Prejsť na článok

Súbory cookie a podobné techniky používané na TV.JW.ORG

Súbory cookie a podobné techniky používané na TV.JW.ORG

Na stránke používame súbory cookie, ktoré majú rôzne funkcie. Slúžia na zlepšenie kvality stránky. Uvádzame príklady, ako sa súbory cookie a podobné techniky používajú na tejto stránke.

Názov súboru cookie

Účel

Platnosť *

Typ

INSIGHT_CLIENT_ID, SESSION_COUNT, insight-${featureID}-usageInfo

Používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia využívajú túto stránku. Zhromaždené informácie pomáhajú poskytovať lepšie služby a mať prehľad o využívaní stránky. Informácie sú zhromažďované anonymne a týkajú sa takých údajov, ako je napríklad typ prehliadača, typ zariadenia, krajina prístupu, počet prístupov na stránku alebo to, koľkokrát a ako dlho používateľ využíval konkrétnu službu na stránke.

trvalá (lokálne úložisko)

analytický

LANGUAGE

Umožňuje, aby mal používateľ na stránke https://tv.jw.org/ automaticky nastavený jazyk, ktorý si naposledy zvolil.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

FAVORITE_CHANNEL

Umožňuje, aby sa používateľovi zapol jeho obľúbený kanál, keď si otvorí stránku „Práve vysielame“.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

LAST_STREAMING_CHANNEL

Používa sa spolu so súborom cookie FAVORITE_CHANNEL. Umožňuje používateľovi, aby sa mu automaticky zapol kanál, ktorý sledoval naposledy, ak má v nastaveniach Predvoľba vysielania zvolenú možnosť „Začať naposledy zvoleným kanálom“.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

MEDIA:${mediaID}

Umožňuje, aby používateľ pokračoval v prehrávaní audio alebo video programu tam, kde naposledy skončil.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

PREFERRED_RESOLUTION

Umožňuje, aby mal používateľ pri sledovaní programov automaticky zapnuté také rozlíšenie, aké si naposledy nastavil.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

SUBTITLES

Umožňuje, aby mal používateľ pri sledovaní programov titulky automaticky zapnuté alebo vypnuté.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

Pozri aj dokument Súbory cookie a podobné techniky používané na niektorých našich webových stránkach.

^ 6. ods. Ak je v tabuľke platnosť súboru cookie uvedená ako „trvalá (lokálne úložisko)“, znamená to, že zhromaždené údaje sa ukladajú priamo v prehliadači, a nie v samotnom súbore cookie. Tieto údaje sú v prehliadači uložené na neurčito, teda kým ich používateľ z prehliadača zámerne nevymaže.