„Neverte zhnitým doskám,“ napísal anglický dramatik William Shakespeare. Skôr než by ste sa postavili na drevené dosky člna, určite by ste chceli mať istotu, že drevo nie je zhnité.

SHAKESPEAROVE slová vyjadrujú pocity Šalamúna, múdreho kráľa starovekého Izraela, ktorý asi pred 3 000 rokmi napísal: „Naivný verí všetkému, čo sa hovorí, rozvážny človek žiada dôkazy.“ ​(Príslovia 14:15, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Áno, iba naivný človek slepo verí všetkému, čo počuje, a zakladá svoje rozhodnutia i konanie na ľahkovážnych radách alebo na nepodloženom učení. Keby sme dôverovali niečomu, čo si našu dôveru nezaslúži, mohlo by to viesť k nešťastiu práve tak, ako keby sme sa postavili na zhnité dosky. Možno si kladiete otázku: ‚Existuje nejaký zdroj rád, ktorý si naozaj zaslúži našu dôveru?‘

Milióny ľudí na celom svete vkladajú svoju úplnú dôveru do jednej starovekej knihy nazývanej Svätá Biblia. Spoliehajú sa na ňu a dovoľujú, aby usmerňovala ich kroky. Rozhodujú sa na základe jej rád a konajú podľa jej učenia. Stúpajú títo ľudia, obrazne povedané, na zhnité dosky? Odpoveď na túto otázku do veľkej miery závisí od odpovede na inú otázku — či existujú rozumné dôvody na to, aby sme dôverovali Biblii. Toto špeciálne číslo Prebuďte sa! sa zaoberá dôkazmi hodnovernosti Biblie.

Cieľom tohto čísla nie je vnucovať vám náboženské presvedčenie či názory. Jeho cieľom je skôr uviesť závažné dôkazy, ktoré presvedčili milióny ľudí, že Biblia si zaslúži ich dôveru. Po prečítaní nasledujúcich článkov môžete sami zvážiť, či je Biblia hodná vašej dôvery.

Táto téma si zaslúži, aby ste sa nad ňou hlbšie zamysleli. Veď ak je Biblia naozaj spoľahlivým zdrojom rád od nášho Stvoriteľa, bude pre vás i vašich blízkych užitočné brať do úvahy jej slová.

Najprv sa však pristavme pri niektorých nezvyčajných skutočnostiach, ktoré sa týkajú Biblie. Veď prinajmenšom je to jedinečná kniha.