SVETIELKUJÚCI orgán jednej svietivky z rodu Photuris je pokrytý šupinkami, ktoré vytvárajú drsný povrch. To výrazne zosilňuje jas svetla, ktoré tento hmyz vytvára. *

Šupinky, ktoré vytvárajú drsný povrch

Zamyslite sa nad týmto: Vedci zistili, že drobné šupinky na svetielkujúcom orgáne niektorých svietiviek sú uložené ako prekrývajúce sa škridly alebo šindle a vytvárajú vlnitý vzor. Šupinky sú na jednej strane nadvihnuté len o 3 mikrometre — čo je menej ako jedna dvadsatina hrúbky ľudského vlasu. No vďaka tomuto nepatrnému sklonu svetielkujúci orgán žiari takmer o 50 percent jasnejšie, než keby šupinky vytvárali hladký povrch!

Mohol by takýto dizajn zvýšiť účinnosť svetelných diód (LED), ktoré sa používajú v rôznych prístrojoch? Aby to vedci zistili, pokryli LED diódy vrstvou svetlocitlivého materiálu s vlnitým povrchom, ktorý bol podobný tomu, akým je pokrytý svetielkujúci orgán spomínanej svietivky. Aký bol výsledok? Diódy vyžarovali o 55 percent viac svetla! Fyzička Annick Bayová hovorí: „Najdôležitejšou stránkou tohto výskumu je to, že ukazuje, koľko sa toho môžeme naučiť, keď si pozorne všímame prírodu.“

Aký je váš názor? Vznikol svetielkujúci orgán svietiviek rodu Photuris evolúciou? Alebo je výsledkom projektu?

^ 3. ods. Vedci ešte nepreskúmali všetky druhy tohto rodu svietiviek.