Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

1. Kráľov 1:1–53

1  Kráľ Dávid bol teraz starý, pokročilý dní;+ a prikrývali ho odevmi, ale nebolo mu teplo.  Tak mu jeho sluhovia povedali: „Nech vyhľadajú pre môjho pána, kráľa, dievča – pannu,+ a bude musieť kráľa obsluhovať+, aby sa stala jeho ošetrovateľkou+; a bude ti ležať v náručí+ a môjmu pánovi, kráľovi, bude celkom istotne teplo.“+  A hľadali krásne dievča po celom izraelskom území a nakoniec našli Abišag+ Šunamitskú+ a potom ju priviedli ku kráľovi.  A dievča bolo mimoriadne krásne;+ a stala sa kráľovou ošetrovateľkou a stále ho obsluhovala, a kráľ s ňou nemal nijaký styk.  Medzitým sa povýšil+ Adonijah+, syn Chaggity+, a hovoril: „Sám budem vládnuť ako kráľ!“+ A tak si dal urobiť dvojkolesový voz s jazdcami a behalo pred ním päťdesiat mužov.+  A jeho otec nikdy nezranil jeho city tým, že by povedal: „Prečo si to tak urobil?“+ A bol tiež veľmi vzhľadnej postavy+ a [jeho matka] ho porodila po Abšalómovi.  A mal jednania s Joábom, synom Ceruje, a s kňazom Abiatárom+, a oni začali ponúkať pomoc ako Adonijahovi nasledovníci.+  Kňaz Cádok+ a Benajah+, Jehojadov syn, a prorok Nátan+ a Šimei+ a Rei a mocní muži+ patriaci Dávidovi, tí sa s Adonijahom nezaplietali.+  Časom obetoval+ Adonijah ovce a dobytok a vykŕmené zvieratá blízko kameňa Zochelet, ktorý je vedľa En-rogela+, a pozval všetkých svojich bratov, kráľových synov, a všetkých judských mužov, kráľových sluhov;+ 10  a proroka Nátana a Benajaha a mocných mužov a svojho brata Šalamúna nepozval. 11  Teraz povedal Nátan+ Šalamúnovej matke+ Bat-šebe+: „Či si nepočula, že Adonijah, Chaggitin syn,+ sa stal kráľom a náš pán Dávid o tom vôbec nevie? 12  Tak poď, nech ti, prosím, teraz slávnostne poradím.+ A zaobstaraj únik svojej vlastnej duši a duši svojho syna Šalamúna.+ 13  Choď a vstúp ku kráľovi Dávidovi a povieš mu: ‚Nebol si to ty, môj pán, kráľ, kto prisahal a povedal svojej otrokyni: „Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom a bude sedieť na mojom tróne“?+ Prečo sa teda stal kráľom Adonijah?‘ 14  Hľa, zatiaľ čo tam ešte budeš hovoriť s kráľom, vtedy sám vojdem po tebe a istotne potvrdím tvoje slová.“+ 15  Bat-šeba vošla teda ku kráľovi do vnútornej+ miestnosti, a kráľ bol veľmi starý,+ a Abišag+ Šunamitská obsluhovala kráľa. 16  Potom sa Bat-šeba hlboko poklonila a vrhla sa na zem pred kráľom,+ na čo povedal kráľ: „Čo máš [za žiadosť]?“+ 17  Na to mu povedala: „Môj pane+, bol si to ty, kto prisahal svojej otrokyni pri Jehovovi, svojom Bohu: ‚Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom a bude sedieť na mojom tróne.‘+ 18  A teraz, hľa, kráľom sa stal Adonijah+ a môj pán, kráľ, teraz o tom vôbec nevie.+ 19  Obetoval teda býky a vykŕmené zvieratá a ovce vo veľkom množstve a pozval všetkých kráľových synov+ a kňaza Abiatára+ a veliteľa vojska Joába+; ale tvojho sluhu Šalamúna nepozval.+ 20  A ty, môj pán, kráľ, – oči+ celého Izraela sú na tebe, aby si im povedal, kto bude sedieť na tróne môjho pána, kráľa, po ňom.+ 21  A istotne sa stane, že hneď, ako môj pán, kráľ, ľahne k svojim predkom,+ ja aj môj syn Šalamún sa istotne staneme previnilcami.“ 22  A hľa, zatiaľ čo ešte hovorila s kráľom, vošiel prorok Nátan.+ 23  Ihneď [to] povedali kráľovi a riekli: „Je tu prorok Nátan!“ Potom vošiel pred kráľa a vrhol sa pred kráľom tvárou na zem.+ 24  Nato povedal Nátan: „Môj pán, kráľ, či si sám povedal: ‚Adonijah sa stane po mne kráľom a bude sedieť na mojom tróne‘?+ 25  Dnes totiž zišiel, aby obetoval+ býky a vykŕmené zvieratá a ovce vo veľkom množstve a aby pozval všetkých kráľových synov a veliteľa vojska a kňaza Abiatára;+ a jedia a pijú tam pred ním a stále hovoria: ‚Nech žije kráľ Adonijah!‘+ 26  Ale mňa, tvojho sluhu, mňa a kňaza Cádoka+ a Benajaha+, Jehojadovho syna, a tvojho sluhu Šalamúna nepozval.+ 27  Ak sa tá vec stala od môjho pána, kráľa, potom si svojmu sluhovi nedal vedieť,+ kto má sedieť na tróne môjho pána, kráľa, po ňom.