ŽIDIA, kresťania a moslimovia sa často rozchádzajú v názore na mnoho vecí. No napriek mnohým odlišnostiam majú tieto viery aspoň niečo spoločné: hlbokú úctu k Mojžišovi. Pre Židov je „najväčším zo všetkých židovských učiteľov“ — zakladateľom židovského národa. Kresťania ho považujú za predchodcu Ježiša Krista. Moslimovia sa na Mojžiša pozerajú ako na jedného zo svojich prvých a najväčších prorokov.

Mojžiš je tak jednou z najvplyvnejších postáv v ľudských dejinách. Napriek tomu je už viac ako storočie terčom kritiky učencov i duchovných. Mnohí spochybňujú nielen to, že Mojžiš robil zázraky a vyviedol Izraelitov z Egypta, ale spochybňujú aj jeho existenciu. Jonathan Kirsch v knihe Moses—A Life (Život Mojžiša) dospel k takémuto záveru: „Všetko, čo môžeme povedať o historickom Mojžišovi, je, že niekto taký ako Mojžiš opísaný v Biblii mohol žiť v neznámom čase a na nejakom neznámom mieste v dávnej minulosti. Na jeho hrdinských činoch mohlo byť zrnko pravdy, ktoré bolo v priebehu stáročí pomaly obaľované perleťovými nánosmi legendy a tradície, až kým sa z Mojžiša nestala pôsobivá a sporná postava, ktorú nachádzame na stránkach Biblie.“

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takýto skepticizmus má svoje opodstatnenie. Napríklad kritici hovoria, že existencia takých biblických postáv, ako je izraelský kráľ Jehu, bola potvrdená objavenými archeologickými dôkazmi. No nenašiel sa žiaden archeologický dôkaz, ktorý by potvrdil existenciu Mojžiša. To však ešte nedokazuje, že Mojžiš je mýtickou postavou. Skeptici kedysi tvrdili, že aj iné osoby spomenuté v Biblii, ako napríklad babylonský kráľ Balsazár a asýrsky kráľ Sargon, sú takisto vymyslenými postavami — až dokiaľ archeológia neskôr nepotvrdila, že sú to historické postavy.

Spisovateľ Jonathan Kirsch nás upozorňuje: „Pozostatky biblického Izraela sú také skromné, že nie je prekvapujúce ani smerodajné, že o Mojžišovi nie je zmienka v žiadnych zdrojoch okrem Biblie.“ Preto podľa Kirscha niektorí tvrdia, že je nepravdepodobné, aby bol Mojžiš iba výplodom niečej fantázie, pretože „životný príbeh, ktorý je taký bohatý na podrobnosti a dialógy a ktorý je taký zložitý... si nemohol nikto vymyslieť“.

Či už ste veriacim človekom, alebo nie, pravdepodobne máte aspoň nejaké vedomosti o najdôležitejších udalostiach Mojžišovho života: o jeho stretnutí s Bohom pri horiacom kre, o tom, ako Izraeliti vyšli z egyptského otroctva, o rozdelení vôd Červeného mora. Ale je nejaký dôvod veriť tomu, že ktorákoľvek z týchto udalostí sa naozaj stala? Alebo je Mojžiš len mýtickou postavou? Na tieto pútavé otázky odpovie nasledujúci článok.