Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

1. Mojžišova 7:1–24

7  Potom Jehova povedal Noachovi: „Vojdi ty a celá tvoja domácnosť+ do korábu, lebo si to ty, ktorého som videl spravodlivého predo mnou v tomto pokolení.+  Z každého čistého zvieraťa si vezmeš po sedem, samca a jeho samicu;+ a z každého zvieraťa, ktoré nie je čisté, len dvoch, samca a jeho samicu;  tiež z nebeských lietajúcich tvorov po sedem, samca a samicu,+ aby zachovali nažive svoje potomstvo na povrchu celej zeme.+  Lebo už o sedem dní spôsobím, aby pršalo+ na zem štyridsať dní a štyridsať nocí;+ a všetko jestvujúce, čo som urobil, zotriem z povrchu zeme.“+  A Noach konal podľa všetkého, čo mu prikázal Jehova.  A Noach mal šesťsto rokov, keď nastala potopa vôd na zemi.+  Tak Noach a jeho synovia a jeho manželka a manželky jeho synov s ním vošli do korábu pred vodami potopy.+  Z každého čistého zvieraťa a z každého zvieraťa, ktoré nie je čisté, a z lietajúcich tvorov a všetkého, čo sa pohybuje na zemi,+  vošli po dve k Noachovi do korábu, samec a samica, ako prikázal Boh Noachovi. 10  A o sedem dní neskoršie sa stalo, že potopa vôd prišla na zem. 11  V šesťstom roku Noachovho života, v druhom mesiaci, sedemnásteho dňa mesiaca, v ten deň sa prevalili všetky žriedla ohromnej vodnej hlbiny a otvorili sa nebeské stavidlá.+ 12  A lialo sa na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.+ 13  Práve v ten deň vošiel do korábu Noach a Sem a Cham a Jafet, Noachovi synovia,+ a Noachova manželka a tri manželky jeho synov s ním;+ 14  oni a každé divé zviera podľa svojho druhu+ a každé domáce zviera podľa svojho druhu a každý pohybujúci sa živočích, ktorý sa pohybuje na zemi, podľa svojho druhu+ a každý lietajúci tvor podľa svojho druhu,+ každý vták, každý okrídlený tvor.+ 15  A prichádzali k Noachovi do korábu, dvojica po dvojici, z každého druhu tela, v ktorom je činná životná sila.+ 16  A tie, čo vchádzali, samec a samica z každého druhu tela, vošli, ako mu prikázal Boh. Potom Jehova za ním zavrel dvere.+ 17  A potopa na zemi pokračovala štyridsať dní a vôd pribúdalo a začali niesť koráb a vznášal sa vysoko nad zemou. 18  A vody zaplavovali [všetko] a veľmi pribúdali na zemi, ale koráb sa držal na povrchu vôd.+ 19  A vody tak veľmi zaplavili zem, že všetky vysoké vrchy, ktoré boli pod nebesami, boli pokryté.+ 20  Vody ich zaplavili až o pätnásť lakťov vyššie, a vrchy boli pokryté.+ 21  Tak skonalo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi,+ z lietajúcich tvorov a z domácich zvierat a z divých zvierat a zo všetkého hemženia, ktoré sa hemžilo na zemi, a celé ľudstvo.+ 22  Zomrelo všetko, v čoho nozdrách bol činný dych životnej sily,+ všetko, čo bolo na suchej zemi. 23  Tak zotrel všetko jestvujúce, čo bolo na povrchu zeme, od človeka po zviera, po pohybujúceho sa živočícha a po nebeského lietajúceho tvora, a bolo zotreté zo zeme;+ a prežil iba Noach a tí, čo boli s ním v korábe.+ 24  A vody zaplavovali zem stopäťdesiat dní.

Poznámky pod čiarou