Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Zjavenie 22:1–21

22  A ukázal mi rieku vody života+, čistú ako krištáľ, vytekajúcu z Božieho a Baránkovho+ trónu  prostriedkom jeho širokej cesty. A na jednej a na druhej strane rieky [boli] stromy+ života, ktoré prinášali dvanásť úrod ovocia a vydávali svoje ovocie každý mesiac.+ A lístie stromov [bolo] na liečenie národov.+  A už tam nebude žiadna kliatba.+ Ale [v meste] bude Boží+ a Baránkov trón,+ a jeho otroci mu budú preukazovať svätú službu;+  a uvidia jeho tvár+ a jeho meno bude na ich čelách.+  Ani noci tam nebude,+ ani nepotrebujú svetlo lampy, ani [nemajú] slnečné svetlo, lebo Boh Jehova vyšle na nich svetlo,+ a budú vládnuť ako králi po celú večnosť.+  A povedal mi: „Tieto slová sú verné a pravdivé;+ áno, Jehova, Boh inšpirovaných prorockých+ výrokov+, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim otrokom, čo sa má stať zakrátko.+  A hľa, prichádzam rýchle.+ Šťastný je každý, kto zachováva slová proroctva tohto zvitku.“+  A tak ja, Ján, som počul a videl tieto veci. A keď som počul a videl, padol som, aby som uctieval+ pred nohami anjela, ktorý mi ukazoval tieto veci.  On mi však hovorí: „Daj pozor! Nerob to! Som iba tvoj spoluotrok a tvojich bratov, ktorí sú proroci+, a tých, ktorí zachovávajú slová tohto zvitku. Boha uctievaj!“+ 10  Tiež mi hovorí: „Nezapečať slová proroctva tohto zvitku, lebo ustanovený čas je blízko.+ 11  Kto si počína nespravodlivo, nech ďalej koná nespravodlivo,+ a nečistý nech sa ďalej znečisťuje,+ ale spravodlivý+ nech naďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje.+ 12  ‚Hľa, prichádzam rýchlo+ a so mnou odplata+, ktorú dávam, aby som splatil každému podľa jeho diela.+ 13  Ja som Alfa a Omega,+ prvý a posledný,+ začiatok a koniec. 14  Šťastní sú tí, ktorí si perú svoje rúcha,+ lebo môžu získať oprávnenie, aby išli k stromom života,+ a môžu dosiahnuť vstup do mesta cez jeho brány+. 15  Vonku sú psi+ a tí, čo sa zaoberajú špiritizmom+, a smilníci+ a vrahovia a modlári a každý, kto miluje a vykonáva lož.‘+ 16  ‚Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám svedčil o týchto veciach pre zbory. Ja som koreň+ a potomok+ Dávida a jasná ranná hviezda+.‘“ 17  A duch+ a nevesta+ hovoria: „Príď!“ A každý, kto počuje, nech povie: „Príď!“+ A každý, kto je smädný, nech príde;+ každý, kto si praje, nech si vezme zadarmo vodu života.+ 18  „Svedčím každému, kto počuje slová proroctva tohto zvitku: Ak niekto k tomu niečo pridá,+ Boh mu pridá rán,+ o ktorých sa píše v tomto zvitku; 19  a ak uberie niekto niečo zo slov zvitku tohto proroctva, Boh odníme jeho podiel zo stromov života+ a zo svätého mesta+, z vecí, o ktorých sa píše v tomto zvitku. 20  Ten, ktorý o tom svedčí, hovorí: ‚Áno, prichádzam rýchlo.‘“+ „Amen! Príď, Pán Ježiš!“ 21  [Nech je] nezaslúžená láskavosť Pána Ježiša Krista so svätými.+

Poznámky pod čiarou