Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Biblia online | PREKLAD NOVÉHO SVETA SVÄTÝCH PÍSIEM

Matúš 16:1–28

16  Tu prišli k nemu farizeji+ a saduceji, aby ho pokúšali, a požiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba.+  Odpovedal im a riekol: „[[Keď sa zvečerieva, hovorievate: ‚Bude pekne, lebo nebo je ohnivo červené‘;  a ráno: ‚Dnes bude zima a daždivo, lebo nebo je ohnivo červené, ale vyzerá zamračene.‘ Vzhľad oblohy viete vysvetľovať, ale znamenia časov neviete vysvetliť.+]]  Zlé a cudzoložné pokolenie stále hľadá znamenie, ale okrem Jonášovho znamenia+ nedostane žiadne iné znamenie.“+ Tak odišiel a zanechal ich.+  Učeníci sa preplavili na druhý breh a zabudli si vziať chleby.+  Ježiš im povedal: „Majte oči otvorené a majte sa na pozore pred kvasom farizejov a saducejov.“+  Preto uvažovali medzi sebou a riekli: „Nevzali sme so sebou žiadne chleby.“  Ježiš to spoznal a povedal: „Vy maloverní, prečo takto uvažujete medzi sebou, že nemáte chleby?+  Ešte to nechápete, alebo sa nepamätáte na tých päť chlebov pre tých päťtisíc, a koľko košov ste nazbierali?+ 10  Alebo na tých sedem chlebov pre tých štyritisíc a na to, koľko potravinových košov ste nazbierali?+ 11  Ako to, že nerozumiete, že som s vami nehovoril o chleboch? Majte sa na pozore pred kvasom farizejov a saducejov.“+ 12  Vtedy pochopili, že povedal, aby sa mali na pozore pred učením+ farizejov a saducejov, nie pred kvasom chleba. 13  Keď Ježiš prišiel do okolia Filipovej Cézarey, pýtal sa svojich učeníkov: „Čo hovoria ľudia, kto je Syn človeka?“+ 14  Povedali: „Jedni hovoria, že Ján Krstiteľ,+ iní Eliáš,+ ďalší zasa Jeremiáš alebo jeden z prorokov.“ 15  Povedal im: „Čo však hovoríte vy, kto som?“+ 16  Odpovedal mu Šimon Peter: „Ty si Kristus,+ Syn živého Boha.“+ 17  Ježiš mu odpovedal a riekol: „Si šťastný, Šimon, syn Jonášov, lebo ti [to] nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.+ 18  A ja ti hovorím: Ty si Peter,+ a na tom skalnom masíve+ postavím svoj zbor a brány hádesu+ ho nepremôžu.+ 19  Dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané v nebesiach, a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané v nebesiach.“+ 20  Potom prísne prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus.+ 21  Odvtedy začal Ježiš Kristus poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a vytrpieť mnoho od starších a hlavných kňazov a znalcov Písma a že musí byť zabitý a na tretí deň vzkriesený.+ 22  Na to ho Peter vzal nabok a začal ho kárať: „Buď k sebe láskavý, Pane, to sa ti vôbec nestane.“+ 23  Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď za mňa, Satan!+ Si mi dôvodom na potknutie, lebo nemyslíš Božím myslením+, ale ľudským.“ 24  Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj mučenícky kôl a ustavične+ ma nasleduje. 25  Lebo ktokoľvek chce zachrániť svoju dušu, stratí ju; ktokoľvek však stráca svoju dušu pre mňa, nájde ju.+ 26  Čo však prospeje človeku, ak získa celý svet, ale stratí svoju dušu?+ Alebo čo dá človek na výmenu+ za svoju dušu? 27  Lebo Syn človeka má prísť v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom odplatí každému podľa jeho správania.+ 28  Pravdivo vám hovorím, že niektorí z tých, čo tu stoja, vôbec neokúsia smrť, kým najprv neuvidia prichádzať Syna človeka v jeho kráľovstve.“+

Poznámky pod čiarou