Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Ezechiel 1:1–28

1  A stalo sa v tridsiatom roku, v štvrtom [mesiaci], piateho [dňa] mesiaca, keď som bol uprostred ľudu vo vyhnanstve+ pri rieke Chebár,+ že sa otvorili nebesia+ a videl som Božie videnia.+  V piaty [deň] mesiaca, to znamená [v] piatom roku vyhnanstva Kráľa Jehojachina,+  prišlo Jehovovo slovo+ výslovne k Ezechielovi,+ synovi kňaza Búziho, v krajine Chaldejcov+ pri rieke Chebár, a na tom mieste spočinula na ňom Jehovova ruka.+  A uvidel som, a hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor,+ veľké množstvo oblakov+ a chvejúci sa oheň+ a všade dookola bol jas a uprostred neho bolo niečo, čo sa na pohľad podobalo elektru, uprostred ohňa.+  A uprostred toho bola podoba štyroch živých tvorov+ a vyzerali takto: mali podobu pozemského človeka.  A [každý] mal štyri tváre+ a [každý] z nich štyri krídla.+  A ich nohy boli rovné a podošva ich nôh bola ako podošva nohy teľaťa+; a jagali sa žiarou vyleštenej medi.+  A pod ich krídlami na ich štyroch stranách boli ľudské ruky+ a všetci štyria mali tváre a krídla.+  Ich krídla boli navzájom spojené. Keď išli, neotáčali sa; každý z nich chodil priamo dopredu.+ 10  A čo sa týka podoby ich tvárí, všetci štyria mali ľudskú tvár+ s tvárou leva+ vpravo+ a všetci štyria mali tvár býka+ vľavo;+ všetci štyria mali tiež tvár orla.+ 11  Také boli ich tváre. A ich krídla+ sa rozprestierali dohora. Každý z nich mal dve, ktorými sa navzájom spájali, a dve zakrývali ich telá.+ 12  A každý z nich chodil priamo dopredu.+ Kamkoľvek sa zachcelo duchu ísť, tam išli.+ Neotáčali sa, keď išli.+ 13  A čo sa týka podoby tých živých tvorov, ich vzhľad bol ako horiace ohnivé uhlíky.+ Medzi živými tvormi sa pohybovalo tam a späť niečo, čo sa podobalo na pochodne+, a oheň bol jasný a z ohňa vychádzal blesk.+ 14  A živí tvorovia, tí vychádzali a vracali sa, ako keď sa objaví blesk.+ 15  A ako som ďalej videl živých tvorov, hľa, na zemi vedľa živých tvorov bolo jedno koleso,+ vedľa štyroch tvárí každého z nich.+ 16  Čo sa týka vzhľadu kolies+ a ich konštrukcie, bolo to ako žiara chryzolitu+ a všetky štyri mali rovnakú podobu. A ich vzhľad a ich konštrukcia boli, ako keď je koleso uprostred kolesa.+ 17  Keď išli, išli na svoje štyri im zodpovedajúce strany.+ Neotáčali sa inde, keď išli.+ 18  A ich obruče, tie boli také vysoké, že vzbudzovali bázeň; a ich obruče, všetky štyri, boli všade dookola plné očí.+ 19  A keď išli živí tvorovia, kolesá chodili popri nich, a keď sa živí tvorovia zodvihli zo zeme, zodvihli sa aj kolesá.+ 20  Kamkoľvek sa zachcelo duchu ísť, išli, keď sa tam duchu [zachcelo] ísť; a kolesá sa zodvihli tesne vedľa nich, lebo v kolesách bol duch živého tvora. 21  Keď išli, chodili aj tieto; a keď sa zastavili, zastavovali sa aj tieto; a keď sa zodvihli zo zeme, zodvihli sa kolesá tesne popri nich, lebo v kolesách bol duch živého tvora.+ 22  A nad hlavami živých tvorov bola podoba priestoru+ ako iskrenie ľadu vzbudzujúceho posvätnú úctu, roztiahnutého hore nad ich hlavami.+ 23  A pod priestorom boli ich krídla priame, jedno k druhému. Každý mal dve krídla, ktoré zakrývali z jednej strany, a každý mal dve, ktoré zakrývali z druhej strany jeho telo. 24  A počul som zvuk ich krídiel, zvuk akoby ohromných vôd,+ ako zvuk Všemohúceho, keď išli, zvuk ruchu+ ako zvuk tábora.+ Keď sa zastavili, spúšťali svoje krídla. 25  A nad priestorom, ktorý bol nad ich hlavou, zaznel hlas. [Keď sa zastavili, nechali klesnúť svoje krídla.] 26  A nad priestorom, ktorý bol nad ich hlavou, bolo niečo, čo vyzeralo ako zafírový kameň;+ podoba trónu.+ A na podobe trónu, na ňom tam hore bola podoba niekoho, na vzhľad akoby pozemského človeka.+ 27  A potom som videl niečo podobné žiare elektra,+ čo vyzeralo ako oheň všade dookola vo vnútri toho,+ od toho, čo vyzeralo ako jeho boky, a hore; a od toho, čo vyzeralo ako jeho boky, a dolu som videl niečo, čo sa podobalo ohňu, a všade okolo neho bol jas. 28  Bolo tam niečo, čo vyzeralo ako oblúk,+ ktorý sa objavuje vo veľkom množstve oblakov v deň lejúceho sa dažďa. Tomu sa podobal jas dookola. Tak vyzerala podoba Jehovovej slávy.+ Keď som [to] videl, padol som na tvár+ a počul som hlas niekoho hovoriaceho.

Poznámky pod čiarou