Publikum sa pri udeľovaní cien dostáva do vytrženia. Práve videli, ako sa dve slávne herečky zvítali vášnivým bozkom! Prizerajúcich to najskôr zarazilo, ale potom ich odmenili búrlivým potleskom. Homosexuáli to považujú za víťazstvo. Skeptici tvrdia, že sa chceli predviesť. Tak či onak sa zábery ich bozkávania budú v nasledujúcich dňoch opakovane vysielať v televíznych správach a milióny ľudí si ich pozrú na internete.

Z TOHTO príkladu vidieť, že len málo udalostí vyvolá väčšiu pozornosť médií, ako keď sa nejaká celebrita prihlási ku gejom, lesbičkám či bisexuálom. Niektorí takého človeka potom chvália za odvahu, iní ho odsúdia ako zvrhlíka. Medzi týmito dvoma extrémnymi názormi je tretí, podľa ktorého je homosexualita len alternatívny životný štýl. „Keď som chodil do školy,“ vraví 21-ročný Daniel, „aj normálni mladí tvrdili, že ak máš niečo proti homosexualite, máš predsudky a druhých odsudzuješ.“ *

Pohľad na homosexualitu sa z generácie na generáciu mení a líši sa i od krajiny ku krajine. Ale kresťania nie sú ‚unášaní sem a tam každým vetrom učenia‘. (Efezanom 4:14) Držia sa toho, čo sa píše v Biblii.

Čo hovorí Biblia o homosexualite? A čo v prípade, že sa držíš biblických mravných noriem a niekto ti povie, že máš voči homosexuálom predsudky, odsudzuješ ich či nenávidíš? Ako potom reagovať? Pouvažuj nad nasledujúcimi otázkami a návrhmi, ako na ne odpovedať.

Čo sa v Biblii píše o homosexualite?

V Biblii je jasne uvedené, že Boh si praje, aby pohlavné styky mali len muž a žena a aj to len vtedy, keď sú manželmi. (1. Mojžišova 1:27, 28; 3. Mojžišova 18:22; Príslovia 5:18, 19) Keď odsudzuje smilstvo, týka sa to heterosexuálnych i homosexuálnych stykov. * (Galaťanom 5:19–21)

Keď sa ťa niekto spýta: „Čo si myslíš o homosexualite?“

Môžeš povedať: „S takýmto konaním nesúhlasím, ale to neznamená, že by som nenávidel homosexuálov.“

✔ Pamätaj: Keď sa riadiš biblickými mravnými normami, je to spôsob života, ktorý  si si vybral. Máš na to právo! (Jozua 24:15) Nehanbi sa za svoj názor. (Žalm 119:46)

Nemali by sa kresťania správať ku všetkým úctivo, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu?

To určite mali. V Biblii sa píše: „Ctite ľudí každého druhu,“ alebo ako to prekladá Nový zákon v modernom jazyku, „všetkým ľuďom prejavujte úctu“. (1. Petra 2:17) Preto kresťania necítia k homosexuálom nenávisť. Správajú sa láskavo ku všetkým, aj ku gejom a lesbičkám. (Matúš 7:12)

Keď sa ťa niekto spýta: „Nemáš potom predsudky voči homosexuálom, keď máš takýto názor?“

Môžeš povedať: „Vôbec. Nepáči sa mi, čo robia, ale s nimi samotnými nemám problém.“

✔ Prípadne dodaj: „Skúsim ti to priblížiť. Napríklad vieš, že som sa rozhodol nefajčiť. Už len tá predstava je pre mňa nechutná. Ale povedzme, že máš iný názor a fajčíš. Určite by som nemal voči tebe predsudky zato, že máš iný názor. A som si istý, že ani ty by si nemal predsudky voči mne zato, že mám iný názor ako ty. Povedz, nie je to tak? A takisto je to v prípade našich odlišných pohľadov na homosexualitu.“

Nehovoril Ježiš, že by sme mali byť tolerantní? Nemali by teda kresťania tolerovať homosexualitu?

