Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Žalm 71:1–24

71  Teba, ó, Jehova, som urobil svojím útočišťom.+Kiež nie som nikdy zahanbený.+   Kiež ma vo svojej spravodlivosti oslobodíš a zaobstaráš mi únik.+Nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma.+   Staň sa mi skalnou pevnosťou, do ktorej by som stále vstupoval.+Istotne prikážeš, aby si ma zachránil,+lebo si môj skalný útes a moja pevnosť.+   Ó, môj Bože, zaobstaraj mi únik z ruky zlého,+z dlane toho, ktorý koná protiprávne a utláčateľsky.+   Veď si moja nádej,+ ó, Zvrchovaný Pán Jehova, moja dôvera od mojej mladosti.+   O teba som sa opieral [už] od materinského brucha;+ty si Ten, ktorý ma oddelil až z vnútra mojej matky.+V tebe je neustále moja chvála.+   Mnohým ľuďom som sa stal podobný zázraku,+ale ty si moje pevné útočište.+   Moje ústa sú naplnené tvojou chválou,+po celý deň tvojou krásou.+   Neodvrhuj ma v čase staroby;+práve, keď zlyháva moja sila, ma neopúšťaj.+ 10  Lebo moji nepriatelia o mne povedali,+a práve tí, ktorí pozorujú moju dušu, si spolu vymenili rady+ 11  a hovoria: „Sám Boh ho opustil.+Prenasledujte a chyťte ho, veď niet nijakého osloboditeľa.“+ 12  Ó, Bože, nezostávaj ďaleko odo mňa.+Ó, môj Bože, poponáhľaj sa mi na pomoc.+ 13  Kiež sú zahanbení, kiež je koniec s tými, ktorí odporujú mojej duši.+Kiež sa prikryjú pohanou a pokorením tí, ktorí hľadajú pre mňa nešťastie.+ 14  Ale ja, ja budem stále čakať,+ja budem pridávať ku všetkej tvojej chvále. 15  Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti,+po celý deň o tvojej záchrane,+lebo som nepoznal [ich] počet.+ 16  Prídem vo vznešenej sile,+ ó, Zvrchovaný+ Pán Jehova;budem sa zmieňovať o tvojej spravodlivosti, len o tvojej.+ 17  Ó, Bože, vyučoval si ma od mladosti,+a ja až dosiaľ rozprávam o tvojich obdivuhodných dielach.+ 18  Ba až do staroby a do šedín ma, ó, Bože, neopúšťaj,+kým neporozprávam o tvojom ramene tomu pokoleniu,+všetkým, ktorí majú prísť, o tvojej moci.+ 19  Tvoja spravodlivosť je, ó, Bože, až do výšin;+pokiaľ ide o veľké veci, ktoré si urobil,+ó, Bože, kto je ako ty?+ 20  Pretože si mi dal vidieť mnoho útlaku a nešťastia,+kiež ma znovu oživíš;+a z vodných hlbín zeme kiež ma opäť vyvedieš.+ 21  Kiež rozšíriš moju veľkosť+a kiež ma obklopíš [a] potešíš.+ 22  Aj ja ťa budem chváliť na nástroji so strunami,+čo sa týka tvojej pravosti, ó, môj Bože.+Ja ti budem hrať melódie na harfe, ó, Svätý Izraela.+ 23  Moje rty budú radostne volať, keď budem naklonený hrať ti piesne,+ba aj moja duša, ktorú si vykúpil.+ 24  A aj môj jazyk bude po celý deň polohlasom vyjadrovať tvoju spravodlivosť,+lebo sú zahanbení, lebo sú prikrytí hanbou tí, ktorí sa usilujú o moje nešťastie.+

Poznámky pod čiarou