Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Príslovia 10:1–32

10  Príslovia Šalamúna.+ Múdry syn je ten, ktorý spôsobuje radosť svojmu otcovi,+ a hlúpy syn je zármutkom svojej matke.+  Z pokladov skazeného nebude úžitku,+ ale spravodlivosť, tá vyslobodí zo smrti.+  Jehova nenechá hladovať dušu spravodlivého,+ ale žiadostivosť skazených odstrčí.+  Kto pracuje nedbalou rukou, bude mať málo prostriedkov,+ ale ruka usilovného, tá ho obohatí.+  Syn, ktorý koná s pochopením, zhromažďuje v lete; syn, ktorý koná hanebne, tvrdo spí [v čase] žatvy.+  Požehnania sú pre hlavu spravodlivého,+ ale ústa skazených, tie zakrývajú násilie.+  Pamiatka spravodlivého je na požehnanie,+ ale i samotné meno skazených zhnije.+  Kto je múdreho srdca, prijme prikázania,+ ale ten, kto má pochabé pery, bude pošliapaný.+  Kto chodí v rýdzosti, bude chodiť v bezpečí,+ ale kto prevracia svoje cesty, urobí sa známym.+ 10  Kto prižmuruje oko, spôsobí bolesť,+ a ten, kto má pochabé pery, bude pošliapaný.+ 11  Ústa spravodlivého sú zdrojom života,+ ale ústa skazených, tie zakrývajú násilie.+ 12  Nenávisť, tá podnecuje [k] sporom,+ ale láska prikrýva dokonca všetky priestupky.+ 13  Na perách človeka s porozumením možno nájsť múdrosť,+ ale prút je pre chrbát toho, kto nemá srdce.+ 14  Múdri sú tí, ktorí uchovávajú poznanie,+ ale ústa pochabého sú blízko sebazničenia.+ 15  Hodnotné veci boháča sú jeho silným mestom.+ Skazou ponížených je ich chudoba.+ 16  Činnosť spravodlivého vedie k životu;+ to, čo vytvára skazený, vedie k hriechu.+ 17  Ten, kto sa drží kázne, je chodníkom k životu,+ ale kto opúšťa karhanie, dáva podnet k blúdeniu.+ 18  Kde niekto zakrýva nenávisť, tam sú falošné pery,+ a kto predkladá zlú správu, je hlúpy.+ 19  Pri hojnosti slov nechýba priestupok,+ ale ten, kto ovláda svoje pery, koná rozvážne.+ 20  Jazyk spravodlivého je vyberané striebro;+ srdce skazeného má malú cenu.+ 21  Pery spravodlivého pasú stále mnohých,+ ale pochabí stále umierajú, pretože nemajú srdce.+ 22  Jehovovo požehnanie – je to, čo obohacuje,+ a on k nemu nepridáva žiadnu bolesť.+ 23  Pestovať voľné správanie je pre hlupáka ako hra,+ ale múdrosť je pre muža s rozlišovacou schopnosťou.+ 24  Čoho sa ľaká skazený – to naňho príde,+ ale túžba spravodlivých bude splnená.+ 25  Ako keď preletí víchor, tak niet viac skazeného;+ ale spravodlivý je základom na neurčitý čas.+ 26  Ako ocot zubom a ako dym očiam, taký je leňoch tým, ktorí ho vysielajú.+ 27  Bázeň pred Jehovom, tá pridáva dni,+ ale roky skazených budú skrátené.+ 28  Očakávaním spravodlivých je plesanie,+ ale nádej skazených, tá zahynie.+ 29  Jehovova cesta je pevnosťou pre bezúhonného,+ ale skazou je pre tých, ktorí konajú škodlivo.+ 30  Spravodlivý, ten nebude privedený k potácaniu až na neurčitý čas;+ ale skazení, tí nebudú stále bývať na zemi.+ 31  Ústa spravodlivého – tie nesú ovocie múdrosti,+ ale jazyk zvrátenosti bude odrezaný.+ 32  Pery spravodlivého – tie spoznajú priazeň,+ ale ústa skazených sú zvrátenosťou.+

Poznámky pod čiarou