Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

2. Paralipomenon 9:1–31

9  A kráľovná zo Šeby+ počula správu o Šalamúnovi, a prišla vyskúšať Šalamúna v Jeruzaleme mätúcimi otázkami,+ spolu s veľmi pôsobivým sprievodom a ťavami+ nesúcimi balzamový olej+ a zlato+ vo veľkom množstve a drahokamy.+ Konečne vošla k Šalamúnovi a hovorila s ním o všetkom, čo bolo blízke jej srdcu.+  Šalamún jej zase zodpovedal všetky jej záležitosti,+ a nič nebolo skryté pred Šalamúnom, čo by jej nezodpovedal.+  Keď kráľovná zo Šeby uvidela Šalamúnovu múdrosť+ a dom, ktorý postavil,+  a jedlo jeho stola+ a sedenie jeho sluhov a obsluhu jeho čašníkov pri stole a ich ošatenie+ a jeho obsluhu s nápojmi+ a ich oblečenie a jeho zápalné obete+, ktoré pravidelne obetoval pri Jehovovom dome,+ vtedy v nej nezostal žiaden duch.  Povedala teda kráľovi: „Slovo, ktoré som počula v svojej krajine o tvojich záležitostiach a o tvojej múdrosti, bolo pravdivé.+  A neuverila som ich slovám,+ kým som neprišla, aby to videli moje vlastné oči;+ a hľa, nepovedali mi ani polovicu množstva tvojej múdrosti.+ Prekonal si správu, ktorú som počula.+  Šťastní+ sú tvoji muži a šťastní sú títo tvoji sluhovia, ktorí stále stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť.+  Kiež je požehnaný Jehova, tvoj Boh,+ ktorý našiel v tebe potešenie,+ takže ťa dosadil na svoj trón ako kráľa pre Jehovu, tvojho Boha,+ lebo tvoj Boh miloval+ Izrael, aby ho postavil na neurčitý čas, takže ťa nad nimi dosadil za kráľa,+ aby si vykonával sudcovské rozhodnutie+ a spravodlivosť.“+  Potom dala kráľovi stodvadsať talentov zlata+ a balzamový olej+ vo veľkom množstve a drahokamy;+ a nebolo podobného tomu balzamovému oleju, ktorý dala kráľovná zo Šeby Kráľovi Šalamúnovi.+ 10  A okrem toho Chíramovi+ sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí privážali zlato z Ofira,+ priviezli trámy zo santalu+ a drahokamy.+ 11  A kráľ potom urobil z trámov santalu schody+ pre Jehovov dom a pre kráľov dom+ a aj harfy+ a strunové nástroje+ pre spevákov,+ a v Judsku im podobné nebolo predtým nikdy vidieť. 12  A Kráľ Šalamún dal kráľovnej+ zo Šeby všetko, čo ju tešilo, o čo požiadala, okrem [hodnoty toho], čo priviezla kráľovi. Obrátila sa preto a šla do svojej krajiny, spolu so svojimi sluhami.+ 13  A váha zlata, ktoré prišlo Šalamúnovi za jeden rok, dosahovala šesťstošesťdesiatšesť talentov zlata,+ 14  okrem [toho] od cestujúcich a od kupcov,+ ktorí [ho] prinášali, a od všetkých arabských kráľov+ a miestodržiteľov krajiny, ktorí prinášali zlato a striebro Šalamúnovi. 15  A Kráľ Šalamún ďalej urobil dvesto veľkých štítov zo zliatiny zlata+ (na každý veľký štít vynaložil šesťsto [šeklov] zliatiny zlata)+ 16  a tristo malých štítov zo zliatiny zlata (na každý malý štít vynaložil tri míny zlata).+ Potom ich kráľ dal do Domu libanonského lesa.+ 17  Ďalej urobil kráľ veľký trón zo slonoviny a pokryl ho rýdzim zlatom.+ 18  A k trónu bolo šesť stupňov, a k trónu bola zlatá podnož (boli pripevnené), a boli tam operadlá z jednej strany i z druhej strany miesta na sedenie, a dva levy+ stáli pri operadlách.+ 19  A na šiestich stupňoch stálo dvanásť levov+, na jednej strane i na druhej strane. Žiadne iné kráľovstvo nemalo nejaký podobne urobený.+ 20  A všetky nádoby Kráľa Šalamúna na pitie+ boli zo zlata,+ a všetky nádoby Domu libanonského lesa+ boli z rýdzeho zlata. Nič nebolo zo striebra; to sa v Šalamúnových dňoch nepovažovalo za nič.+ 21  Lode patriace kráľovi sa totiž plavili do Taršíša s Chíramovými+ sluhami.+ Raz za tri roky prichádzali lode z Taršíša a privážali zlato a striebro,+ slonovinu+ a opice a pávy.+ 22  Kráľ Šalamún bol teda väčší ako všetci ostatní králi zeme v bohatstve+ a múdrosti+. 23  A všetci králi zeme hľadali+ Šalamúnovu tvár, aby počuli jeho múdrosť,+ ktorú mu vložil do srdca [pravý] Boh.+ 24  A každý prinášal svoj dar,+ strieborné predmety a zlaté predmety+ a odevy,+ výzbroj a balzamový olej, kone a mulice, pravidelne každý rok.+ 25  Šalamún nadobudol štyritisíc boxov pre kone+ a dvojkolesové vozy+ a dvanásťtisíc koní, a držal ich v mestách dvojkolesových+ vozov a v blízkosti kráľa v Jeruzaleme. 26  A stal sa panovníkom nad všetkými kráľmi od Rieky dolu ku krajine Filištíncov a dolu k egyptskej hranici.+ 27  Okrem toho kráľ urobil striebro v Jeruzaleme podobné kameniu; a cédrové drevo urobil podobné sykomorám+, ktoré sú v Šefele,+ pre veľké množstvo.+ 28  A boli tu tí, čo privážali Šalamúnovi kone+ z Egypta+ a zo všetkých ostatných krajín. 29  Čo sa týka ostatných Šalamúnových záležitostí,+ prvých a posledných, či nie sú azda zapísané medzi slovami proroka Nátana+ a v proroctve Achijaha+ Šilonského+ a v zázname o videniach vidiaceho Idda+ o Jeroboámovi,+ synovi Nebata?+ 30  A Šalamún ďalej panoval v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31  Nakoniec si ľahol Šalamún k svojim predkom. Pochovali ho v Meste jeho otca Dávida;+ a začal namiesto neho panovať+ jeho syn Rechoboám+.

Poznámky pod čiarou