Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Izaiáš 9:1–21

9  Šero však nebude ako [v čase], keď bola krajina pod útlakom, ako v skorších časoch, keď sa zaobchádzalo opovržlivo s krajinou Zebulúna a krajinou Naftaliho+ a keď sa [jej] v neskoršom čase preukázala pocta+ – ceste pri mori, v okolí Jordána, Galilei národov.+  Ľud, ktorý chodil v tme, uvidel veľké svetlo.+ Na tých, ktorí bývali v krajine hlbokého tieňa+, zažiarilo svetlo.+  Rozmnožil si národ;+ zväčšil si preň plesanie.+ Plesali pred tebou akoby plesaním v čase žatvy,+ ako tí, ktorí sa tešia, keď si rozdeľujú korisť.+  Veď jarmo ich nákladov+ a prút na ich ramenách, palicu toho, kto ich naháňa do práce,+ si roztrieskal ako za dňa Madiana.+  Veď každá čižma toho, kto šliape s otrasmi,+ a plášť vyváľaný v krvi, sú na spálenie ako potrava pre oheň.+  Lebo dieťa sa nám narodilo,+ syn nám bol daný;+ a na pleciach bude mať kniežacie panstvo.+ A jeho meno bude znieť: Obdivuhodný radca+, Mocný boh+, Večný otec+, Knieža pokoja+.  Hojnosti kniežacieho panstva+ a pokoja nebude konca+ na Dávidovom+ tróne a nad jeho kráľovstvom, aby bolo pevne založené+ a podopierané právom+ a spravodlivosťou+ odteraz až na neurčitý čas. Práve horlivosť Jehovu vojsk to uskutoční.+  Bolo slovo, ktoré poslal Jehova proti Jakobovi, a padlo na Izrael.+  A ľud [to] istotne bude vedieť,+ áno všetci, Efraim i obyvateľ Samárie,+ pre [svoju] povýšenosť a [svoju] nehanebnosť srdca, keď hovoria:+ 10  „Tehly spadli, ale budeme stavať z tesaného kameňa+. Sykomory+ boli vyťaté, ale urobíme náhradu z cédrov.“ 11  A Jehova vyvýši proti Recinovi jeho protivníkov a jeho nepriateľov podnieti,+ 12  Sýriu od východu+ a Filištíncov zozadu,+ a budú zožierať Izrael otvorenými ústami.+ Pre všetko to sa jeho hnev neodvrátil, ale jeho ruka je ešte vystretá.+ 13  A ľud sa nevrátil k Tomu, kto ho bil,+ a nehľadal Jehovu vojsk.+ 14  A Jehova odreže od Izraela hlavu+ i chvost,+ letorast i sitinu v jednom dni.+ 15  Starec a vysoko vážený je hlavou,+ a prorok, dávajúci falošné poučenie, je chvostom.+ 16  A tí, ktorí vedú ďalej tento ľud, sú tými, ktorí spôsobujú, že blúdi;+ a tí z nich, ktorí sú vedení, [tí] sú zmätení.+ 17  Preto sa Jehova nebude radovať ani z ich mladých mužov+ a nezmiluje sa nad ich chlapcami bez otca a nad ich vdovami; pretože všetci sú odpadlíkmi+ a zločincami, a každé ústa hovoria bláznovstvo. Pre to všetko sa jeho hnev neodvrátil, ale jeho ruka je ešte vystretá.+ 18  Lebo zlo vzplanulo ako oheň+; pohltí tŕnisté kry a burinu.+ A zapáli sa to v lesných húštinách+ a ponesú sa ako vzdúvajúci sa dym.+ 19  Krajina bola podpálená v zúrivosti Jehovu vojsk a ľud sa stane ako potrava pre oheň.+ Nikto neprejaví súcit ani svojmu bratovi.+ 20  A jeden bude kosiť napravo a istotne bude hladný; a bude jesť naľavo a istotne sa nenasýtia.+ Každý bude jesť mäso svojho vlastného ramena,+ 21  Manaše Efraima a Efraim Manašeho. Spoločne budú proti Júdovi.+ Preto sa jeho hnev neodvrátil, ale jeho ruka je ešte vystretá.+

Poznámky pod čiarou