Francúzsko „Jehovovi svedkovia sú občania, ktorí rešpektujú zákony republiky... Neohrozujú verejný poriadok. Pracujú, platia dane, podieľajú sa na ekonomickom rozvoji našej krajiny a prispievajú na dobročinné účely. Je príjemné vidieť, ako sa ľudia všetkých rás a z rôzneho prostredia v pokoji stretávajú... Keby bol každý Jehovovým svedkom, my policajti by sme boli bez práce.“ (Hovorca francúzskych policajných odborov)

Ukrajina „Jehovovi svedkovia vštepujú svojim deťom vysoké morálne zásady. Vedú ich k tomu, aby sa vyhýbali správaniu, skutkom a dokonca postojom, ktoré sa síce v dnešnom svete považujú za normálne, ale môžu ublížiť deťom samým, ako aj druhým. Preto ich vystríhajú pred nebezpečenstvami spojenými s užívaním drog, fajčením a zneužívaním alkoholu. Kladú dôraz na čestnosť a usilovnú prácu... Vo svojich deťoch pestujú morálne cenné vlastnosti, učia ich, aby rešpektovali autoritu, druhých ľudí aj ich majetok a aby dodržiavali zákony.“ (The History of Religion in Ukraine [Dejiny náboženstva na Ukrajine], zostavil profesor Petro Jarockij)

Taliansko „Tridsaťtisíc prítomných na Olympijskom štadióne v tichosti... Žiadne odpadky, žiaden hluk, žiaden krik. Takto to včera vyzeralo na Olympijskom štadióne... Žiadne nevhodné gestá, žiadna cigareta, žiadna plechovka. Iba otvorené Biblie, ľudia robiaci si poznámky a ticho sediace deti.“ (Správa v novinách L’Unità o zjazde Jehovových svedkov v Ríme)

„[Jehovovi svedkovia] vo svojich deťoch pestujú morálne cenné vlastnosti, učia ich, aby... dodržiavali zákony“

Británia „Cheltenhamský arcidiakon povedal, že [anglikánska cirkev] by potrebovala skupiny zanietených ľudí, ktorí by chodili za druhými tak ako Jehovovi svedkovia.“ (The Gazette, Gloucesterská diecéza)

 Holandsko Ľudia bývajúci v blízkosti sály Kráľovstva v meste Leeuwarden napísali svedkom list, v ktorom sa uvádzalo: „Radi by sme Vás pochválili za to, čo všetko robíte, aby ulica Noorderweg vyzerala príťažlivo. Vaši členovia sú vždy slušne oblečení a zdvorilí. Deti sa dobre správajú, dospelí nikdy neparkujú tam, kde sa nesmie, nezahadzujú na chodník odpadky a okolie sály Kráľovstva je stále čisté a upravené. Sme veľmi radi, že Vás tu máme, a dúfame, že budete ešte dlho našimi susedmi.“

Mexiko Elio Masferrer, profesor a výskumník z Národnej školy antropológie a histórie, sa vyjadril, že svedkovia pomohli ľuďom, ktorí „zažili vážnu rodinnú krízu, napríklad znásilnenie, zneužívanie a násilie v rodine, alkoholizmus či drogovú závislosť“. Povedal, že učenie svedkov „pomáha ľuďom, ktorí majú o sebe nízku mienku, aby získali sebaúctu“, a umožňuje im „žiť bez vážnych problémov, lebo robia to, čo sa páči Bohu“. (Noviny Excélsior)

„Ľudia všetkých rás a z rôzneho prostredia [sa] v pokoji stretávajú“

Brazília V jedných novinách bola uvedená takáto správa: „Organizácia Jehovových svedkov je rozhodne jedinečná. Miesta, kde sa stretávajú, sú vždy čisté. Všetko majú veľmi dobre zorganizované... Keď sa ich podujatia skončia, priestory sú v lepšom stave, než v akom ich dostali. Počas prejavov je úplné ticho. Nikto sa netlačí ani nestrká. Vládnu tam dobré spôsoby... Je to poriadkumilovné náboženstvo. Vedia, čo k uctievaniu Boha patrí.“ (Comércio da Franca)

Jehovovi svedkovia sú pevne presvedčení, že Stvoriteľ najlepšie vie, akými zásadami by sa mali v živote riadiť jeho ľudskí tvorovia. (Izaiáš 48:17, 18) Preto keď sa ľudia pozitívne vyjadrujú o správaní Jehovových svedkov, svedkovia za to pripisujú zásluhu Stvoriteľovi. Ježiš povedal: „Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Matúš 5:16)