HADOVICA Ophiocoma wendtii, ktorej domovom sú podmorské útesy, má úžasnú vonkajšiu schránku. Je posiata drobučkými šošovkami, ktoré spoločne slúžia ako jedno zložené oko.

Kryštalické výbežky na schránke slúžia ako mimoriadne kvalitné mikrošošovky

Zamyslite sa nad týmto: Keď vedci skúmali doštičky, z ktorých je zložená kostra tejto hadovice, všimli si „nezvyčajné zoskupenie nahusto uložených, priehľadných hrčkovitých výrastkov, ktoré boli tenšie ako ľudský vlas,“ písalo sa v časopise Natural History. Zistilo sa, že tieto výrastky zložené z kryštálov uhličitanu vápenatého fungujú ako mimoriadne kvalitné mikrošošovky, lebo sústreďujú svetelné lúče na čosi ako svetlocitlivé nervy, ktoré sa nachádzajú tesne pod doštičkami. Okrem toho šošovky majú presne taký tvar, aby mohol vzniknúť žiadaný obraz.

K tomu, že schránka hadovice má viac funkcií, sa chemička Joanna Aizenbergová vyjadrila takto: „Vidno z toho dôležitú zásadu: v živých organizmoch majú materiály často viacero funkcií.“

Výskumníci sa inšpirovali stavbou tela hadovice a vyvinuli jednoduchú, lacnú metódu na výrobu sústav mikrošošoviek z uhličitanu vápenatého. Tieto sústavy majú široké uplatnenie. Napríklad v telekomunikačných sieťach sa používajú na prenos svetelných lúčov po optických vláknach.

Aký je váš názor? Je „vidiaca“ kostra hadovice výsledkom evolúcie alebo projektu?