Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

2. Mojžišova 15:1–27

15  Vtedy Mojžiš a synovia Izraela spievali túto pieseň Jehovovi a hovorili:+„Nech spievam Jehovovi, lebo sa vysoko vyvýšil.+Koňa a jeho jazdca hodil do mora.+   Moja sila a [moja] moc je Jah,+ lebo mi je na záchranu.+To je môj Boh a budem mu chválorečiť;+ Boh môjho otca+ a vyvýšim ho do výšky.+   Jehova je mužný bojovník.+ Jehova je jeho meno.+   Faraónove dvojkolesové vozy a jeho vojenské sily vrhol do mora,+a jeho vybraní bojovníci boli potopení v Červenom mori.+   Vzdúvajúce sa vody ich prikryli;+ klesli do hlbín ako kameň.+   Tvoja pravica, Jehova, dokazuje, že je mocná v schopnosti,+tvoja pravica, Jehova, môže rozdrviť nepriateľa.+   A v hojnosti svojej nadradenosti môžeš zhodiť tých, čo sa dvíhajú proti tebe;+zosielaš svoj planúci hnev, zožiera ich ako strnisko.+   A dychom tvojich nozdier+ boli nahromadené vody;zastavili sa ako hrádza záplav;vzdúvajúce sa vody stuhli v srdci mora.   Nepriateľ povedal: ‚Budem prenasledovať!+ Dostihnem!+Rozdelím korisť!+ Moja duša sa nimi nasýti!Vytasím meč! Moja ruka ich zaženie!‘+ 10  Fúkol si svojím dychom,+ more ich prikrylo;+potopili sa ako olovo v majestátnych vodách.+ 11  Kto je medzi bohmi ako ty, ó Jehova?+Kto je ako ty, ktorý dokazuješ, že si mocný v svätosti?+Ten, pred ktorým treba mať bázeň+ s piesňami chvály,+ Ten, ktorý robí divy.+ 12  Vystrel si pravicu,+ zem ich pohltila.+ 13  V svojej milujúcej láskavosti si viedol ľud, ktorý si obnovil;+v svojej sile ich istotne dovedieš k svojmu svätému miestu bývania.+ 14  Národy počujú,+ budú znepokojené;+pôrodné kŕče+ stihnú obyvateľov Filištie. 15  V tom čase budú edomskí šejkovia naozaj rozrušení;a moábskych samovládcov, tých sa zmocní chvenie.+A všetci obyvatelia Kanaanu zmalomyseľnejú.+ 16  Prepadne ich ľak a des.+Pre veľkosť tvojho ramena budú nehybní ako kameň,kým neprejde tvoj ľud+, Jehova,kým neprejde+ ľud, ktorý si vytvoril.+ 17  Privedieš ich a zasadíš ich na vrch svojho dedičstva,+na ustanovené miesto, ktoré si si prichystal na bývanie,+ Jehova;vo svätyni+, Jehova, ktorú založili tvoje ruky. 18  Jehova bude vládnuť ako kráľ na neurčitý čas, áno navždy.+ 19  Keď faraónove kone+ s jeho vojenskými dvojkolesovými vozmi a jeho jazdcami vošli do mora,+vtedy priviedol Jehova na nich späť morské vody,+kým synovia Izraela kráčali po suchej zemi prostriedkom mora.“+ 20  A prorokyňa Mirjam, Áronova sestra,+ si vzala do ruky tamburínu;+ a všetky ženy s ňou vychádzali s tamburínami a tancami.+ 21  A Mirjam odpovedala mužom:+ „Spievajte Jehovovi,+ lebo sa stal vysoko vyvýšený.+Koňa a jeho jazdca hodil do mora.“+ 22  Neskôr Mojžiš nechal odísť Izrael od Červeného mora a vyšli do pustatiny Šur+ a tri dni pochodovali pustatinou, ale nenašli vodu.+ 23  Po čase prišli do Mary,+ ale vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto ju pomenovali Mara.+ 24  A ľudia začali reptať proti Mojžišovi+ a hovorili: „Čo máme piť?“ 25  Vtedy kričal k Jehovovi.+ Preto ho Jehova zaviedol k stromu a on ho hodil do vody a voda osladla.+ Tam im On ustanovil predpis a súdny výrok a tam ich vyskúšal.+ 26  A ďalej povedal: „Ak budeš pozorne počúvať hlas Jehovu, svojho Boha, a budeš konať to, čo je v jeho očiach správne, a naozaj nakloníš ucho k jeho prikázaniam a budeš dodržiavať všetky jeho predpisy,+ nedám na teba nijaké neduhy, ktoré som dal na Egypťanov,+ lebo ja som Jehova, ktorý ťa uzdravuje.“+ 27  Nato prišli do Elima, kde bolo dvanásť prameňov vody a sedemdesiat paliem.+ Preto tam táborili pri vode.

Poznámky pod čiarou