Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

1. Mojžišova 4:1–26

4  A Adam mal styk so svojou manželkou Evou, a tá oťarchavela.+ Po čase porodila Kaina+ a povedala: „Vydala som [zo seba] muža s Jehovovou pomocou.“+  Neskôr opäť porodila, jeho brata Ábela+. A Ábel sa stal pastierom oviec+, ale Kain začal obrábať zem.+  A stalo sa po uplynutí nejakého času, že Kain priniesol niečo z plodov zeme+ ako obeť+ Jehovovi.  Ale Ábel, ten tiež priniesol niečo z prvotín+ svojho stáda drobného dobytka, áno, jeho tučné kusy+. A zatiaľ čo Jehova priaznivo hľadel na Ábela a na jeho obeť+,  nehľadel priaznivo na Kaina a na jeho obeť.+ A Kain sa rozpálil veľkým hnevom+ a jeho tvár opadávala.  Na to Jehova povedal Kainovi: „Prečo si sa rozpálil hnevom a prečo tvoja tvár opadla?  Ak sa obrátiš robiť dobre, či nebude vyvýšenie+? Ale ak sa neobrátiš robiť dobre, hriech sa krčí pri vchode a žiadostivo túži po tebe;+ a čo ty, ovládneš ho?“+  Potom Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: [„Prejdime sa po poli.“] A tak sa stalo, keď boli na poli, že Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.+  Neskôr Jehova povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“+ a on povedal: „Neviem. Či som strážcom svojho brata?“+ 10  Na to povedal: „Čo si [to] urobil? Hľa! Krv tvojho brata kričí ku mne zo zeme.+ 11  Teraz si prekliaty a vypovedaný zo zeme,+ ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky+ prijala krv tvojho brata. 12  Keď budeš obrábať zem, nevráti ti svoju silu.+ Staneš sa blúdiacim človekom a tulákom a utečencom na zemi.“+ 13  Na to Kain povedal Jehovovi: „Môj trest za previnenie je priveľký, aby som ho niesol. 14  Dnešného dňa ma skutočne vyháňaš z povrchu zeme a budem skrytý pred tvojou tvárou;+ a ja sa stanem tulákom+ a utečencom na zemi a je isté, keď ma ktokoľvek nájde, že ma zabije.“+ 15  Na to mu povedal Jehova: „Preto ktokoľvek zabije Kaina, ponesie sedemnásobnú pomstu.“+ A tak Jehova poznačil Kaina znamením, aby ho neudrel nikto, kto ho nájde.+ 16  S tým odišiel Kain spred Jehovovej tváre+ a usadil sa v krajine Úteku na východ od Edenu. 17  Potom mal Kain styk so svojou manželkou+ a tá oťarchavela a porodila Enocha. Potom sa zaoberal stavbou mesta a mestu dal meno svojho syna Enocha.+ 18  Neskôr sa Enochovi narodil Irád. A Irád sa stal otcom Mechujaela a Mechujael sa stal otcom Metušaela a Metušael sa stal otcom Lámecha. 19  A Lámech si vzal dve manželky. Prvá sa menovala Adah a druhá sa menovala Cilla. 20  Po čase Adah porodila Jabala. Stal sa otcom tých, čo bývajú v stanoch+ a majú dobytok.+ 21  A jeho brat sa menoval Jubal. Stal sa otcom všetkých, ktorí hrajú na harfe+ a na píšťale.+ 22  A Cilla tiež porodila Tubal-kaina, kováča všetkých druhov medených a železných nástrojov.+ A Tubal-kainova sestra bola Naama. 23  Neskôr zložil Lámech pre svoje manželky Adah a Cillu tieto slová: „Počujte môj hlas, vy, manželky Lámechove;nakloňte ucho k mojej reči:Muža som zabil, lebo ma zranil,áno, mladého muža, lebo mi zasadil úder. 24  Ak má byť Kain pomstený sedemnásobne,+potom Lámech sedemdesiatsedemnásobne.“ 25  A Adam mal opäť styk so svojou manželkou, a tak porodila syna a dala mu meno Set,+ lebo, ako povedala: „Boh ustanovil iné semeno namiesto Ábela, lebo Kain ho zabil.“+ 26  A Setovi sa tiež narodil syn a dal mu meno Enoš.+ Vtedy sa začalo vzývať Jehovovo meno.+

Poznámky pod čiarou