Ježiš neučil svojich nasledovníkov, že by mali súhlasiť s každým životným štýlom. Naopak, hovoril, že zachránený môže byť každý „kto v neho prejavuje vieru“. (Ján 3:16) Prejavovať vieru v Ježiša okrem iného znamená aj prispôsobiť svoj život Božím mravným normám. A Boh niektoré veci zakazuje, napríklad aj homosexualitu. (Rimanom 1:26, 27)

Kresťania majú odvahu na to, aby išli proti prúdu a nedali sa strhnúť rozšírenými názormi

Keď niekto povie: „Homosexuál sa už tak narodí, nemôže sa zmeniť.“

Môžeš povedať: „Biblia sa nevyjadruje k tomu, čo spôsobuje homosexualitu. Pripúšťa sa v nej však, že niektoré črty sú v nás hlboko zakorenené. (2. Korinťanom 10:4, 5) Ale aj keby kresťan cítil, že ho priťahujú ľudia rovnakého pohlavia, podľa Biblie sa má vyhýbať homosexuálnym stykom.“

✔ Návrh: Nedaj sa zatiahnuť do debaty, čo spôsobuje, že sa niekto cíti homosexuálom. Radšej sa sústreďuj na to, že Biblia zakazuje homosexuálne styky. Mohol by si to vysvetliť takto: „Ako si možno počul, v Biblii sú odsúdené aj výbuchy hnevu. (Žalm 37:8; Efezanom 4:31) No veľa ľudí tvrdí, že násilnícke správanie môže súvisieť s genetikou, a preto k nemu niektorí majú sklon. (Príslovia 29:22) Povedzme, že by to bola pravda. Je potom nespravodlivé, že Biblia žiada, aby sa ovládali aj ľudia, ktorí majú násilnejšiu povahu?“

Ako by mohol Boh žiadať od niekoho, koho priťahuje rovnaké pohlavie, aby nebol homosexuálom? To by bolo kruté.

Také uvažovanie vychádza z pokrivenej predstavy, že ľudia sa musia poddať svojim sexuálnym túžbam. Ale Biblia ukazuje, že ľudia nie sú otrokmi pohlavných pudov. Naopak, majú svoju dôstojnosť, a ak úprimne chcú, môžu sa rozhodnúť, že odolajú nesprávnym žiadostiam. (Kolosanom 3:5)

Keď niekto povie: „Aj keď nie si gej, mal by si zmeniť svoj názor na homosexualitu.“

Môžeš povedať: „Povedzme, že by som považoval hranie hazardných hier za nesprávne, ale ty nie. Bolo by rozumné, keby si trval na   tom, aby som zmenil názor len preto, že milióny ľudí to robia?“

✔ Pamätaj na toto: Väčšina ľudí (i homosexuáli) majú určité morálne zásady, a preto odsudzujú niektoré veci, napríklad podvody, nespravodlivosť či vojny. Aj v Biblii je to zakázané; a okrem toho sú v nej zakázané niektoré druhy sexuálnych stykov vrátane homosexuálnych. (1. Korinťanom 6:9–11)

Biblia nemá na ľudí nerozumné nároky ani v nich neroznecuje predsudky. Jednoducho sa v nej od tých, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, žiada, aby robili to isté, čo ľudia, ktorých priťahuje opačné pohlavie — aby ‚utekali od smilstva‘. (1. Korinťanom 6:18)

Pravda je, že milióny heterosexuálov, ktorí chcú žiť podľa biblických noriem, sa dokážu ovládať, hoci sa možno stretávajú s pokušením. Patrí k nim napríklad veľa slobodných ľudí, ktorí majú len slabú nádej, že vstúpia do manželstva, alebo mnohí, ktorých manželský partner je chorý, a tak nemôže mať sexuálne styky. I keď títo všetci nemôžu uspokojiť svoje sexuálne potreby, predsa dokážu byť šťastní. A rovnako to môže byť s tými, ktorí majú homosexuálne sklony, ale úprimne sa chcú páčiť Bohu. (5. Mojžišova 30:19)

^ 4. ods. Mená v tomto článku boli zmenené.

^ 7. ods. V Biblii slovo „smilstvo“ neznamená len samotný pohlavný styk, ale napríklad aj dráždenie pohlavných orgánov iného človeka a tiež orálny a análny sex.

NA ZAMYSLENIE

  • Prečo dal Boh ľuďom mravné zákony?

  • Aký ti to prinesie úžitok, keď sa budeš riadiť biblickými mravnými zákonmi?