslovia 27:6.

 3. Majte realistické očakávania

Čím bližšie spoznávame svojho priateľa, tým je pravdepodobnejšie, že vidíme aj jeho chyby. Naši priatelia nie sú dokonalí, ale to nie sme ani my. Preto by sme nikdy nemali očakávať ani vyžadovať dokonalosť od ľudí, s ktorými sa priatelíme. Skôr by sme si mali ceniť ich dobré vlastnosti a byť zhovievaví k ich nedostatkom.

ČO SI ĽUDIA NA PRIATEĽOCH CENIA

Samuel: „Od druhých často očakávame viac než od seba. Ak si uvedomujeme, že robíme chyby a že my sami potrebujeme odpustenie, budeme ochotnejší odpustiť iným.“

Daniel: „Musíme sa zmieriť s tým, že naši priatelia budú robiť chyby. Keď vzniknú problémy, mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme ich rýchlo vyriešili a na celú vec sa pokúsili zabudnúť.“

ČO HOVORÍ BIBLIA?

Ste ochotní odpúšťať? (Kolosanom 3:13, 14)

„Všetci sa totiž mnohokrát potkýname. Ak sa niekto nepotkýna v slove, je dokonalý muž, schopný držať na uzde aj celé svoje telo.“ (Jakub 3:2) Ak uznáme túto jednoduchú pravdu, pomôže nám to prejavovať našim priateľom pochopenie. To nám umožní prehliadať ich malé zlyhania a nedostatky, ktoré nás môžu dráždiť. Biblia hovorí: „Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte, ak má niekto proti inému dôvod na sťažnosť... Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ (Kolosanom 3:13, 14)

 4. Rozšírte okruh svojich priateľov

Je pravda, že priateľov si musíme vyberať. To ale neznamená, že svoj výber zúžime len na ľudí, ktorí majú určitý vek alebo dostali určitú výchovu. Keď sa budeme zaujímať o ľudí rôzneho veku či národnosti, alebo o ľudí z rôzneho kultúrneho prostredia, môže to veľmi obohatiť náš život.

ČO SI ĽUDIA NA PRIATEĽOCH CENIA

Unai: „Vytvárať si priateľstvá iba s ľuďmi, ktorí majú rovnaký vek a vkus ako vy, je ako obliekať si vždy veci rovnakej farby. Bez ohľadu na to, ako sa vám tá farba páči, nakoniec vás omrzí.“

Funke: „Keď som si rozšírila okruh priateľov, umožnilo mi to stať sa zrelším človekom. Naučila som sa vychádzať s ľuďmi každého veku a z akéhokoľvek prostredia. Vďaka tomu som teraz ústretovejšia a prispôsobivejšia. A moji priatelia si to veľmi cenia.“

Snažíte sa priateliť s rozmanitými ľuďmi? (2. Korinťanom 6:13)

ČO HOVORÍ BIBLIA?

„Hovorím [vám] ako deťom — rozšírte sa aj vy.“ (2. Korinťanom 6:13) Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa priatelili s rozmanitými ľuďmi. Keď budete pri výbere svojich priateľov nestranní, obohatí to váš život a druhí si vás obľúbia.