Ohrozené oceány

ĽUDSTVO každoročne vylieva do oceánov sveta asi 130 miliónov litrov ropy. Hoci je toto číslo ohromujúce, nezahŕňa ani také obrovské náhodné úniky ropy, ako pri stroskotaní tankera Exxon Valdez v roku 1989 pri pobreží Aljašky, alebo katastrofu v Golfskom zálive v minulom roku, keď prúdilo do mora asi 160 miliónov litrov ropy denne!

No človek nevylieva do mora len ropu. Pri nemeckom pobreží Severného mora dosahuje zamorenie priemyselnými chemikáliami také hodnoty, ktoré odborníci označujú za toxické. Ešte vo vzdialenosti 200 kilometrov od pobrežia znečisťuje vrchnú vrstvu oceánu smrteľne jedovatá zložka náterov, ktoré sa používajú na ochranu trupov lodí; oceánografovia ju nazývajú mikrovrstva. Táto veľmi dôležitá vrstva oceánu je liahňou veľkého množstva rybacích ikier, ako aj domovom mikroskopických organizmov, ktoré sú hlavným zdrojom potravy mnohých morských živočíchov.

Vedci zistili, že južne od Európy je mikrovrstva Stredozemného mora podobne plná znečisťujúcich chemických látok, ropy a splaškov. Znečistená mikrovrstva škodí najmä morským cicavcom ako sú veľryby, ktoré sa musia pravidelne vynárať na povrch, aby sa nadýchli. Preto ročne uhynie v Stredozemnom mori asi 6 000 morských cicavcov, väčšinou v dôsledku znečistenia. V istom období boli vyplavované na pláže Stredozemného mora stovky delfínov; len na francúzskom pobreží to bolo 50 týždenne. Tieto elegantné, pôvabné tvory boli napadnuté istým vírusom. A práve znečistenie môže viesť k chorobám znížením odolnosti delfínov. Oceánograf Jean-Michel Cousteau napísal hrozivú predpoveď: „Ak zomierajú následkom znečistenia delfíny, môžeme zomierať i my.“

Takéto predpovede azda znejú hrozivo. No skutočnosťou je, že znečistenie ohrozuje ľudstvo tisíckami spôsobov. Po havárii jedného lietadla pri newfoundlandskom pobreží zistili pracovníci záchrannej služby, že znečistenie prekáža ich úsiliu nájsť prežijúcich po havárii lietadla. Tentoraz bol na vine plastický odpad. Oceán bol taký posiaty odpadom, že záchranné mužstvá nemohli rozoznať, či pozorujú kusy vraku, alebo kusy odpadu. Nepodarilo sa im nájsť ani jedného prežijúceho.

Smutný príbeh, však? No zamyslime sa: Ak znečisťovanie ťaží srdcia ľudí, ako sa musí cítiť Ten, ktorý stvoril „moria a všetko, čo je v nich“? (Nehemiáš 9:6) Je isté, že sa rýchle blíži čas, keď Stvoriteľ ‚privedie skazu na tých, ktorí kazia zem‘. — Zjavenie 11:18.

[Prameň ilustrácie na strane 31]

Mike Baytoff/Black Star