Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

1. Petra 2:1–25

2  Odložte teda všetko zlo+ a všetko klamstvo a pokrytectvo a závisť a ohováranie každého druhu+  [a] ako novorodeniatka+ rozvíjajte túžbu po nefalšovanom mlieku,+ ktoré patrí k slovu, aby ste ním rástli na záchranu,+  ak ste okúsili, že je Pán láskavý.+  Keď prichádzate k nemu ako k živému kameňu+, ľuďmi+ síce zavrhnutému,+ ale Bohom vyvolenému,+ drahocennému,  aj vy sami ste budovaní ako živé kamene duchovného domu+ pre sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete+ prijateľné Bohu prostredníctvom Ježiša Krista.+  Písmo totiž hovorí: „Hľa, kladiem na Sione kameň, vyvolený, základný rohový kameň, drahocenný, a nikto, kto v neho prejavuje vieru, určite nebude sklamaný.“+  Pre vás je teda drahocenný, lebo ste veriaci, ale tým, čo neveria, „ten istý kameň, ktorý stavitelia zavrhli,+ sa stal hlavným rohovým [kameňom]“+  a „kameňom potknutia a skalným masívom pohoršenia“.+ Potkýnajú sa, lebo neposlúchajú slovo. Práve na to boli aj určení.+  Ale vy ste „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ,+ ľud pre zvláštne vlastníctvo,+ aby ste široko-ďaleko oznamovali znamenitosti“+ toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho podivuhodného svetla.+ 10  Lebo kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Božím ľudom;+ boli ste tými, ktorým nebolo preukazované milosrdenstvo, ale teraz ste tými, ktorým bolo preukázané milosrdenstvo.+ 11  Milovaní, nabádam vás ako cudzincov a dočasných usadlíkov,+ aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí,+ lebo práve tie bojujú proti duši.+ 12  Udržte si znamenité správanie medzi národmi,+ aby v tom, v čom proti vám hovoria ako proti zločincom, v dôsledku vašich znamenitých skutkov,+ ktorých sú očitými svedkami, oslavovali Boha v deň [jeho] prehliadky.+ 13  Kvôli Pánovi sa podriaďujte+ každému ľudskému stvoreniu:+ či kráľovi+ ako nadriadenému, 14  či miestodržiteľom ako tým, ktorí sú od neho poslaní, aby uvalili trest na zločincov, ale chválili konajúcich dobro.+ 15  Veď taká je Božia vôľa, aby ste konaním dobra umlčali pochabé reči nevedomých ľudí.+ 16  Buďte ako slobodní+ a držte sa svojej slobody, [avšak] nie na zastretie zla,+ ale ako Boží otroci.+ 17  Ctite [ľudí] každého druhu,+ milujte celé spoločenstvo bratov,+ majte bázeň pred Bohom,+ ctite kráľa.+ 18  Nech sú domáci sluhovia podriadení+ [svojim] majiteľom s celou [patričnou] bázňou+, nie iba dobrým a rozumným, ale aj tým, ktorým je ťažké sa páčiť. 19  Lebo ak niekto vytrváva pre svedomie voči Bohu v zarmucujúcich veciach a nespravodlivo trpí, to je príjemné.+ 20  Veď aká je to zásluha, ak znášate, keď vás bijú za to, že hrešíte?+ Ale ak znášate, keď konáte dobro a trpíte,+ to je u Boha príjemné.+ 21  Veď na to ste boli povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás+ a zanechal vám príklad, aby ste verne nasledovali jeho šľapaje.+ 22  Nedopustil sa žiadneho hriechu,+ ani sa nenašiel klam v jeho ústach.+ 23  Keď mu nadávali,+ neodpovedal nadávkami.+ Keď trpel,+ nevyhrážal sa, ale ďalej sa odovzdával tomu,+ ktorý súdi spravodlivo. 24  Sám vyniesol naše hriechy+ v svojom tele na kôl,+ aby sme skoncovali s hriechmi+ a žili pre spravodlivosť. A „jeho podliatinami ste boli uzdravení“.+ 25  Veď ste boli ako blúdiace ovce;+ ale teraz ste sa vrátili k pastierovi+ a dozorcovi svojich duší.

Poznámky pod čiarou