Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

1. Mojžišova 1:1–31

1  Na začiatku+ Boh+ stvoril+ nebesia a zem.+  Zem bola beztvárna a pustá a na povrchu vodnej hlbiny+ bola tma; a Božia činná sila sa pohybovala sem a tam+ nad povrchom vôd+.  A Boh povedal+: „Nech nastane svetlo.“ Potom nastalo svetlo.+  Nato Boh videl, že svetlo je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy.+  A Boh začal nazývať svetlo Dňom+, ale tmu nazval Nocou.+ A nastal večer a nastalo ráno, prvý deň.  A Boh ďalej povedal: „Nech nastane priestor+ medzi vodami a nech sa oddelia vody od vôd.“+  A potom Boh urobil priestor a oddelil vody, ktoré mali byť pod priestorom, od vôd, ktoré mali byť nad priestorom+. A stalo sa tak.  A Boh začal nazývať priestor Nebom+. A nastal večer a nastalo ráno, druhý deň.  A Boh ďalej povedal: „Nech sa zhromaždia vody pod nebesami na jedno miesto a nech sa objaví suchá pôda.“+ A stalo sa to tak. 10  A Boh začal nazývať suchú pôdu Zemou+, ale zhromaždené vody nazval Morom+. A Boh videl, že [to je] dobré.+ 11  A Boh ďalej povedal: „Nech zo zeme vypučí tráva, rastlinstvo nesúce semeno,+ ovocné stromy prinášajúce na zemi ovocie podľa svojich druhov,+ v ktorom je ich semeno.“+ A stalo sa tak. 12  A zem začala vydávať trávu, rastlinstvo nesúce semeno podľa svojho druhu+ a stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno podľa svojho druhu.+ Potom videl Boh, že [to je] dobré. 13  A nastal večer a nastalo ráno, tretí deň. 14  A Boh ďalej povedal: „Nech nastanú v nebeskom priestore svetelné telesá, aby oddeľovali deň od noci;+ a poslúžia ako znamenia a na [určovanie] období a dní a rokov.+ 15  A poslúžia v nebeskom priestore ako svetelné telesá, aby svietili na zem.“+ A stalo sa tak. 16  A Boh potom urobil dve veľké svetelné telesá, väčšie svetelné teleso, aby vládlo nad dňom, a menšie svetelné teleso, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy.+ 17  Boh ich preto dal do nebeského priestoru, aby svietili na zem+ 18  a aby vládli vo dne a v noci a oddeľovali svetlo od tmy.+ Boh potom videl, že [to je] dobré.+ 19  A nastal večer a nastalo ráno, štvrtý deň. 20  A Boh ďalej povedal: „Nech sa vody zahemžia množstvom živých duší+ a nech lietajúce tvory lietajú nad zemou, na tvári nebeského priestoru.“+ 21  A potom Boh tvoril morské ozruty+ a každú pohybujúcu sa živú dušu,+ ktorou sa zahemžili vody podľa ich druhov, a každého okrídleného lietajúceho tvora podľa svojho druhu.+ A Boh uvidel, že [to je] dobré. 22  Nato ich Boh požehnal a povedal: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte vody v morských nádržiach+ a nech sa lietajúce tvory rozmnožia na zemi.“ 23  A nastal večer a nastalo ráno, piaty deň. 24  A Boh povedal ďalej: „Nech zem+ vydá živé duše podľa ich druhov, domáce+ zviera a pohybujúceho+ sa živočícha a divé zemské zviera+ podľa svojho druhu.“ A stalo sa tak. 25  A Boh potom robil divé zemské zviera podľa svojho druhu, domáce zviera podľa svojho druhu a každého pohybujúceho sa živočícha zeme podľa svojho druhu.+ A Boh uvidel, že [to je] dobré. 26  A Boh ďalej povedal: „Urobme+ človeka na svoj obraz,+ podľa svojej podoby,+ a nech majú v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a domáce zvieratá a celú zem a každého pohybujúceho sa živočícha, ktorý sa pohybuje na zemi.“+ 27  A potom Boh tvoril človeka na svoj obraz, stvoril ho na Boží obraz;+ stvoril ich mužského a ženského [rodu].+ 28  A Boh ich požehnal+ a Boh im povedal: „Buďte plodní+ a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte+ si ju a majte v podriadenosti+ morské ryby a nebeské lietajúce tvory a každého živého tvora, ktorý sa pohybuje na zemi.“ 29  A Boh ďalej povedal: „Hľa, dal som vám všetko rastlinstvo nesúce semeno, ktoré je na povrchu celej zeme, a každý strom, na ktorom je ovocie stromu nesúce semeno.+ Nech vám to slúži ako potrava.+ 30  A každému divému zemskému zvieraťu a každému nebeskému lietajúcemu tvorovi a všetkému, čo sa pohybuje na zemi, v čom je život ako duša, som dal všetko zelené rastlinstvo ako potravu.“+ A stalo sa tak. 31  Potom Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, [bolo to] veľmi dobré.+ A nastal večer a nastalo ráno, šiesty deň.

Poznámky pod čiarou