SLUCHOVÝ orgán juhoamerickej kobylky Copiphora gorgonensis nedosahuje ani milimeter, no funguje skoro tak ako ucho človeka. Kobylka dokáže na veľké vzdialenosti rozlíšiť široké pásmo zvukových frekvencií. Napríklad dokáže rozoznať zvuk, ktorý vydáva iná kobylka, od ultrazvukových vĺn, ktoré vysiela loviaci netopier.

SLUCHOVÝ ORGÁN KOBYLKY

Zamyslite sa nad týmto: Sluchový orgán kobylky sa nachádza na prvom páre nôh. Tento orgán podobne ako ľudské ucho zachytáva zvuk, premieňa ho a analyzuje jeho frekvenciu. Vedci však v sluchovom orgáne tohto hmyzu objavili niečo jedinečné — natlakovanú dutinku naplnenú tekutinou, ktorá pripomína podlhovastý balón. Táto dutinka funguje ako slimák, ktorý je súčasťou sluchového orgánu cicavcov, no je omnoho menšia. Práve vďaka nej kobylka tak dobre počuje.

Profesor Daniel Robert z Prírodovedeckej fakulty Bristolskej univerzity v Spojenom kráľovstve hovorí, že na základe tohto objavu sa budú môcť „navrhnúť načúvacie prístroje inšpirované prírodou, ktoré budú menšie a citlivejšie než tie, čo poznáme dnes“. Vedci tiež dúfajú, že sa podarí vyvinúť novú generáciu ultrazvukovej techniky vrátane zobrazovacích systémov pre nemocnice.

Aký je váš názor? Je pozoruhodný sluch kobylky výsledkom náhody alebo projektu?