Celý svet

Odstránenie hladu nesúvisí len s produkciou potravín. Podľa odhadov dnes poľnohospodári vyprodukujú dostatok potravín pre 12 miliárd ľudí, čo je o 5 miliárd viac, než je súčasný počet obyvateľov planéty. Hlavný problém teda súvisí s ekonomikou, rozdeľovaním potravín a plytvaním.

Spojené kráľovstvo a USA

Takmer štvrtina opýtaných (24 percent), ktorí sa profesionálne venujú finančníctvu, si myslí, že „na to, aby dosiahli úspech, sa zrejme budú musieť uchýliť k neetickým či nezákonným praktikám“. Šestnásť percent sa priznalo, že by boli ochotní dopustiť sa zločinu, „keby sa dokázali vyhnúť trestu“.

Argentína

V Argentíne si traja z piatich učiteľov berú voľno z dôvodu stresu alebo násilia na pracovisku.

Južná Kórea

Zakrátko bude v Južnej Kórei najviac domácností tvorených len jedným členom.

Čína

Predpokladá sa, že dve tretiny čínskych miest nebudú spĺňať nové vládne smernice týkajúce sa kvality ovzdušia, ktoré vojdú do platnosti v roku 2016. Okrem toho voda z väčšiny podzemných zdrojov má „zlú až extrémne zlú“ kvalitu.