Prejsť na článok

Súbory cookie a podobné techniky používané na BA.JW.ORG

Súbory cookie a podobné techniky používané na BA.JW.ORG

Na stránke používame súbory cookie, ktoré majú rôzne funkcie. Slúžia na zlepšenie kvality stránky. Uvádzame príklady, ako sa súbory cookie a podobné techniky používajú na tejto stránke.

Názov súboru cookie

Účel

Platnosť *

Typ

_pk_id.*

Používa sa na zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia využívajú túto stránku. Zhromaždené informácie pomáhajú poskytovať lepšie služby a mať prehľad o využívaní stránky. Informácie sú zhromažďované anonymne a týkajú sa takých údajov, ako je napríklad typ prehliadača, typ zariadenia, krajina prístupu, počet prístupov na stránku alebo to, koľkokrát a ako dlho používateľ využíval konkrétnu službu na stránke.

2 roky

analytický

balogCache.data, .keys

Umožňuje, aby používateľ dostával chybové hlásenia.

počas prihlásenia

(session storage)

funkčný

adal.*

Umožňuje ukladať údaje, ktoré súvisia s overením používateľa pri prihlasovaní (access token).

počas prihlásenia

(session storage)

nevyhnutný

BA

Umožňuje overiť, či sa používa internetový prehliadač Safari alebo nie.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

CurrentCulture

Umožňuje používateľovi, aby sa mu stránka zobrazila v jeho jazyku.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.authenticationCache.*

Umožňuje uložiť informácie o tom, ku ktorým aplikáciám má mať používateľ prístup a aké používateľské práva mu v nich boli pridelené.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.languageCache.*

Umožňuje používateľovi rýchlo si zvoliť jazyk stránky.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.purposeTagCache.*

Umožňuje používateľovi opätovne použiť metadátovú značku (purpose tag).

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.stringsCache.*

Umožňuje uložiť reťazce znakov, ktoré majú byť preložené.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.tradeSkillCache.*

Umožňuje používateľovi opätovne použiť údaj o svojich odborných znalostiach.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.tradeTagCache.*

Umožňuje používateľovi opätovne použiť metadátovú značku o svojich odborných znalostiach.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

cache_version

Umožňuje vynulovať uložený údaj o verzii vyrovnávacej pamäte prehliadača, ak je nesprávny.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

language_cache

Umožňuje používateľovi rýchlo si zvoliť jazyk na stránke.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

loadedStaticLanguage

Umožňuje uložiť údaj o verzii statického programovacieho jazyka, v ktorom je vytvorené používateľské rozhranie.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

purposetag_cache

Umožňuje používateľovi opätovne použiť metadátovú značku (purpose tag).

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

trade_cache

Umožňuje používateľovi opätovne použiť údaj o svojich odborných znalostiach.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

tradetag_cache

Umožňuje používateľovi opätovne použiť metadátovú značku o svojich odborných znalostiach.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

version

Umožňuje uložiť údaj o verzii webovej lokality, zobraziť ho a vynulovať vyrovnávaciu pamäť prehliadača.

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

ba.persistentCache.*

Umožňuje používateľovi pracovať so správnym nastavením (napríklad vzhľad stránok a výber kariet, ktoré sa majú zobraziť).

trvalá (lokálne úložisko)

funkčný

my_locale

Umožňuje, aby sa používateľské rozhranie zobrazilo v správnom jazyku.

6 mesiacov

funkčný

Pozri aj dokument Súbory cookie a podobné techniky používané na niektorých našich webových stránkach.

^ 6. ods. Ak je v tabuľke platnosť súboru cookie uvedená ako „trvalá (lokálne úložisko)“, znamená to, že zhromaždené údaje sa ukladajú priamo v prehliadači, a nie v samotnom súbore cookie. Tieto údaje sú v prehliadači uložené na neurčito, teda kým ich používateľ z prehliadača zámerne nevymaže.