Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Zjavenie 19:1–21

19  Potom som počul [niečo], čo bolo ako silný hlas veľkého zástupu v nebi.+ Povedali: „Chváľte Jah, ľudia!+ Záchrana+ a sláva a moc patrí nášmu Bohu,+  lebo jeho súdy sú pravé a spravodlivé.+ Vykonal totiž súd nad veľkou smilnicou, ktorá porušila zem svojím smilstvom, a pomstil krv svojich otrokov, [ktorá bola] na jej ruke.“+  A hneď povedali po druhý raz: „Chváľte Jah, ľudia!+ A dym z nej vystupuje naďalej po celú večnosť.“+  A tí dvadsiati štyria starší+ a štyria živí tvorovia+ padli a uctievali Boha sediaceho+ na tróne a povedali: „Amen! Chváľte Jah, ľudia!“+  A z trónu vyšiel hlas a povedal: „Chváľte nášho Boha, všetci jeho otroci,+ ktorí sa ho bojíte, malí a veľkí.“+  A počul som [niečo], čo bolo ako hlas veľkého zástupu a ako zvuk mnohých vôd a ako zvuk silných hromov. Vraveli: „Chváľte Jah, ľudia,+ lebo Jehova, náš Boh, Všemohúci,+ panuje ako kráľ.+  Radujme sa, prekypujme radosťou a vzdajme mu slávu,+ lebo prišla+ svadba+ Baránka a jeho manželka sa pripravila.+  Áno, bolo jej dané, aby sa odiala do svetlého, čistého, jemného plátna, lebo jemné plátno predstavuje spravodlivé skutky svätých.“+  A hovorí mi: „Píš: Šťastní sú tí, ktorí sú pozvaní+ na svadobnú večeru Baránka.“+ A hovorí mi: „To sú pravdivé Božie slová+.“ 10  Na to som padol pred jeho nohy, aby som ho uctieval.+ Ale on mi hovorí: „Daj pozor! Nerob to!+ Som len tvoj spoluotrok a tvojich bratov, ktorí konajú dielo svedectva o Ježišovi.+ Uctievaj Boha,+ lebo vydávanie svedectva o Ježišovi je to, čo inšpiruje k prorokovaniu.“+ 11  A videl som otvorené nebo, a hľa, biely kôň.+ A ten, ktorý na ňom sedel, sa volá Verný+ a Pravdivý+, a súdi a vedie vojnu v spravodlivosti.+ 12  Jeho oči sú ohnivý plameň+ a na hlave má mnoho diadémov.+ Má napísané meno+, ktoré nepozná nikto, len on sám. 13  Je odiaty do vrchného odevu postriekaného krvou+ a meno, ktorým ho volajú, je Slovo+ Božie. 14  A nebeské vojská ho nasledovali na bielych koňoch a boli oblečení do bieleho, čistého, jemného plátna. 15  A z jeho úst vychádza ostrý, dlhý meč,+ aby ním bil národy, a bude ich pásť železným prútom.+ A šliape aj lis vína+ hnevu rozhorčenia Boha,+ Všemohúceho. 16  A na svojom vrchnom odeve, na stehne, má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.+ 17  Videl som aj anjela, ktorý stál v slnku, a skríkol silným hlasom a povedal všetkým vtákom+ lietajúcim prostriedkom neba: „Poďte sem, zhromaždite sa na veľkú večeru Boha, 18  aby ste jedli časti tiel+ kráľov a časti tiel vojenských veliteľov a časti tiel silných+ mužov a časti tiel koní+ a tých, ktorí na nich sedia, a časti tiel všetkých, slobodných, ako aj otrokov, malých a veľkých.“ 19  A videl som divé zviera+ a zemských kráľov+ a ich vojská zhromaždené, aby viedli vojnu+ s tým, ktorý sedel na koni,+ a s jeho vojskom. 20  A divé zviera+ bolo chytené a s ním falošný prorok,+ ktorý pred ním robil znamenia,+ ktorými zvádzal tých, ktorí prijali znak+ divého zvieraťa, a tých, ktorí uctievajú jeho obraz.+ Ešte zaživa boli obaja uvrhnutí do ohnivého jazera, ktoré horí sírou.+ 21  Ale ostatní boli zabití dlhým mečom vychádzajúcim z úst+ toho, ktorý sedel na koni.+ A všetci vtáci+ sa nasýtili časťami ich tiel.+

Poznámky pod čiarou