„Prebuďte sa!“ sa v tejto osemdielnej sérii článkov zameriava na jednu výnimočnú črtu Biblie — jej proroctvá či predpovede. Tieto články vám pomôžu nájsť odpoveď na otázku: Sú biblické proroctvá výlučne dielom bystrých ľudí alebo nesú punc božskej inšpirácie? Pozývame vás, aby ste sami zvážili, čo hovoria dôkazy.

VYVOLÁVA vo vás hnev, keď skorumpované vlády utláčajú ľudí a vykorisťujú ich? Ozýva sa vo vás zmysel pre spravodlivosť, keď sa veľkopodnikatelia obohacujú na úkor chudobných? Hnevá vás, keď náboženskí vodcovia zdierajú svoje ovečky alebo ich učia jasné lži? Ak áno, možno vás poteší, že aj Biblia odsudzuje tieto zlé veci. V tomto článku si rozoberieme (1) biblické proroctvá, ktoré predpovedajú koniec všetkej skazenosti a zlých ľudí, a (2) dôvod, prečo si tieto proroctvá zaslúžia našu plnú dôveru.

Koniec skazenosti

V predchádzajúcom článku tejto série sme uvažovali o zloženom znamení, o ktorom hovoril Ježiš a z ktorého vidieť, ako blízko je koniec súčasného sveta. Súčasťou tohto znamenia je celosvetové oznamovanie dobrého posolstva o Božom Kráľovstve — Božej vláde, ktorá čoskoro zavládne nad celou zemou. (Daniel 2:44; Matúš 24:3, 14) Ježiš povedal, že keď bude toto oznamovanie ukončené, „príde koniec“. Možno vás prekvapí, že prvé, čo Boh odstráni, bude falošné náboženstvo, ktoré o ňom neučí pravdu. V Biblii je falošné náboženstvo znázornené smilnicou označenou ako „Veľký Babylon“. (Zjavenie 17:1, 5; pozri rámček  „Totožnosť Veľkého Babylona“ na 13. strane)

Proroctvo č. 1:

„[Na Veľký Babylon] prídu jeho rany, smrť a smútok a hlad, a bude úplne spálený  ohňom, lebo je silný Boh Jehova, ktorý ho odsúdil.“ (Zjavenie 18:2, 8)

Splnenie: Z Biblie sa dozvedáme, že Boh vo svojom stanovenom čase spôsobí, že svetové politické mocnosti sa postavia proti Veľkému Babylonu a zničia ho. O tom, čo urobia tejto „smilnici“, čítame: „Spustošia ju a obnažia ju a zjedia jej mäsité časti.“ (Zjavenie 17:16) Inými slovami, odhalia jej podlosť a oberú ju o obrovské bohatstvo. Zničenie Veľkého Babylona bude rýchle a také dôkladné, že po ňom nezostane ani stopy. (Zjavenie 18:21)

Politickí vládcovia si možno budú myslieť, že sa to udialo na ich podnet. No keď sa toto strhujúce proroctvo splní, bude jasné, že koniec Babylona spôsobil Boh. To on „vložil do ich sŕdc, aby uskutočnili jeho úmysel“. (Zjavenie 17:17)

Proroctvo č. 2:

„Za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo... Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá [vytvorené ľuďmi] a ono samo bude stáť až na neurčité časy.“ (Daniel 2:44)

Splnenie: Keď bude odstránené falošné náboženstvo, Boh obráti svoju pozornosť na ďalšie organizácie — politické a obchodné —, ako aj na zlých ľudí. (Príslovia 2:22; Zjavenie 19:17, 18) Tak ako majiteľ domu vysťahuje nájomníkov, ktorí ničia jeho majetok, aj Boh ‚privedie skazu na tých, ktorí kazia zem‘. Zničí tých, ktorí napĺňajú zem násilím a sexuálnymi zvrátenosťami. (Zjavenie 11:18; Rimanom 1:18, 26–29)

Kto prežije? Odpoveď je zapísaná v Biblii: „Mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ (Žalm 37:11; 72:7)

 Môžeme biblickým proroctvám dôverovať? Môžeme si byť istí, že Boh ukončí skazenosť i utrpenie a spravodlivých ľudí zachová nažive? Áno!

Biblické proroctvá sú dôveryhodné

Božie Kráľovstvo skoncuje so všetkými falošnými náboženstvami, skorumpovanými vládami a chamtivým svetom obchodu

Jehovovi svedkovia veria, že autorom Biblie je Boh Jehova a že všetko, čo sľúbil, splní. (2. Timotejovi 3:16) Je rozumné tomu veriť?

Predstavte si, že máte priateľa, s ktorým sa poznáte od detstva a ktorý vás má úprimne rád a nikdy vám neklamal. Verili by ste mu, ak by vám sľúbil, že pre vás urobí niečo dobré, čo by bolo v rámci jeho možností? Nepochybne áno. Boh je však lepší než akýkoľvek ľudský priateľ. ‚Boh nemôže luhať!‘ (Títovi 1:2)

Boh neschvaľuje slepú vieru alebo ľahkovernosť. Preto inšpiroval pisateľov Biblie, aby zaznamenali veľa proroctiev, ktoré dokáže splniť iba on ako Všemohúci. Niekoľko z týchto proroctiev a ich pozoruhodné splnenie sme rozoberali v prvých šiestich článkoch tejto série. Bohu teda môžeme dôverovať, že splní aj predpovede týkajúce sa našej budúcnosti vrátane tých, o ktorých sme hovorili v tomto článku.

Áno, Stvoriteľ určite skoncuje s falošným náboženstvom, utláčajúcimi vládami aj s chamtivým svetom obchodu. Chceli by ste sa dozvedieť, čo sa stane potom? Odpoveď nájdete v ďalšom čísle Prebuďte sa!, v poslednom článku tejto série.