Prijímať božské vyučovanie v našich kritických časoch

Ako z toho môžete mať skutočný úžitok

MÔŽETE ho dosiahnuť tak, že sa zúčastníte oblastného zjazdu Jehovových svedkov „Božské vyučovanie“. Toto leto sa ho zúčastnia milióny ľudí v rôznych mestách na celom svete. Len v Spojených štátoch sa bude počas júna, júla a augusta konať vyše 150 týchto štvordňových zjazdov.

Či ste starý, alebo mladý — manžel, manželka, otec, matka, dospievajúci alebo dieťa — môžete prijať užitočné poučenie predložené jasným a príťažlivým spôsobom. „Nech je vaše manželstvo trvalým zväzkom“, „Tvrdo pracujte pre záchranu svojej domácnosti“ a „Rodičia, každé dieťa potrebuje osobitnú pozornosť“ sú len niektoré z námetov programu.

Zvláštna pozornosť bude zameraná na problémy, ktorým čelia mladí ľudia, a na spôsob, ako sa s nimi môžu v týchto kritických časoch vyrovnať. Iste budú povzbudení dramatizáciou zo súčasnosti, ktorá má názov Mladí, ktorí dnes pamätajú na svojho Stvoriteľa. Ďalšia zajímavo spracovaná dramatizácia s názvom Nedajte sa zviesť a neposmievajte sa Bohu sa bude týkať problémov, ktorým kresťanskí mladí čelia v súvislosti so súčasnou populárnosťou videa a hudby.

Žijeme naozaj v kritických časoch. Ježiš predpovedal, že „po súžení tých dní sa zatmie slnko“. (Matúš 24:29) Zjazdový program rozoberie doklady, ktoré súvisia s otázkou, kedy má toto „súženie“ nastať, ako aj to, kedy sa zatmie slnko.

V týchto kritických časoch sa mnohí pýtajú, aký je zmysel života. Tento námet bude dôkladne rozobraný a to, čo sa o ňom dozviete, vás určite poteší. Ďalšia časť programu uvedie prehľad o činnosti Jehovových svedkov v novej dobe a o tom, čo dosiahli.

Verejná prednáška, ktorá bude v posledný deň zjazdu, rozoberie námet „Vyučovanie, ktoré je užitočné v našich kritických časoch“. Program bude ukončený výzvou „Stále sa pevne držme božského vyučovania“.

Určite bude pre vás užitočné, keď budete prítomní celé štyri dni! Srdečne vás pozývame, aby ste sa zjazdu zúčastnili. Spojte sa s Jehovovými svedkami v miestnej sále Kráľovstva alebo napíšte vydavateľom tohto časopisu, aby ste sa dozvedeli najbližšie miesto konania zjazdu. Adresy niektorých miest, kde sa budú konať zjazdy, budú uverejnené aj v časopise Prebuďte sa! z 8. júna 1993.