Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Izaiáš 40:1–31

40  „Utešujte, utešujte môj ľud,“ hovorí váš Boh.+  „Hovorte k srdcu Jeruzalema+ a volajte k nemu, že jeho vojenská služba sa naplnila,+ že jeho previnenie je splatené.+ Veď dostal z Jehovovej ruky plný obnos za všetky svoje hriechy.“+  Počúvajte! Niekto volá v pustatine:+ „Vyčistite Jehovovu cestu!+ Vyrovnajte cestu púšťovou rovinou pre nášho Boha.+  Nech sa každé údolie zodvihne+ a každý vrch a pahorok zníži.+ A hrboľatá zem sa stane rovinou a nerovná zem údolnou rovinou.+  A istotne sa zjaví Jehovova sláva+ a uvidí [ju] každé telo spolu,+ lebo [to] hovorili Jehovove ústa.“+  Počúvaj! Niekto hovorí: „Volaj!“+ A niekto povedal: „Čo mám volať?“ „Všetko telo je zelená tráva a všetka ich milujúca láskavosť je ako poľný kvet.+  Zelená tráva uschla, kvet zvädol,+ lebo naň zavial Jehovov duch.+ Istotne, ľudia sú zelená tráva.+  Zelená tráva uschla, kvet zvädol;+ ale slovo nášho Boha, to potrvá na neurčitý čas.“+  Vystúp až na vysoký vrch+, žena prinášajúca dobrú správu Sionu.+ Pozdvihni svoj hlas s mocou, žena prinášajúca dobré posolstvo Jeruzalemu.+ Pozdvihni [ho]. Neboj sa.+ Povedz judským mestám: „Tu je váš Boh.“+ 10  Hľa, sám Zvrchovaný Pán Jehova príde ako niekto silný a jeho rameno bude zaňho vládnuť.+ Hľa, jeho odmena je s ním+ a pred ním je mzda, ktorú platí.+ 11  Ako pastier bude pásť svoje stádo.+ Svojím ramenom zozbiera jahňatá;+ a ponesie [ich] v náručí.+ Dojčiace bude [starostlivo] sprevádzať.+ 12  Kto zmeral vody iba hrsťou+ a iba piaďou zistil rozmery nebies+ a do miery zahrnul zemský prach+ alebo zvážil vrchy jazýčkom váh a pahorky na miskách váh? 13  Kto zistil rozmery Jehovovho ducha a kto mu môže ako muž rady dať niečo poznať?+ 14  S kým sa radil, aby mu niekto dával porozumenie, alebo kto ho vyučuje na chodníku práva alebo ho vyučuje poznaniu+, či mu dáva poznať cestu skutočného porozumenia?+ 15  Hľa, národy sú ako kvapka z vedra; a sú považované za povlak prachu na miskách váh.+ Hľa, ostrovy+ dvíha ako jemný [prach]. 16  Ani Libanon nepostačí na udržanie ohňa a jeho divé zvieratá+ nepostačia na zápalnú obeť.+ 17  Všetky národy sú pred ním ako niečo nejestvujúce;+ považuje ich za nič a za neskutočnosť.+ 18  Ku komu môžete pripodobniť Boha+ a akú podobu môžete postaviť vedľa neho?+ 19  Remeselník odlial iba liaty obraz+ a kovoobrábač ho obkladá zlatom+ a kuje strieborné reťaze.+ 20  Vyberá si nejaký strom ako príspevok, strom, ktorý nie je zhnitý.+ Vyhľadáva si obratných remeselníkov, aby pripravil vyrezávaný obraz,+ ktorý by sa nedal rozkymácať.+ 21  Neviete? Nepočujete? Nehovorí sa vám to od začiatku? Neuplatňovali ste porozumenie od založenia zeme?+ 22  Je Ten, ktorý býva nad kruhom zeme,+ ktorej obyvatelia sú ako lúčne kobylky. Ten, ktorý rozťahuje nebesia ako jemné tkanivo, ktorý ich rozprestiera ako stan na bývanie.+ 23  Ten, ktorý privádza navnivoč vysokých úradníkov, ktorý i zo sudcov zeme urobil holú neskutočnosť.+ 24  Ešte nikdy neboli zasadení, ešte nikdy neboli zasiatí; ešte nikdy nezakorenil ich peň v zemi.+ A stačí na nich fúknuť a uschnú;+ a víchor ich odnesie ako strnisko.+ 25  „Ku komu ma však môžete pripodobniť, aby som sa mu stal rovný?“ hovorí Svätý.+ 26  „Zodvihnite vysoko oči a hľaďte. Kto stvoril tieto veci?+ Je to Ten, ktorý vyvádza ich vojsko podľa počtu, všetky ich dokonca nazýva podľa mena.+ Pre hojnosť dynamickej energie+ a pretože je aj silný v moci, ani jedna [z nich] nechýba. 27  Prečo hovoríš, ó, Jakob, a hlasno vravíš, ó, Izrael: ‚Moja cesta je pred Jehovom skrytá+ a moje právo voči mne uniká i môjmu Bohu‘?+ 28  Nepoznal si, ani si nepočul?+ Jehova, Stvoriteľ najvzdialenejších končín zeme, je Bohom na neurčitý čas.+ Neunavuje sa ani neustáva.+ Jeho porozumenie sa nedá vyskúmať.+ 29  Unavenému dáva silu;+ a v [človeku] bez dynamickej energie+ rozhojňuje plnú moc. 30  Chlapci sa unavia a ustávajú a mladí muži sa určite potknú; 31  ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu,+ znovu získajú silu.+ Vznesú sa na krídlach ako orly.+ Pobežia a neustanú; budú kráčať a neunavia sa.“+

Poznámky pod čiarou