Oslavuje sa Halloween tam, kde žijete? V Spojených štátoch a v Kanade je veľmi rozšírený a ľudia ho oslavujú každý rok 31. októbra. No halloweenske zvyky možno vidieť aj na mnohých iných miestach sveta. V niektorých krajinách sú rozšírené sviatky, ktoré sa síce volajú rôzne, ale majú s Halloweenom čosi spoločné: kontakt s duchovnou ríšou, napríklad s duchmi mŕtvych, škriatkami, bosorkami a dokonca s diablom či s démonickými bytosťami. (Pozri rámček  „Sviatky podobné Halloweenu“.)

MOŽNO vy osobne neveríte v nadprirodzené bytosti. Na Halloween a podobné sviatky sa pozeráte ako na príležitosť zabaviť sa a viesť svoje deti k tomu, aby si rozvíjali fantáziu. Mnohí ľudia však nepovažujú tieto sviatky za neškodnú zábavu, a to z viacerých dôvodov:

  1. „Halloween je nerozlučne spätý s možnosťou skontaktovať sa s duchovnými silami, z ktorých mnohé ľudí ohrozujú alebo strašia,“ píše sa v diele Encyclopedia of American Folklore. (Pozri rámček  „Halloween v prúde času“.) Okrem toho veľa sviatkov podobných Halloweenu má  pohanský pôvod a sú úzko spojené s uctievaním predkov. Dokonca aj dnes ľudia na celom svete využívajú takéto dni na to, aby sa skontaktovali s údajnými duchmi mŕtvych.

  2. Hoci Halloween sa považuje hlavne za americký sviatok, každý rok si ho osvojuje čoraz viac krajín. Mnohí z tých, ktorí ho preberajú, však ani netušia o pohanskom pôvode jeho symbolov, dekorácií a zvykov, z ktorých väčšina má niečo spoločné s nadprirodzenými bytosťami a okultnými silami. (Pozri rámček  „Aký majú pôvod?“)

  3. Tisícky prívržencov hnutia Wicca, ktorí dodržiavajú staroveké keltské rituály, dodnes nazývajú Halloween jeho starým názvom Samhain a považujú ho za najposvätnejšiu noc v roku. Istý uznávaný bosorák pre noviny USA Today o kresťanoch povedal, že „si to neuvedomujú, ale oslavujú s nami náš sviatok... To sa nám páči“.

  4.   Sviatky podobné Halloweenu sú v rozpore s tým, čo učí Biblia. V Biblii nachádzame toto varovanie: „Nech nie je medzi vami... veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych.“ (5. Mojžišova 18:10, 11, Slovenský ekumenický preklad; pozri aj 3. Mojžišovu 19:31; Galaťanom 5:19–21)

Z týchto skutočností vyplýva, že je múdre poznať temnú minulosť Halloweenu a podobných sviatkov. Na základe toho sa možno aj vy rozhodnete, že sa pridáte k mnohým ďalším, ktorí tento sviatok neoslavujú.

Istý uznávaný bosorák povedal, že kresťania „si to neuvedomujú, ale oslavujú s nami náš sviatok... To sa nám páči“. (Noviny USA Today)

^ 37. ods. Sviatok všetkých svätých (v angličtine All Hallows’ Day) sa slávi na počesť svätých a mučeníkov, ktorí zomreli. Slovo „hallow“ pochádza zo starej angličtiny a znamená „svätý“. Predvečer Sviatku všetkých svätých (All Hallow Even) sa neskôr začal skrátene volať Halloween.