Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Lukáš 10:1–42

10  Potom Pán určil sedemdesiatich+ iných a po dvoch+ ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam si zaumienil prísť.  Vtedy im hovoril: „Žatva+ je naozaj veľká, ale robotníkov+ je málo. Preto proste+ Pána žatvy, aby poslal robotníkov+ do svojej žatvy.  Choďte. Hľa, posielam vás ako baránkov+ medzi vlkov.  Nenoste mešec ani vak s jedlom+ ani sandále a s nikým sa po ceste neobjímajte+ na pozdrav.  Kdekoľvek vstúpite do domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu.‘+  A ak je tam priateľ pokoja, váš pokoj zostane na ňom.+ A ak tam nie je, navráti sa k vám.+  Zostaňte preto v tom dome+ a jedzte a pite to, čo poskytnú,+ lebo robotník je hoden svojej mzdy.+ Neprechádzajte z domu do domu.+  A kdekoľvek vstúpite do mesta a prijmú vás, jedzte to, čo vám predložia,  a uzdravujte+ v ňom chorých a hovorte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo+.‘ 10  Ale kdekoľvek vstúpite do mesta a neprijmú+ vás, vyjdite na jeho široké cesty a povedzte: 11  ‚I prach z vášho mesta, ktorý sa nám prichytil na nohy, zotierame proti vám.+ Majte však na pamäti, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.‘ 12  Hovorím vám, že pre Sodomu+ to bude v ten deň znesiteľnejšie ako pre ono mesto. 13  Beda ti, Korazin!+ Beda ti, Betsaida+! Pretože keby sa boli mocné skutky, ktoré sa diali v tebe, diali v Týre a Sidone, už by boli dávno sedeli vo vrecovine a v popole a kajali by sa.+ 14  Pre Týrus a Sidon to bude preto pri súde znesiteľnejšie ako pre vás.+ 15  A ty, Kafarnaum, budeš vari vyvýšený k nebu?+ Pôjdeš dolu, do hádesu+! 16  Kto počúva+ vás, počúva [i] mňa. A ten, kto na vás nedbá, nedbá [ani] na mňa. Kto okrem toho nedbá na mňa, nedbá+ [ani] na toho, ktorý ma poslal.“ 17  Potom sa tých sedemdesiat s radosťou vrátilo a hovorili: „Pane, dokonca démoni sa nám podrobujú+, keď používame tvoje meno.“ 18  Nato im povedal: „Videl som už Satana spadnúť z neba ako blesk.+ 19  Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch+ a škorpiónoch+ a nad celou mocou nepriateľa+ a určite vám nič neublíži. 20  Neradujte sa však z toho, že sa vám podrobujú duchovia, ale radujte sa, lebo sú vaše mená+ zapísané v nebesiach.“ 21  V tú istú hodinu sa zaradoval+ v svätom duchu a povedal: „Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si starostlivo skryl tieto veci pred múdrymi+ a vzdelanými a zjavil si ich dojčatám. Áno, ó, Otče, lebo si schválil také počínanie. 22  Môj Otec mi odovzdal+ všetko, a nikto nevie, kto je Syn, iba Otec;+ a nikto [nevie], kto je Otec, iba Syn+ a ten, komu ho chce Syn zjaviť.“ 23  Nato sa obrátil len k učeníkom a povedal: „Šťastné sú oči, ktoré vidia to, čo vidíte vy.+ 24  Veď vám hovorím: Mnohí proroci a králi túžili vidieť,+ čo vy vidíte, ale nevideli to, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli to.“ 25  Hľa, nejaký muž zbehlý v Zákone+ vstal, aby ho vyskúšal, a povedal: „Učiteľ, čo mám urobiť, aby som zdedil večný život?“+ 26  Riekol mu: „Čo je napísané v Zákone+? Ako čítaš?“ 27  Odpovedal mu a riekol: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou a celou svojou mysľou‘+ a ‚svojho blížneho ako sám seba.‘“+ 28  Riekol mu: „Správne si odpovedal; stále to rob a získaš život.“+ 29  Ale pretože sa ten muž chcel ukázať spravodlivým, povedal Ježišovi: „Kto je v skutočnosti môj blížny?“+ 30  Ježiš odpovedal a riekol: „Istý človek išiel z Jeruzalema do Jericha a dostal sa medzi lupičov, ktorí ho zobliekli a zbili, odišli a nechali ho polomŕtveho. 31  Náhodou šiel po tej ceste istý kňaz, ale keď ho uvidel, obišiel ho po náprotivnej strane.+ 32  Podobne tiež Lévita, keď sa dostal na to miesto a uvidel ho, obišiel ho po náprotivnej strane.+ 33  Ale istý Samaritán+, ktorý putoval po tej ceste, prišiel k nemu, a keď ho videl, bol pohnutý ľútosťou. 34  Priblížil sa preto k nemu a obviazal mu rany, keď ich polial olejom a vínom.+ Potom ho vysadil na svoje vlastné zviera, odviezol ho do hostinca a postaral sa oňho. 35  A na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Postaraj sa oňho a čo vydáš navyše, to ti splatím, keď sa sem vrátim.‘ 36  Ako sa ti to javí, kto z tých troch bol blížnym toho muža,+ ktorý upadol medzi lupičov?“ 37  Povedal: „Ten, ktorý bol k nemu milosrdný+.“ Ježiš mu potom povedal: „Choď a sám konaj+ podobne.“ 38  Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tu ho istá žena menom Marta+ prijala do domu ako hosťa. 39  Táto žena mala tiež sestru menom Mária, ktorá sa však posadila pri Pánových nohách+ a počúvala jeho slová. 40  Marta sa naproti tomu rozptyľovala+ starostlivosťou o mnohé povinnosti. Priblížila sa preto a povedala: „Pane, neprekáža ti, že ma moja sestra nechala, aby som sa starala o všetko sama?+ Povedz jej preto, aby mi pomohla.“ 41  Pán jej odpovedal a riekol: „Marta, Marta, si úzkostlivá+ a znepokojuješ sa mnohými vecami.+ 42  Málo vecí+ je však potrebných, alebo iba jedna. Mária si vyvolila dobrý diel+ a nebude jej odňatý.“

Poznámky pod čiarou