Mladí ľudia sa pýtajú...

Prečo musím trpieť telesnou chybou?

„MALA som päť rokov,“ spomína Becky. „Kamarát ma nechal riadiť jeho bicykel, keď vtom spoza rohu vyšlo auto a vrazilo do nás.“ Aké to malo následky? „Utrpela som zlomeninu nohy a vážne poranenia hlavy. Lekári neočakávali, že to prežijem.“ Becky to však prežila a dnes je to veselé 16-ročné dievča. Ale nehoda na nej zanechala svoje stopy. „Spôsobilo to, že som teraz veľmi slabá,“ hovorí.

Mladý muž menom Craig je tiež telesne postihnutý, a to následkom choroby známej ako mozgová obrna. „Obrna ovplyvňuje moje svaly a nervový systém,“ vysvetľuje Craig. „Svaly nereagujú správne na impulzy, ktoré im vysiela mozog. Preto mám problémy s chôdzou, rečou a udržaním rovnováhy. Môžem to všetko robiť, ale nie bez ťažkostí.“

Si tiež nejakým spôsobom telesne postihnutý? Štatistiky ukazujú, že do roku 2000 počet telesne postihnutých mladých ľudí dosiahne na celom svete okolo 59 miliónov. (World Health, január/február 1985) Ale skutočnosť, že toľkí majú rovnaké problémy ako ty, je pre teba malou útechou, keď chceš behať, skákať a hrať sa tak ako ostatní mladí, a nemôžeš.

Problémy telesne postihnutých

Telesné chyby nie sú ničím novým. V biblických časoch sa niektorí museli vyrovnať s ochrnutím (2. Samuelova 4:4; 9:13), slepotou (Marek 8:22) a deformáciami (Matúš 12:10). Takto postihnutí ľudia mali často problémy s vykonávaním najzákladnejších vecí každodenného života. — Porovnaj 5. Mojžišovu 28:29; Príslovia 26:7.

Možno vedieš podobný boj s určitými obmedzeniami. Obliecť sa, najesť alebo ísť do školy môže vyžadovať nesmierne veľkú námahu — a značnú pomoc iných. „Nemôžem robiť presné pohyby pravou stranou tela,“ hovorí Becky. „Musela som sa preto naučiť písať ľavou rukou. Aj chôdza je pre mňa ťažká. Teraz chodím celkom normálne, ale v niektoré dni výrazne krívam.“ Alebo si predstav, akým problémom čelí jeden mladý chlapec postihnutý trpasličím vzrastom. Hovorí, a nie bez zmyslu pre humor: „Dočiahnuť vypínače na stene je ďalší veľký problém... Domy sú rozhodne postavené pre vysokých ľudí.“ — How It Feels to Live With a Physical Disability (Aký je život s telesnou chybou) od Jilla Krementza.

Možno však zisťuješ, že to, čo ti spôsobuje najväčšiu bolesť, vlastne nie sú fyzické problémy. Časopis Parents vysvetľuje: „Dospievajúci sú veľmi citliví na reakcie druhých, a to spôsobuje, že život mladých  ľudí so zvláštnymi potrebami je veľmi ťažký... Pociťujú neistotu v tom, čo si iní ľudia myslia o ich vzhľade, a často nedôverujú priateľským prejavom, pretože si dobre mienené gestá vysvetľujú ako nevítané prejavy súcitu.“ Je len prirodzené, že každý chce, aby bol u druhých obľúbený a aby ho uznávali. Predsa však môžeš cítiť, že nezapadáš medzi ostatných. Mladá Michelle to vyjadrila takto: „Celý život sa odlišujem od ostatných. Dôvodom je to, že nemám ľavú ruku.“

Tvoja odlišnosť môže spôsobiť, že sa staneš predmetom nekonečného podpichovania. „Po piatu triedu som chodil do osobitnej školy,“ spomína Craig. „Ale v piatej triede som prešiel do normálnej školy. Nemal som v skutočnosti veľa problémov, až kým sa mi jedného dňa nezačali niektorí chlapci vysmievať. Bolo to pre to, ako som chodil.“ Aj Becky má bolestné spomienky na drsné zaobchádzanie zo strany jej spolužiačok. Keďže predošlá operácia jej poškodila hlasivky, má trochu chrapľavý hlas. „Decká v škole mali vo zvyku volať ma ‚príšerný hlas‘,“ hovorí.

Mladiství môžu prejavovať i nespravodlivú zaujatosť. Niektorí sa možno vyhýbajú tomu, aby sa stretli s tvojím pohľadom. Iní sa s tebou azda vôbec nerozprávajú a môžu svoje poznámky adresovať tvojim rodičom alebo spoločníkom — ako keby si bol neviditeľný alebo duševne zaostalý. Najviac zo všetkého ťa môžu dráždiť dobroprajníci, ktorí ťa neustále ľutujú, a tak zosilňujú v tebe pocit, že si menejcenný.

Boží náhľad

Ako sa však na teba pozerá Boh? Je tvoj telesný nedostatok znakom toho, že ťa Boh neschvaľuje? Všimni si, čo povedal Ježiš, keď stretol „človeka slepého od narodenia“. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Kto hrešil, tento, alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nehrešil ani tento, ani jeho rodičia.“ (Ján 9:1–3) Nie, slepota nebola dôsledkom nejakého zvláštneho hriechu slepého muža alebo jeho rodičov. Bol to následok nedokonalosti, ktorú sme všetci zdedili po Adamovi. Apoštol Pavol vysvetľuje: „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ — Rimanom 5:12.

