Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

2. Kráľov 13:1–25

13  V dvadsiatom treťom roku judského kráľa Joáša+, syna Achaziaha+, sa stal v Samárii na sedemnásť rokov kráľom nad Izraelom Jehoachaz+, syn Jehuov+.  A stále robil to, čo bolo zlé v Jehovových očiach,+ a chodil nasledujúc hriech Jeroboáma, Nebatovho syna,+ ktorým spôsobil, že Izrael hrešil.+ Neodbočil od neho.  A Jehovov hnev+ sa rozpálil proti Izraelu, takže ich vydával do ruky sýrskeho kráľa Chazaela+ a do ruky Chazaelovho syna Ben-hadada+ po všetky ich dni.  Časom Jehoachaz obmäkčil+ Jehovovu tvár, takže ho Jehova vypočul+; videl totiž útlak Izraela,+ lebo sýrsky kráľ ich utláčal.+  Jehova dal teda Izraelu záchrancu,+ takže vyšli spod ruky Sýrie, a synovia Izraela ďalej bývali v svojich domovoch ako predtým.+  (Len sa nevzdialili od hriechu Jeroboámovho domu, ktorým spôsobil, že Izrael hrešil.+ Chodil v ňom;+ a v Samárii stál dokonca posvätný kôl+.)  Nenechal totiž Jehoachazovi žiadnych ľudí, iba päťdesiat jazdcov a desať dvojkolesových vozov a desaťtisíc peších mužov,+ lebo ich sýrsky kráľ zničil,+ aby ich urobil podobných prachu pri mlátení.+  Čo sa týka ostatných Jehoachazových záležitostí a všetkého, čo robil, a jeho moci, či nie sú azda zapísané v kronike+ dní izraelských kráľov?  Nakoniec si Jehoachaz ľahol k svojim predkom a pochovali ho v Samárii;+ a začal namiesto neho panovať jeho syn Joáš+. 10  V tridsiatom siedmom roku judského kráľa Joáša sa stal v Samárii na šestnásť rokov kráľom nad Izraelom Joáš+, syn Jehoachaza. 11  A stále robil to, čo bolo zlé v Jehovových očiach.+ Nevzdialil sa od všetkých hriechov Jeroboáma, Nebatovho syna, ktorými spôsobil, že Izrael hrešil.+ Chodil v nich. 12  Čo sa týka ostatných Joášových záležitostí a všetkého, čo konal, i jeho moci, [a] ako bojoval+ proti judskému kráľovi Amaciahovi, či azda nie sú zapísané v kronike+ dní izraelských kráľov? 13  Nakoniec si Joáš ľahol k svojim predkom a na jeho trón sa posadil Jeroboám+. Joáš bol pochovaný v Samárii s izraelskými kráľmi.+ 14  Elizeus+ ochorel chorobou, na ktorú mal zomrieť.+ Zostúpil teda k nemu izraelský kráľ Joáš a začal plakať nad jeho tvárou a hovoriť: „Môj otče+, môj otče, bojový dvojkolesový voz Izraela a jeho jazdci!“+ 15  A Elizeus mu povedal: „Vezmi luk a šípy.“ Vzal si teda luk a šípy. 16  A povedal ďalej izraelskému kráľovi: „Prilož ruku k luku.“ Priložil teda k nemu ruku, načo Elizeus položil svoje ruky na kráľove ruky+. 17  Nato povedal: „Otvor okno na východ.“ Otvoril ho teda. Nakoniec povedal Elizeus: „Streľ!“ Strelil teda. Teraz povedal: „Jehovov šíp záchrany, áno, šíp záchrany+ proti Sýrii! A istotne zrazíš Sýriu pri Aféku+ až do úplného konca.“ 18  A ďalej povedal: „Vezmi šípy.“ Vzal [ich] teda. Potom povedal izraelskému kráľovi: „Udri o zem.“ A tak udrel trikrát a prestal.+ 19  A muž [pravého] Boha+ sa naňho rozhorčil; povedal teda: „Malo sa udrieť päť alebo šesť ráz! V tom prípade by si určite zrážal Sýriu až do úplného konca, ale teraz zrazíš Sýriu iba tri razy.“+ 20  Potom Elizeus zomrel a pochovali ho.+ A s príchodom roku pravidelne prichádzali do krajiny záškodnícke tlupy+ Moábčanov+. 21  A keď pochovávali jedného muža, stalo sa, že uvideli záškodnícku tlupu. Ihneď muža hodili do Elizeovho pohrebiska a odišli. Keď sa muž dotkol Elizeových kostí, okamžite ožil+ a postavil sa na nohy.+ 22  Sýrsky kráľ Chazael+, ten utláčal+ Izrael po všetky Jehoachazove dni. 23  Jehova im však prejavil priazeň+ a zmiloval+ sa nad nimi a obrátil sa k nim kvôli svojej zmluve+ s Abrahámom+, Izákom+ a Jakobom+; a nechcel ich zničiť+ a nezavrhol ich od svojej tváre až dosiaľ. 24  Nakoniec sýrsky kráľ Chazael zomrel a začal namiesto neho panovať jeho syn Ben-hadad. 25  A Joáš, syn Jehoachaza, ten vzal znovu späť z ruky Ben-hadada, syna Chazaela, mestá, ktoré [predtým] vo vojne vzal z ruky jeho otca Jehoachaza. Joáš ho trikrát zrazil a získal späť izraelské mestá.+

Poznámky pod čiarou