“ 28  Kráľ Dávid teraz odpovedal a riekol: „Muži, zavolajte mi Bat-šebu+.“ Na to vošla pred kráľa a postavila sa pred kráľom. 29  A kráľ prisahal+ a povedal: „Akože žije Jehova,+ ktorý vykúpil+ moju dušu+ z každej tiesne+, 30  tak, ako som ti prisahal pri Jehovovi, Bohu Izraela, a povedal: ‚Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom a bude sedieť namiesto mňa na tróne!‘, tak to dnes urobím.“+ 31  Bat-šeba sa nato hlboko poklonila tvárou k zemi a vrhla sa pred kráľom na zem+ a povedala: „Nech môj pán, kráľ Dávid, žije na neurčitý čas!“+ 32  Kráľ Dávid okamžite povedal: „Muži, zavolajte mi kňaza Cádoka+ a proroka Nátana a Benajaha+, Jehojadovho syna.“ Vošli teda pred kráľa. 33  A kráľ im ďalej povedal: „Vezmite so sebou sluhov+ svojho pána a nechajte môjho syna Šalamúna jazdiť+ na mulici, ktorá mi patrí, a povediete ho dolu ku Gichonu+. 34  A kňaz Cádok a prorok Nátan ho tam pomažú+ za kráľa nad Izraelom; a zatrúbite na rohu+ a poviete: ‚Nech žije kráľ Šalamún!‘+ 35  A vystúpite za ním, a vojde a posadí sa na môj trón; a sám bude namiesto mňa kráľom a ja ho budem musieť poveriť, aby sa stal vodcom nad Izraelom a nad Júdom.“ 36  Benajah, syn Jehojadu, ihneď odpovedal kráľovi a riekol: „Amen!+ Kiež tak povie Jehova, Boh môjho pána, kráľa.+ 37  Ako Jehova dokázal, že je s mojím pánom, kráľom,+ tak nech dokáže, že je so Šalamúnom,+ a kiež učiní jeho trón väčším+ ako trón môjho pána, kráľa Dávida.“ 38  A kňaz Cádok+ a prorok Nátan+ a Benajah+, Jehojadov syn, a Keréťania+ a Peléťania+ zišli a nechali Šalamúna jazdiť na mulici kráľa Dávida+ a potom ho priviedli ku Gichonu+. 39  Teraz vzal kňaz Cádok roh oleja+ zo stanu+ a pomazal+ Šalamúna; a začali trúbiť na rohu a všetok ľud začal hovoriť: „Nech žije kráľ Šalamún!“+ 40  Potom vystúpil všetok ľud za ním a ľud hral na flautách+ a plesal veľkou radosťou,+ takže ich hlukom popraskala zem+. 41  A počuli to Adonijah a všetci pozvaní, ktorí boli s ním, ihneď ako sami dojedli.+ Keď počul Joáb zvuk rohu, ihneď povedal: „Čo znamená ten hluk rozbúreného+ mesta?“ 42  Kým ešte hovoril, hľa, prišiel syn kňaza Abiatára, Jonatán+. Vtedy povedal Adonijah: „Vojdi, veď si udatný muž a prinášaš dobrú správu.“+ 43  Ale Jonatán odpovedal a riekol Adonijahovi: „Nie! Náš pán, kráľ Dávid, urobil kráľom Šalamúna.+ 44  Tak s ním kráľ poslal kňaza Cádoka a proroka Nátana a Benajaha, Jehojadovho syna, a Keréťanov a Peléťanov, a nechali ho jazdiť na kráľovej mulici.+ 45  Vtedy ho pri Gichone kňaz Cádok a prorok Nátan pomazali za kráľa+; potom odtiaľ s radosťou vystúpili a mesto je rozbúrené. To bol ten hluk, ktorý ste počuli.+ 46  A okrem toho zasadol Šalamún na trón kraľovania.+ 47  A ďalšia vec, kráľovi sluhovia vošli, aby nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi, popriali dobré, a povedali: ‚Kiež tvoj Boh urobí Šalamúnovo meno nádhernejším ako tvoje meno a kiež urobí jeho trón väčším ako tvoj trón!‘+ Na to sa kráľ poklonil na lôžku.+ 48  A tiež toto povedal kráľ: ‚Buď požehnaný+ Jehova, Boh Izraela, ktorý dnes dal niekoho, aby sedel na mojom tróne, a moje vlastné oči to vidia!‘“+ 49  A všetci pozvaní, ktorí boli s Adonijahom, sa začali chvieť a vstávať a každý odchádzal svojou vlastnou cestou.+ 50  A Adonijah sa bál kvôli Šalamúnovi. Vstal teda a odišiel a chytil sa rohov oltára.+ 51  Časom oznámili Šalamúnovi a riekli: „Pozri, Adonijah dostal strach z kráľa Šalamúna; a chytil sa tu rohov oltára a hovorí: ‚Nech mi kráľ Šalamún najprv prisahá, že svojho sluhu neusmrtí mečom!‘“ 52  Šalamún na to povedal: „Ak sa stane udatným mužom, jeho jediný vlas+ nespadne na zem; ale keby sa v ňom našlo, čo je zlé,+ bude musieť tiež zomrieť.“+ 53  Kráľ Šalamún teda poslal, a priviedli ho dolu od oltára. Potom vošiel a poklonil sa kráľovi Šalamúnovi; nato mu povedal Šalamún: „Choď do svojho domu.“+

Poznámky pod čiarou