Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Kolosanom 1:1–29

1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z Božej vôle,+ a Timotej+, [náš] brat,  svätým a verným bratom v spojení+ s Kristom v Kolosách: Kiež máte nezaslúženú láskavosť a pokoj od Boha, nášho Otca.+  Vždy ďakujeme+ Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, keď sa za vás modlíme,+  lebo sme počuli o vašej viere v spojitosti s Kristom Ježišom a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým+  pre nádej,+ ktorá vám je vyhradená v nebesiach.+ O tejto [nádeji] ste počuli už predtým, keď sa rozprávalo o pravde tohto dobrého posolstva,+  ktoré vám bolo predložené, podobne ako prináša ovocie+ a vzrastá+ na celom svete+, práve tak aj medzi vami odo dňa, keď ste počuli a presne poznali Božiu nezaslúženú láskavosť+ v pravde.+  To ste sa naučili od nášho milovaného spoluotroka Epafra+, ktorý je Kristov verný služobník na náš prospech,  ktorý nám tiež odhalil vašu lásku+ v duchovnom ohľade.  Preto sme sa tiež odo dňa, keď sme [o tom] počuli, neprestali za vás modliť+ a prosiť, aby ste boli naplnení presným poznaním+ jeho vôle v celej múdrosti+ a duchovnej rozlišovacej schopnosti+, 10  aby ste chodili hodní+ Jehovu;+ a tak sa [mu] plne páčili, keď budete ďalej prinášať ovocie v každom dobrom diele+ a budete rásť v presnom+ poznaní Boha. 11  A budete posilnení celou silou podľa miery jeho slávnej moci,+ aby ste úplne vytrvali+ a s radosťou boli trpezliví 12  a ďakovali Otcovi, ktorý vás urobil spôsobilými k účasti na dedičstve+ svätých+ vo svetle.+ 13  Oslobodil nás z moci+ tmy a preniesol+ nás do kráľovstva+ Syna svojej lásky,+ 14  prostredníctvom ktorého máme vyslobodenie výkupným, odpustenie našich hriechov.+ 15  On je obrazom+ neviditeľného+ Boha, prvorodený+ celého stvorenia; 16  pretože jeho prostredníctvom+ boli stvorené všetky [iné] veci v nebesiach a na zemi, viditeľné a neviditeľné, či sú to už tróny alebo panstvá alebo vlády alebo vrchnosti.+ Všetky [iné] veci boli stvorené prostredníctvom neho a pre neho.+ 17  Je tiež pred všetkými [inými] vecami+ a jeho prostredníctvom boli vytvorené všetky [iné] veci, aby jestvovali,+ 18  a on je hlavou tela, zboru.+ On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,+ aby sa stal prvým+ vo všetkom, 19  lebo [Boh] uznal za dobré, aby v ňom bola všetka plnosť+ 20  a aby sa jeho prostredníctvom s ním opäť zmierili+ všetky [iné] veci+ tak, že spôsobil pokoj+ prostredníctvom krvi,+ [ktorú vylial] na mučeníckom kole,+ už či sú to veci na zemi alebo veci na nebesiach. 21  Áno, vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení+ a nepriatelia, lebo vaša myseľ bola zameraná na skutky, ktoré boli zlé,+ 22  on teraz opäť zmieril+ svojím mäsitým telom na základe [svojej] smrti,+ aby vás predstavil svätých a nepoškvrnených+ a bez obvinenia+ pred ním, 23  pravdaže za predpokladu, že zostanete vo viere,+ pevne založení+ a stáli+ a nebudete odvlečení od nádeje toho dobrého posolstva, ktoré ste počuli+ a ktoré bolo zvestované+ v celom stvorení,+ ktoré je pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal služobníkom tohto [dobrého posolstva].+ 24  Radujem sa teraz v svojich utrpeniach pre vás+ a doplňujem na svojom tele, čo chýba z Kristových súžení+ v prospech jeho tela, ktorým je zbor.+ 25  Stal som sa služobníkom+ tohto [zboru] podľa správcovstva+, ktoré mi bolo dané od Boha vo vašom záujme, aby som plne zvestoval Božie slovo, 26  sväté tajomstvo+, ktoré bolo ukryté pred minulými systémami vecí a pred minulými pokoleniami.+ Ale teraz bolo zjavené jeho svätým,+ 27  [lebo] sa zapáčilo Bohu, aby spoznali, aké je slávne bohatstvo+ tohto svätého tajomstva+ medzi národmi. Je to Kristus+ v spojení s vami, nádej na [jeho] slávu.+ 28  Je to on, ktorého verejne oznamujeme,+ a napomíname každého človeka a vyučujeme každého človeka v celej múdrosti,+ aby sme každého človeka predstavili úplného+ v spojení s Kristom. 29  Preto pracujem naozaj tvrdo, tak, že sa namáham+ v súlade s jeho pôsobnosťou,+ ktorá vo mne pracuje s mocou.+

Poznámky pod čiarou