Telesné chyby teda nie sú prejavom božského zásahu alebo trestu. Niektoré sú dôsledkom nedbalosti. Iné spôsobuje jednoducho „čas a nepredvídané udalosti“. (Kazateľ 9:11) A sú mladí, ktorí telesne trpia preto, že s nimi rodičia zle zaobchádzali alebo ich zanedbávali.

Nech tvoje ťažkosti spôsobilo čokoľvek, nemusíš si myslieť, že Boh  ťa považuje za menejcenného. Naopak, považuje ťa za vzácneho a hodnotného, najmä ak si bohabojný. (Lukáš 12:7) ‚Stará sa o teba‘ s opravdivým osobným záujmom a má radosť z toho, že ťa môže používať vo svojej službe. (1. Petra 5:7) Veď i jeden z najvýznačnejších Božích služobníkov všetkých čias, apoštol Pavol, zrejme trpel telesným nedostatkom — ‚ostňom v tele‘. (2. Korinťanom 12:7) Aké potešujúce je vedieť, že „človek vidí, iba čo sa javí jeho očiam; ale Jehova, ten vidí, aké je srdce“. (1. Samuelova 16:7) Plne chápe, aké sú tvoje možnosti, a vie, čo budeš schopný robiť, keď budeš obnovený do dokonalosti v jeho novom svete. — Zjavenie 21:3, 4.

Vychádzať s ostatnými

Nanešťastie tvoji spolužiaci a iní nemusia mať také ušľachtilé názory, aké má Boh. Ľudia sú niekedy naozaj bez zábran krutí. Nebuď preto prekvapený, keď niekto z tvojich rovesníkov je takýto necitlivý k tvojmu utrpeniu. Ale ľudia zvyčajne nemajú v úmysle ublížiť ti alebo priviesť ťa do rozpakov; niekedy sú proste zvedaví. Možno sa cítia neisto alebo sú jednoducho necitliví, a tak môžu povedať niečo, čo je nerozumné alebo čím ťa rania.

Čo môžeš urobiť? Niekedy môžeš sám predísť trápnym situáciám. Mohol by si sa napríklad pokúsiť pomôcť druhým, aby sa zbavili rozpakov, ak máš pocit, že sú napätí alebo nevedia, čo povedať. Uvedom si, že všetci máme sklon báť sa toho, čomu nerozumieme. Pomôž druhým, aby sa pozerali za tvoju chorobu, a tak mohli spoznať, aký vlastne si. Ak je to vhodné, mohol by si skúsiť povedať niečo ako: „Zaujíma vás, prečo som na vozíku?“ Podľa časopisu Parents jeden učiteľ, ktorý sa podrobil amputácii, uspokojuje zvedavosť svojich študentov tým, že sám začne rozhovor slovami: „Stavím sa, že ste zvedaví, čo sa mi stalo. Chceli by ste to vedieť?“

Napriek tvojim najlepším snahám môže ťa z času na čas niekto raniť. Mladá Becky hovorí: „Keď som bola mladšia, vždy ma veľmi nahnevalo, keď si druhí zo mňa uťahovali; celý život som veľmi citlivá. Ale teraz sa tým nenechám vyviesť z rovnováhy. Niekedy sa dokonca v určitej situácii dokážem zasmiať.“ Áno, zmysel pre humor môže značne zmierniť dopad zraňujúcich poznámok. Je „čas smiať sa“. (Kazateľ 3:4) Kráľ Šalamún dal ďalej túto radu: „Neprikladaj svoje srdce ku všetkým slovám, ktoré snáď ľudia hovoria.“ (Kazateľ 7:21) Niekedy najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s hlúpymi rečami, je ignorovať ich. „Neznepokojuj sa tým, čo rozprávajú ľudia,“ hovorí Becky.

Nádej ti pomáha zvládnuť to

Vskutku, postihnuté je celé ľudstvo. „Celé tvorstvo ešte stále spolu stená a spolu trpí v bolesti až dosiaľ,“ hovorí Biblia. (Rimanom 8:22) Ale môžeš mať nádej do budúcnosti. Zamysli sa napríklad nad mladou dievčinou, ktorú nazveme Carol. Narodila sa takmer hluchá. Potom následkom nehody, ktorá sa jej stala pri jazde na bicykli, jej museli amputovať nohu. Carol chcela umrieť. Ale začala študovať Bibliu s Jehovovými svedkami a dozvedela sa o prichádzajúcom spravodlivom novom svete, v ktorom „nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ (Izaiáš 33:24) Tak získala nádej, že jedného dňa budú jej telesné chyby odstránené — a to zázračne! — Izaiáš 35:5, 6.

Aký účinok malo to, čo sa Carol dozvedela o Bohu, na jej stav? Niektorí jej blízki kresťanskí priatelia o nej hovoria: „Je stále veselá a nikdy sa dlho nezaoberá svojou telesnou chybou.“ Je však zaujímavé, že tiež hovoria: „Mnohí jej priatelia si ani neuvedomujú, že má protézu a tak vážne poškodený sluch.“ Prečo? „Dokáže čítať z pier a používa strojček.“ Pravdaže, Carol robí viac než len to, že dúfa v budúcnosť. Vyvíja úsilie, aby svoje schopnosti využila plne už teraz. Ako to môžeš urobiť aj ty, to bude námetom ďalšieho článku tohto seriálu.

[Obrázok na strane 19]

Niektorí považujú za užitočné vysvetliť svoju situáciu tým, ktorí sú možno zvedaví