Strana dva

Aids v Afrike — ako sa to skončí? 3–11

Pred niekoľkými rokmi sa predpokladalo, že katastrofa aidsu pochádza z Afriky. Nakoľko zlá je tam situácia dnes? Čo to znamená pre ostatné krajiny? Dopisovateľ Prebuďte sa! v Afrike odpovedá na niektoré otázky.

Rodič alkoholik — čo mám robiť? 15

Mladí ľudia, ktorí vyrastajú v rodine, kde je jeden rodič alkoholikom, čelia vážnym problémom. Ako sa s nimi môžu vyrovnať?

Naše obdivuhodné ruky 18

Život bez rúk by bol ťažký. Ale ako ruky fungujú? Prečo sú také cenné?

[Prameň ilustrácie na strane 2]

WHO/E. Hooper