„Ako viete, že váš výklad Biblie je správny? Veď Biblia sa dá vysvetliť toľkými spôsobmi!“

Stretli ste sa už s týmto názorom? Vedeli ste však, že Bibliu možno skúmať takým spôsobom, pri ktorom vysvetľuje samu seba? Ako sa to dá? Ak okolité verše neobjasňujú význam určitého vyjadrenia, môžeme ho porovnať s inými vyjadreniami v Biblii, ktoré sa týkajú rovnakého námetu. Tak dovoľujeme, aby naše myslenie ovplyvňovala Biblia, nie osobné názory.

Pozrime sa napríklad na to, čo učí Biblia o stave mŕtvych. Uvádzame šesť pasáží, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach v Biblii. Všimnite si, ako sa harmonicky dopĺňajú.

  • „Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha.“ (Žalm 115:17) *
  • „Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány.“ (Žalm 146:3, 4)
  • „Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič.“ (Kazateľ 9:5)
  • „Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť... Len živý, živý ťa velebí ako ja dnes.“ (Izaiáš 38:18, 19)
  • „Osoba, ktorá hreší, zomrie.“ (Ezechiel 18:4)
  • Ježiš Kristus krátko po smrti svojho priateľa Lazara povedal: „Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie... Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel.“ (Ján 11:11–14)

Vidíte, aký súlad je v týchto veršoch? Áno, na rozdiel od všeobecne rozšírených náuk Biblia učí, že mŕtvi sú naozaj mŕtvi. Nežijú v nebesiach ani nikde inde, ale sú akoby v hlbokom spánku a nič si neuvedomujú. Preto nedokážu chváliť Boha ani myslieť. *

Záver: Keď skúmame Bibliu tematicky, jasne rozoznáme jej základné náuky. Tento spôsob, ktorý používajú Jehovovi svedkovia, si, samozrejme, vyžaduje úsilie. (Príslovia 2:1–5) No tak je to so všetkým, čo naozaj stojí za to!

^ 5. ods. Biblické citáty sú prevzaté zo Slovenského ekumenického prekladu.

^ 11. ods. Biblia učí, že mŕtvi, ktorí sú v Božej pamäti, budú v čase stanovenom Bohom „prebudení“, čiže vzkriesení. (Pozri Jóba 14:14, 15; Jána 5:28, 29; Skutky 24:15)